คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า ครู (teacher)

ในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่หลายคำที่มีความหมายแปลว่า ครู , ผู้ฝึก หรือ ผู้สอน ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกลุ่มคำศัพท์ที่แปลว่าครูกันอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะได้รู้ถึงความแตกต่างของครูในแต่ละประเภทคำว่ามีความต่างกันอย่างไรบ้าง coach     ครูฝึก Someone  who trains people for football, basketball, swimming, and

ในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่หลายคำที่มีความหมายแปลว่า ครู , ผู้ฝึก หรือ ผู้สอน ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกลุ่มคำศัพท์ที่แปลว่าครูกันอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะได้รู้ถึงความแตกต่างของครูในแต่ละประเภทคำว่ามีความต่างกันอย่างไรบ้าง

คำศัพท์ครูภาษาอังกฤษ

coach    
ครูฝึก
Someone  who trains people for football, basketball, swimming, and other sports.
คือคนที่สอนให้เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ และกีฬาอื่นๆ

counsellor  
ครูที่ปรึกษา
A special teacher who helps you if you have problems and are unhappy at school.
คือครูพิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาพิเศษและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีความทุกข์ในโรงเรียน

instructor 
ครู
Someone who helps people learn skills such as driving a car, riding a horse, flying a plane and other things like these.
ผู้สอนทักษะเช่นการขับรถ ขี่ม้า ขับเครื่องบินและอื่นๆ

lecturer    
ผู้บรรยาย
A teacher at a college or university.
ครู อาจารย์ ผู้สอนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

principal 
ครูใหญ่
The teacher in charge of a school. Other words that can mean the same are headmaster and headmistress.
ครูที่ควบคุมกิจการของโรงเรียน คำอื่นๆ ที่ใช้เรียกครูใหญ่ได้แก่ headmaster (ครูใหญ่ชาย) และ headmistress (ครูใหญ่หญิง)

professor 
ศาสตราจารย์
The teacher in charge of a university department.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบแขนงวิชาในมหาวิทยาลัย

trainer    
ครูฝึกสอน
Someone who teaches animals to do tricks and to work.
ผู้ที่สอนสัตว์ให้ทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ

teacher
ครู
เป็นคำที่รู้จักกันดี เราเรียกคุณครูที่สอนหนังสือในโรงเรียนให้กับเราด้วยคำนี้

tutor    
ครูพิเศษ
A teacher who comes to your house to help you with your school work.  Another word that can mean the same is coach.
ครูที่มาที่บ้านเพื่อสอนวิชาต่างๆ ให้ คำที่หมายความเช่นเดียวกันนี้อีกคำคือ coach

ที่มา:ลีห์  บลูมฟิลด์ แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.พัชรี  โภคาสัมฤทธิ์

แหล่งที่มา : http://www.rakenglish.com/

โพสต์โดย : ไพจิต โกมาสถิตย์

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply