5 อันดับสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

5 อันดับสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

1. เสือชีตาห์ (Cheetah)

CR:https://hilight.kapook.com/view/118826

เสือชีตาห์เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก มันวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง 121 กม./ชม. ทำความเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 5 วินาที แรงว่ารถสปอร์ตส่วนใหญ่เสียอีกนะ

2. ละมั่งเขาแหลม (Pronghorn Antelope)

CR:https://hilight.kapook.com/view/118826

ละมั่งเขาแหลมเท่าที่มีการวัดกันมาก็พบว่ามันวิ่งได้เร็ว 100 กม./ชม. และมีแนวโน้มว่าจะเร็วได้ยิ่งกว่านี้อีก นอกจากนี้ขนาดปอดและหัวใจที่ใหญ่ยังทำให้ละมันชนิดนี้วิ่งได้อึดเสียยิ่งกว่าเสือชีตาห์

3. ละมั่งสปริงบ็อก (Springbok)

นี่คือโฉมหน้าของ 10 อันดับสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก เร็วแค่ไหนไปดู

CR:https://hilight.kapook.com/view/118826

        ละมั่งสปริงบ็อก หรือละมั่งแอฟริกา วิ่งได้เร็วกว่า 100 กม./ชม.

4. ม้าควอเตอร์ (Quarter Horse)

นี่คือโฉมหน้าของ 10 อันดับสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก เร็วแค่ไหนไปดู

CR:https://hilight.kapook.com/view/118826

        ม้าสายพันธุ์อเมริกันนี้เป็นที่นิยมในการใช้วิ่งแข่งระยะสั้น โดยม้าควอเตอร์สามารถวิ่งได้เร็วถึง 88 กม./ชม.

5. วิลเดอบีสต์ (Wilderbeest)

นี่คือโฉมหน้าของ 10 อันดับสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก เร็วแค่ไหนไปดู

CR:https://hilight.kapook.com/view/118826

     วิลเดอร์บีสต์จัดเป็นละมั่งชนิดหนึ่ง ด้วยรูปร่างที่ใหญ่ทำให้มันถูกมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว แต่ที่จริงมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง 80 กม./ชม.

Leave a Reply