ความพยายามคือความสำเร็จ

 yǒu   zhì   zhě shì  jìng  chéng 有     志    者    事    竟     成 วิริยะ อุตสาหะ

 yǒu   zhì   zhě shì  jìng  chéng

有     志    者    事    竟     成

วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ

โดย : ผ่องศรี เอื้องไพโรจน์

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply