HISTORY OF CHINESE KRITIKOMOL SUCHAI 5/9 NO.2 The earliest known written records of the history of China date from as early as 1250 BC, from the Shang dynasty (c. 1600–1046 BC), during the king Wu Ding‘s reign,[1][2] who was mentioned as the twenty-first Shang king by the same.Ancient historical texts such as the Records of the Grand Historian (c. 100 BC) and the Bamboo…

ประวัติมงฟอร์ต History of Montfort

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(Montfort College)เป็นโรงเรียนเอกชน ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ปัจจุบันโรงเรียนมงฟอร์ตได้แยกที่ตั้งในแผนกประถม และมัธยมคือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2475 แผนกประถม ตั้งอยู่ที่ ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ แผนกมัธยมตั้งอยู่ที่ ถนนมงฟอร์ต หมู่บ้านมงฟอร์ตวิลลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับใบอนุญาตจากสถาบันการทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จัดตั้งเป็น โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ โดยนักเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้น ม.1-6 จะได้รับการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ ร.ร. มงฟอร์ตเเผนกประถม ร.ร. มงฟอร์ตมัธยม

The Empire states of Mesopotamia/Persia

Name Lapasrada Thambancha Class 5/9 No.13 Mesopotamia is an ancient Greek word. Mean “Between the rivers” (meso = middle + potamia = river) with the implication meaning “The land between the Tigris River and the Euphrates.” The land is part of “Fertile Crescent”, a large semicircular land Curved up from the Mediterranean coast to the Persian…

The Empire States Mesopotamia/Persia

Name Pisinee Bureecam Class 5/9 No.12     Mesopotamia is an ancient Greek word. Mean  translated as “Between the rivers” (meso = middle + potamia = river) with the implication meaning “The land between the Tigris River and the Euphrates.” The land is part of “Fertile Crescent”, a large semicircular land Curved up from the…

ประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ

Name:Tagorn Nuntadusit No:10 Class:P.5/5 ความเป็นมาของประเทศกรีซ กรีซหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย และแอลเบเนีย มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศตุรกี อยู่ติดทะเลอีเจียนทางด้านตะวันออก ติดทะเลไอโอเนียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตะวันตกและใต้ กรีซนับว่าเป็นแหล่งอารยธรรมตะวันตกอันยิ่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งกรีซได้แผ่อิทธิพลไปยัง 3 ทวีป ชาวกรีกเรียกประเทศตัวเองว่า Hellas ซึ่งภาษากรีกในปัจจุบันออกเสียง ว่า Ellas โดยในการพูดทั่วไปจะใช้คำว่า Ellada และมักจะเรียกตัวเองว่า Hellenes แม้กระทั่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำภาษาอังกฤษ “Greece” มาจากชื่อละตินว่า Graecia หมายถึงพื้นที่ทางเหนือของกรีซในปัจจุบัน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เรียกว่า Graikos อาศัยอยู่ ข้อมูลมาจาก:https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B เมืองหลวงกรีซ   กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีระยะเวลาราว 3,400 ปี ในช่วง 508-322 ปีก่อนคริสต์ศักราช เอเธนส์เป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของศิลปะ การเรียนรู้ และปรัชญา เมืองเอเธนส์ยังถูกนำไปอ้างอิงอย่างกว้างขวางว่าเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก ปัจจุบันเอเธนส์เป็นเมืองนานาชาติที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม การเมือง และชีวิตทางวัฒนธรรมในกรีซ ประชากรในเมืองมีประมาณ 655,442 คน เอเธนส์ยังเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ยุโรป มรดกจากยุคคลาสสิกยังคงมีให้เห็นอยู่ในเมือง จากจำนวนโบราณสถานและงานศิลปะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของทั้งหมดคือวิหารพาร์เธนอน วัฒนธรรมกรีซ กรีซมีชื่อเสียงทางเรื่องศิลปะเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะเด่นและสง่างามของเสาหินแบบวิหารพาร์เธนอน ที่ตกแต่งตรงส่วนบนของหัวเสาด้วยศิลปะแบบ  กรีกมี 3 แบบ…

ประวัติอารยธรรมอียิปต์

ชื่อ กันตรัตน์ คงอุทัยสกุล ป5/9 เลขที่ 19                              ประวัติอารยธรรมอียิปต์ ประวัติศาสตร์อียิปต์ ตำนานศึกเทพเจ้าแห่งไอยคุปต์    เทพรา         ในสมัยโบราณเมื่อแรกที่ รา(RA) สุริยาเทพได้สร้าง โลกและมนุษย์ขึ้นพระองค์ได้ทรงครองรราชย์เป็นฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์ รามีโอรสและธิดาห้าพระองค์ คือ โอซิริส( Osiris) ฮามาคอสต์ (Harmakhis) เซ็ท (Seth) ไอซิส (Isis) และ เนพทิส (Nephtys) เมื่อเจริญวัยขึ้น โอรสและธิดาของพระองค์ได้อภิเษกกันเอง ตามประเพณีของไอยคุปต์ กล่าวคือ เทพโอซิริส อภิเษกกับ เทพีไอซิส ส่าวเทพเซ็ทอภิเษกกับเทพีเนพทิส มีเพียงเทพฮามาคิสเท่านั้นที่มิได้อภิเษกกับผู้ใด         กาลเวลาล่วงมาจนกระทั่งเมื่อรา สละราชสมบัติและเสด็จสู่สวรรค์ เทพโอซิริสในฐานะโอรสองค์โตจึงขึ้นครองราชย์…

India

Name siwakorn khuntong No.38 Class 5/3 ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย ชนกลุ่มสำคัญที่สร้างสรรค์อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ-คงคา (Indus-Ganges Civilization) หรือ อารยธรรมอินเดีย แบ่งได้เป็น 2 พวก คือ    1) พวกดราวิเดียน (Dravidian) หรือ ทราวิฑ คือชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำสินธุราว 4,000 ปีมาแล้ว พวกนี้มีรูปร่างเตี้ย ผิวคล้ำและจมูกแบน คล้ายกับคนทางตอนใต้ในอินเดียบางพวกปัจจุบัน 2) พวกอารยัน (Aryan) หรือ อินโด-อารยัน(Indo-Aryan) เป็นพวกที่อพยพเคลื่อนย้ายจากดินแดนเอเชียกลาง (ทางตะวันตกของเอเชียใต้)ลงมายังตอนใต้กระจายไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆซึ่งอุดมสมบูรณ์และมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่า พวกอารยันส่วนหนึ่งได้เคลื่อนย้าย   เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำสินธุและขับไล่พวกดราวิเดียนให้ถอยร่นไปทางตอนใต้หรือจับตัวเป็นทาส พวกอารยันมีรูปร่างสูงใหญ่       ผิวขาว จมูกโด่ง (ชาวอินเดียที่อยู่ทางตอนเหนือปัจจุบันนี้) พวกอารยันเหล่านี้รับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของชาวดารวิเดียน แล้วนำมาผสมผสานเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสร้างอารยธรรมของตนมาในยุคต่อมา อินเดียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของศาสนา  และปรัชญา  อินเดียไม่มีศาสนาประจำชาติ   แต่อินเดียเป็นเมืองกำเนิดศาสนาสำคัญของโลก    4  ศาสนา  คือ ฮินดู…

อารยธรรมจีน

    ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า และการยึดครอง อารยธรรมจีนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ลุ่มแม่น้ำฮวงโห คือที่ราบตอนปลายของแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีเกียง อารยธรรมจีนเจริญโดยได้รับอิทธิพลจากภายนอกน้อยเพราะทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกและทิศเหนือเป็นทุ่งหญ้า ทะเลทราย และเทือกเขา จีนถือว่าตนเป็นศูนย์กลางของโลก เป็นแหล่งกำเนิดความเจริญ แหล่งอารยธรรมยุคหินใหม่ ที่พบมีอายุประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลที่ตำบล ยางเชา เรียกวัฒนธรรมยางเชา มณฑลเฮอหนาน และวัฒนธรรมลุงชาน ที่เมือง ลุงชาน มณฑลชานตุง พบ เครื่องมือ เครื่องใช้ทำด้วยหิน กระดูกสัตว์ เครื่องปั้นดินเผา กระดูกวัว กระดองเต่าเสี่ยงทาย จีนเป็นชาติที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอารยธรรมเก่าแก่จนได้ชื่อว่าเป็นอู่อารยธรรมของชาติตะวันตก (ชนชาติในทวีปเอเชีย) อาจแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของจีนได้ ดังนี้ 1.  สมัยก่อนประวัติศาสตร์  (1) ยุคหินเก่า จีนเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยเป็นเวลานานที่สุดในทวีปเอเชีย หลักฐานที่พบคือ มนุษย์หยวนโหม่ว (yuanmou man) มีอายุประมาณ…

ประวัติมงฟอร์ต

พ.ศ. ๒๔๗๕ : ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายกแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยไม่คิดดอกเบี้ย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเปิดทำการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๙๓๒) โดยมี คุณพ่อ เรอเนเมอนีเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออนเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมโบรซิโอ เป็นรองอธิการ และมีภราดาหลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน บนเนื้อที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสาร สุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทางทิศใต้ราว ๒๐๐ เมตร พ.ศ. ๒๔๗๖ ย้ายโรงเรียน ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน ๒ ชั้น ยาว ๔๖ เมตร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๗๖ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา ทิศตะวันออก ติดลำน้ำปิง ทิศตะวันตกติดถนน เจริญประเทศ มีสนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอำนวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์…

อารยธรรมไทย

แหล่งอารยธรรมไทย  ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (State Party of the World Heritage Convention) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๐  และเคยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) มาแล้ว ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๓๒ – ๒๕๓๘  ครั้งที่สอง ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖  และครั้งล่าสุดระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ๕ แห่ง ดังนี้ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แห่ง      1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๕   เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔  ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย…

history of greek

history of greek https://www.google.com/search?q=greek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwil6KH7ovvlAhXixDgGHZb9AKcQ_AUoAnoECA4QBA&biw=1600&bih=789#imgrc=QcgKYoYLJy7rjM: history of Greece encompasses the history of the territory of the modern nation state of Greece as well as that of the Greek people and the areas they inhabited and ruled historically. The scope of Greek habitation and rule has varied throughout the ages and as a result the history of Greece is similarly elastic in…

อารยธรรมอินเดีย

Name __Thitikan   Anuanuson________ No._20____ Class 5/___3 อารยธรรมอินเดีย   อินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก บางทีเรียกว่า แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อาจแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของอินเดียได้ดังนี้  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณ 2 แห่งในบริเวณลุ่มแม่นสินธุคือ            เมืองโมเฮนโจดาโร ทางตอนใต้ของประเทศปากีสถาน             เมืองฮารับปา ในแคว้นปันจาป ประเทศปากีสถานในปัจจุบัน   เมืองฮารับปา           สมัยประวัติศาสตร์   เริ่มเมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ โดยชนเผ่าอินโด-อารยัน ซึ่งตั้ง    ถิ่นฐานบริเวณแม่น้ำคงคา แบ่งได้ 3 ยุค       ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่กำเนิดตัวอักษร บรามิ ลิปิ สิ้นสุดสมัยราชวงศ์ คุปตะ เป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และพุทธศาสนา ได้ถือกำเนิดแล้ว      ประวัติศาสตร์สมัยกลาง เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์คุปตะสิ้นสุดลง จนถึง ราชวงศ์โมกุลเข้าปกครองอินเดีย     ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เริ่มตั้ง แต่ราชวงศ์โมกุลจนถึงการได้รับเอกราชจากอังกฤษ        …

ประวัติอารยธรรมกรีก

ด.ช.เจตนิพัทธ์ กุณาวงศ์ ป.5/4  เลขที่ 8 อารยธรรมกรีก ชาวกรีกโบราณเรียกตัวเองว่า  “เฮลลีน” (Hellene) เป็นพวกอินโด-ยูโรเปียนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของประเทศกรีซปัจจุบันเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในระยะแรก กระจายอยู่เป็นเผ่าต่างๆ ในคาบสมุทรบอลข่านและเขตทะเลอีเจียน ที่สำคัญได้แก่ พวกไอโอเนียน (Ionians) และพวกไมซีเนียน (Mycenaeans) โดยทั่วไปชาวกรีกโบราณประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเดินเรือ ต่อมาเผ่าที่มีความเจริญได้ขยายอำนาจและก่อตั้งเป็นนครรัฐ ที่สำคัญได้แก่นครรัฐของพวกไมซีเนียนซึ่งยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ และมีอำนาจสูงสุดประมาณปี 1600-1100 ก่อนคริสต์ศักราช โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไมซีเนทางตอนใต้ของประเทศกรีซในปัจจุบัน พวกไมซีเนียนเป็นนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถยึดครองดินแดนของนครรัฐอื่นๆ รวมทั้งเกาะครีต และรับอิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ โดยเฉพาะอารยธรรมไมนวนของชาวเกาะครีตต่อมาประมาณปี 1100 ก่อนคริสต์ศักราช พวกกรีกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ดอเรียน (Dorians) ซึ่งอพยพมาจากทางเหนือและขยายอำนาจครอบครองดินแดนของพวกไมซีเนียน พวกนี้ได้สร้างนครรัฐสปาร์ตาเป็นศูนย์กลางปกครองของตน พวกดอเรียนมีความเจริญน้อยกว่าไมซีเนียนและไม่รู้หนังสือ จึงไม่มีหลักฐานที่กล่าวถึงดินแดนกรีกภายใต้อิทธิพลของพวกดอเรียนในช่วงปี 1100-750 ก่อนคริสต์ศักราชมากนัก จนกระทั่งประมาณปี 750 ก่อนคริสต์ศักราช ได้มีการประดิษฐ์อักษรซึ่งรับรู)แบบมาจากอักษรและพยัญชนะของพวกฟีนิเชียนที่เข้ามาติดต่อค้าขายในช่วงนั้น อย่างไรก็ตามแม้พวกดอเรียนจะมีอำนาจเข้มแข็งแต่ก็ไม่สามารถรวมอำนาจปกครองนครรัฐกรีกได้ทั้งหมดหลักจากนครรัฐสปาร์ตาเสื่อมอำนาจ เมื่อปี 371 กาอนคริสต์ศักราช นครรัฐกีกอื่นๆ ก็พยายามรวมตัวกันโดยมีนาครรัฐทีบีส (Thebes) เป็นผู้นำ แต่ในที่สุดก็ถูกกษัตริย์ฟิลิปแห่งมาซิโดเนียซึ่งอยู่ในเขตเอเชียไมเนอร์รุกรานและครอบครองเมืื่อปี…

อารยธรรมกรีก

ด.ช.เจตนิพิฐ  กุณาวงศ์  ชั้น ป.5/1 เลขที่ 15 อารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 750 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซในปัจจุบัน เป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกมาก 1.กำเนิดอารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ประกอบด้วยอารยธรรมหลัก 2 ส่วน ได้แก่ อารยธรรมของชาวกรีกโบราณหรืออารยธรรมเฮลเลนิก (Hellenic Civilizaton, ปี 750-336 ก่อนคริสต์ศักราช) และ อารยธรรมเฮลเลนิสติก (Hellenistic Civilization, ปี 336-31 ก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กรีกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิมาซิโดเนีย (Macedonia) และเป็นอารยธรรมที่ผสมผสานกับความเจริญที่รับจากดินแดนรอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกโดยรวม คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชาวกรีกโบราณ และระบอบนครรัฐกรีก ที่ตั้ง อารยธรรมกรีกเกิดขึ้นในบริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านและชายฝั่งทะเลอีเจียน ซึ่งกั้นระหว่างคาบสมุทรบอลข่านและเอเชียไมเนอร์ บริเวณเหล่านี้อยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรายรอบด้วยอารยธรรมสำคัญของโลก คืออารยธรรมอียิปต์และเมโสโปเตเมีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้กับเกาะครีตซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมไมนวน (Minoan Civilization ประมาณปี 2000-1400 ก่อนคริสต์ศักราช) ที่เกิดจากการผสมผสานอารยธรรมของดินแดนในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำให้ชาวกรีกสมัยโบราณมีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนความเจริญด้านต่างๆ ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์จากเกาะครีต อนึ่ง…

The golden age of Egyptian

Karnchiya  Mekkala P.5/8  No.22 There is evidence of rock carvings along the Nile terraces and in desert oases. In the 10th millennium BCE, a culture of hunter-gatherers and fishers was replaced by a grain-grinding culture. Climate changes or overgrazing around 8000 BCE began to desiccate the pastoral lands of Egypt, forming the Sahara. Early tribal peoples migrated to the Nile River where they developed a settled agricultural economy and more centralised society.[27]   A…

The Histories of Roman.

Name Sati Chokeananimit No.17 Class 5/8 ฟร  ฟกำ Do you known the histories of Roman? The Roman Empire (Latin: Imperium Rōmānum, Classical Latin: [ɪmˈpɛrɪ.ũː roːˈmaːnũː]; Koinē Greek: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων, romanized: Basileía tōn Rhōmaíōn) was the post-Republican period of ancient Rome, consisting of large territorial holdings around the Mediterranean sea in Europe, North Africa and West Asia ruled by emperors. From the accession of Caesar Augustus to the military anarchy of the third century, it was a principate with Italy as metropole of…

อารยธรรมอินเดีย DJ 5/8 No29

  อินเดีย เป็นต้นสายธารทางวัฒนธรรมของชาติตะวันออก ( ชนชาติในทวีปเอเชีย ) หลายชาติ เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก บางทีเรียกว่า “แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ” ( Indus Civilization ) อาจแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของอินเดียได้ดังนี้ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโลหะของอินเดียเริ่มเมื่อผู้คนรู้จักใช้ทองแดงและสำริด เมื่อประมาณ2,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช และรู้จักใช้เหล็กในเวลาต่อมา พบหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณ 2 แห่ง ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ คือ (1) เมืองโมเฮนโจ ดาโร ( Mohenjo Daro ) ทางตอนใต้ของประเทศปากีสถาน (2) เมืองฮารับปา ( Harappa ) ในแคว้นปันจาป ประเทศปากีสถานในปัจจุบัน 2. สมัยประวัติศาสตร์ อินเดียเข้าสู่ “สมัยประวัติศาสตร์” เมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ประมาณ 700ปี ก่อนคริสต์ศักราช โดยชนเผ่าอินโด – อารยัน ( Indo –…

อารยะธรรม เมโสโปเตเมีย

ด.ช.ภูธิป   งานรุ่งโชติช่วง ป.5/8 No.34   เมโสโปเตเมีย                       เมโสโปเตเมีย เป็นคำภาษากรีก แปลว่า ที่ระหว่างแม่น้ำ ดินแดนที่ชาวกรีกเรียกว่า เมโสโปเตเมียนี้ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำไทกรีสและยูเฟรตีสเป็นส่วนหนึ่งของ”ดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” ซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนใหญ่ ที่ทอดโค้งขึ้นไปจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอ่าวเปอร์เซีย                     เมโสโปเตเมีย เป็นดินแดนที่อากาศร้อนและกันดารฝน น้ำที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นน้ำจากแม่น้ำที่มาจากหิมะละลาย ในฤดูร้อนบนเทือกเขาในอาร์เมเนีย น้ำจะพัดพา เอาโคลนตม ตะกอนมาทับถมชายฝั่งทั้งสอง ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก การเอ่อล้นของน้ำในแม่น้ำอันเกิดจากหิมะละลายไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและบางครั้งก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเมือง ไร่นา ทรัพย์สินและชีวิตผู้คน การกสิกรรมที่จะได้ผลดีในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ต้องอาศัยระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ                     ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเป็นเครื่องดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาทำมาหากินในบริเวณนี้ แต่ความร้อนของอากาศก็เป็นเครื่องบั่นทอนกำลังของผู้คนที่อาศัยอยู่ทำให้คนเหล่านั้นขาดความกระตือรือร้น เมื่อมีพวกอื่นเข้ารุกรานจึงต้องหลีกทางให้ผู้ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งเมื่ออยู่ไปนานๆเข้าก็ประสบภาวะเดียวกันต้องหลีกให้ผู้อื่นต่อไป พวกที่เข้ามารุกรานส่วนใหญ่มักจะมาจากบริเวณหุบเขาที่ราบสูงทางภาคเหนือและตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนไม่อุดมสมบูรณ์เท่าเขตลุ่มแม่น้ำ และยังมีพวกที่มาจากทะเลทรายซีเรียและอารเบีย เรื่องราวของดินแดนแห่งนี้จึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรมของคนกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มมิได้เป็นเรื่องราวของอารยธรรมที่สืบต่อกันเป็นเวลายาวนานดังเช่นอารยธรรมอียิปต์   ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์               …

The Empire of Persia

Name Chutisara Sittipeng No.39Class 5/3 Golden Age of Empire Persia ชาวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นชาวอินโดอารยันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีถิ่นกำเนิดใน ดินแดนที่ ปัจจุบันนี้คือ ประเทศอิหร่าน ซึ่งได้ก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นเป็นอาณาจักร โดยมีปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่า “อาเคมีเนส” (Achaemenes) แห่งราชวงศ์อาเคเมนิค(Achaemenid) ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไซรัส อาณาจักรเปอร์เซียได้ทำสงครามกับอาณาจักรลิเดียของพระเจ้าคริซุส ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่ง เข้มแข็ง และสามารถพิชิตอาณาจักรลิเดียลงได้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มของความยิ่งใหญ่ โดยหลังจากพิชิตลิเดียแล้ว พระเจ้าไซรัสได้ทรงแผ่ขยายแสนยานุภาพเข้าครอบครองดินแดนใกล้เคียง จนสามารถยึดครองกรุงบาบิโลนได้ในปีที่ 539 ก่อนคริสตกาล ทำให้ครอบครองดินแดนแถบเมโสโปเตเมียได้สำเร็จ ก่อนจะเข้ายึดครองดินแดนอียิปต์ได้ในเวลาต่อมา ทำให้อาณาจักรเปอร์เซียขึ้นสู่จุดสูงสุดและกลายเป็นจักรวรรดิในที่สุดและพระเจ้าไซรัสทรงได้รับพระนามเป็น มหาราช ศูนย์กลางของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ ตั้งอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือ ประเทศอิหร่าน โดยแต่เดิมเมืองหลวงของอาณาจักร คือ กรุง เอคบาทานา (Ecbatana) ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าไซรัสมหาราช ช่วงที่กลายเป็นจักรวรรดิ ได้ทรงสร้างเมืองใหม่ที่ เปอร์ซีโปลิส (persepolis) และกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่จนล่วงเข้าถึงรัชกาลของพระเจ้าดาริอุสที่หนึ่ง พระองค์ได้สร้างเมืองหลวงใหม่ ที่ นครสุสา(Susa)   ไซรัส…

อารยธรรมอียิปต์

Name Nuttapon Vongjenaphan  5/2  No 37 1.คลีโอพัตรา คลีโอพัตราที่ 7 ฟิโลพาเธอร์ (กรีก: Κλεοπάτρα θεά φιλοπάτωρ; หรือรู้จักทั่วไปในนาม คลีโอพัตรา) (มกราคม ปีที่ 69 ก่อนคริสตกาล – 12 สิงหาคม ปีที่ 30 ก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณและเชื้อพระวงศ์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ทอเลมีแห่งมาซิโดเนีย ดังนั้นจึงเป็นผู้ปกครองอียิปต์ที่มีเชื้อสายกรีกคนสุดท้าย บิดาของพระนางคือทอเลมีที่ 12 ออเลติส และคาดว่าพระมารดาเป็นเชษฐภคินีของโอเลเตส ทรงพระนามว่า คลีโอพัตราที่ 5 ทรีฟาเอนา ชื่อ “คลีโอพัตรา” เป็นภาษากรีก แปลว่า “ความเจริญรุ่งเรืองของบิดา” พระนามเต็มของพระนางคือ “คลีโอพัตรา เธอา ฟิโลปาตอร์” ซึ่งหมายถึง “เทพีคลีโอพัตรา ผู้เป็นที่รักของบิดา” พระนางมีพระปรีชาสามารถมาก ทรงแตกฉานถึง 14 ภาษา เช่น ฮิบรู, ละติน, มาเซดอนโบราณ, เอธิโอเปียน, ซีเรีย, เปอร์เซีย, และ อียิปต์ ซึ่งแม้แต่ในราชวงศ์ น้อยคนนักที่จะแตกฉานภาษานี้ ปัจจุบัน คลีโอพัตราที่…

อารยธรรมกรีก

อารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกเริ่มขึ้นประมาณ 750 ปีก่อนคริสต์ศักราชมีจำนวนมากที่กรุงกัวลาลัมเปอร์อารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีกที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกมาก กำเนิดอารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีก โบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีก โบราณช่วงเวลาในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรีกขณะนี้ภายใต้หัวเรื่อง: การปก ของมหารองเศรษฐีมาซิโดเนียและมาซิโดเนียทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกโดยรวมคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ชาวกรีกโบราณและระบอบนครรัฐกรีก ที่ตั้งอารยธรรมกรีกเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนใต้ของเกาะทางตอนใต้ของเกาะใกล้เคียงกับทะเลแคริบเบียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงเกาะเตยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิโนอันประมาณปี 2000-1400 คริก่อนส์ศักราช) เกิดจากเนชั่ที่หัวเรื่อง: สผหัวเรื่อง: การมผสานอารยธรรมของที่คุณคุณคุณดินที่คุณคุณคุณแดนในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแถบรอบทะเลคุณเมดิเต ร์เรเนียนทำให้ชาวกรีกสมัยโบราณ มีโอกาสรับและความสามารถอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกเจริญด้านต่างๆของอารยธรรมคุณเมโสโปเตเมียและอียิปต์จากเนชั่เกาะครีต อนึ่งพื้นที่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สะสมมาหลายแห่งและหลายแห่งที่ได้รับความสามารถเสียหายจากเนชั่หัวเรื่อง: การโจมตีของชาวปาเลสไตน์และชาวปาเลสไตน์สงครามกลางเมืองฮังการียังมีพื้นที่ว่างสำหรับหัวเรื่อง: การเพาะปลูกไม่มากนักดีที่ได้รับ แต่สภาพที่ตั้งมีชายฝั่งทะเลและ ท่าเรือที่เหมาะสมจำนวนมาก ชาวกรีกจึงสามารถประกอบอาชีพประมงและการค้าขายกับดินแดนต่าง ๆ มากมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวกรีกโบราณเรียกว่าเฮ็ลลีนเฮลลี (เฮเลน) เป็นหนึ่งในบรรดาเศรษฐีเงินล้านที่ได้มาจากตอนปลายของชนเผ่าต่าง ๆ ในหมู่ชนเผ่าต่าง ๆ ในหมู่ชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีความสำคัญมากมาย อินเดียน) และพวกไมซีเนียน (Mycenaeans) โดยทั่วไปชาวกรีกโบราณได้รับการขยายอำนาจและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1600-1100 ก่อนคริสต์ศักราชโดยมีจำนวนม ากที่ขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองตอนใต้ของออกประเทศออสเตรเลียในห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจุบันพวกเขาเป็นวีรบุรุษที่มีความสามารถกล้าหาญด้านยึดครองคุณดินคุณแดนแห่งนครหลวงอื่น ๆ รวมทั้งเกาะครีตและรับอิทธิพลของอารยธรรมต่างออกประเทศโดยเฉพาะอารยธรรมไมหนังสือนวนของชาวเกาะ ครีต ก่อนสิ้นปี 1100 พวกกรีกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้เรียนรู้จากพวกเขาไปทางเหนือและขยายอำนาจออกไปจากพวกเขา พวกเขาเรียนรู้ที่จะมีความเจริญน้อยกว่าไมซีเนียนและไม่รู้หนังสือ แต่อย่างใดเพราะพวกเขาได้เรียนรู้ในช่วงปี 1100-750 ก่อนคริสต์ศักราช การประมาณปี 750…

อารยธรรมอินเดีย

Pichapa  Kongpeth  Room 5/1  No. 29 ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย ชนกลุ่มสำคัญที่สร้างสรรค์อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ-คงคา (Indus-Ganges Civilization) หรือ อารยธรรมอินเดีย แบ่งได้เป็น 2 พวก คือ    1) พวกดราวิเดียน (Dravidian) หรือ ทราวิฑ คือชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำสินธุราว 4,000 ปีมาแล้ว พวกนี้มีรูปร่างเตี้ย ผิวคล้ำและจมูกแบน คล้ายกับคนทางตอนใต้ในอินเดียบางพวกปัจจุบัน 2) พวกอารยัน (Aryan) หรือ อินโด-อารยัน(Indo-Aryan) เป็นพวกที่อพยพเคลื่อนย้ายจากดินแดนเอเชียกลาง (ทางตะวันตกของเอเชียใต้)ลงมายังตอนใต้กระจายไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆซึ่งอุดมสมบูรณ์และมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่า พวกอารยันส่วนหนึ่งได้เคลื่อนย้าย   เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำสินธุและขับไล่พวกดราวิเดียนให้ถอยร่นไปทางตอนใต้หรือจับตัวเป็นทาส พวกอารยันมีรูปร่างสูงใหญ่       ผิวขาว จมูกโด่ง (ชาวอินเดียที่อยู่ทางตอนเหนือปัจจุบันนี้) พวกอารยันเหล่านี้รับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของชาวดารวิเดียน แล้วนำมาผสมผสานเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสร้างอารยธรรมของตนมาในยุคต่อมา https://youtu.be/obFZUv5ZfsA ดินแดนแห่งความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม อินเดียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของศาสนาและปรัชญา มีศิลปิน นักคิด และนักเขียนเกิดขึ้นในอินเดียมากมาย ความรุ่งเรือง และความมั่งคั่ง ในประเทศ เป็นที่เล่าลือกันว่าเป็น…

Greece

followed by Thessaloniki.   Situated on the southern tip of the Balkan Peninsula, Greece is located at the crossroads of Europe, Asia, and Africa. It shares land borders with Albania to the northwest, North Macedonia and Bulgaria to the north, and Turkey to the northeast. The Aegean Sea lies to the east of the mainland,…

อารยธรรมอียิปต์

  Name Thachaphat Detcheewa  5/8  No 9 1.คลีโอพัตรา   คลีโอพัตราที่ 7 ฟิโลพาเธอร์ (กรีก: Κλεοπάτρα θεά φιλοπάτωρ; หรือรู้จักทั่วไปในนาม คลีโอพัตรา) (มกราคม ปีที่ 69 ก่อนคริสตกาล – 12 สิงหาคม ปีที่ 30 ก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณและเชื้อพระวงศ์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ทอเลมีแห่งมาซิโดเนีย ดังนั้นจึงเป็นผู้ปกครองอียิปต์ที่มีเชื้อสายกรีกคนสุดท้าย บิดาของพระนางคือทอเลมีที่ 12 ออเลติส และคาดว่าพระมารดาเป็นเชษฐภคินีของโอเลเตส ทรงพระนามว่า คลีโอพัตราที่ 5 ทรีฟาเอนา ชื่อ “คลีโอพัตรา” เป็นภาษากรีก แปลว่า “ความเจริญรุ่งเรืองของบิดา” พระนามเต็มของพระนางคือ “คลีโอพัตรา เธอา ฟิโลปาตอร์” ซึ่งหมายถึง “เทพีคลีโอพัตรา ผู้เป็นที่รักของบิดา” พระนางมีพระปรีชาสามารถมาก ทรงแตกฉานถึง 14 ภาษา เช่น ฮิบรู, ละติน, มาเซดอนโบราณ, เอธิโอเปียน, ซีเรีย, เปอร์เซีย, และ อียิปต์ ซึ่งแม้แต่ในราชวงศ์ น้อยคนนักที่จะแตกฉานภาษานี้…

The Golden Age of Thailand

Name Dhammawit Haemanwichian No.6 Class 5/9   The Golden Age of Thailand               Thailand has progressed through a multitude of changes and numerous influences throughout its history. The existence of multiple, separate, distinguished and often co-existing Thai kingdoms has chiefly been responsible for the establishment of multifarious Thailand we…

ประวัติของโรงเรียนมงฟอร์ต/History of Montfort

ประวัติของโรงเรียนมงฟอร์ต 14 ตุลาคม พ.ศ. 2474 เมื่อโรงเรียนอัสสัมชัญหยุดกลางภาค ภราดาไมเคิล และ ภราดาฟ.ฮีแลร์ พร้อมด้วยอัสสัมชนิกฝ่ายเหนือ รถไฟโดยสารด่วนขึ้นยัง ลำปาง, เชียงใหม่ ตลอดจน เชียงรายและเชียงแสน เพื่อหาดูทำเลที่เหมาะสมแก่การตั้งโรงเรียน ในที่สุดคณะอุร์สุลินได้ตั้งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขึ้น ส่วนคณะภราดาเซนต์คาเบรียลได้ตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2475 โดยใช้ที่ดินที่บาทหลวงยอร์ช มีราแบล ซื้อไว้นานแล้วจากหลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) บริเวณถนนเจริญประเทศ แปลงหนึ่งขนาด 12 ไร่ติดแม่น้ำปิงมอบให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แต่การสร้างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเสร็จล่าช้ากว่าโรงเรียนพระหฤทัยและเรยีนา ราวครึ่งปี