พ่อรวยสอนลูก # 3

พ่อรวยสอนลูก ฉบับสอนลูกให้รวย มาเล่มนี้เป็นเล่มสามต่อจากสองฉบับแรก โดยเนื้อหา E-Book ในเล่มนี้จะสอนแนวคิดเกี่ยวกับเงินทั้งการใช้เงินในอนาคต ปัจจุบัน สำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีความั่นคงทางด้านการเงินในชีวิตหรือ อยากมีความรู้ในด้านการเงิน

พ่อรวยสอนลูก ฉบับสอนลูกให้รวย มาเล่มนี้เป็นเล่มสามต่อจากสองฉบับแรก โดยเนื้อหา E-Book ในเล่มนี้จะสอนแนวคิดเกี่ยวกับเงินทั้งการใช้เงินในอนาคต ปัจจุบัน สำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีความั่นคงทางด้านการเงินในชีวิตหรือ อยากมีความรู้ในด้านการเงิน

อ้างอิง : พ่อรวยสอนลูก # 3||https://th-th.facebook.com/pages/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-E-Book-%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C-Pdf-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5/224749157714966

แหล่งที่มา : https://th-th.facebook.com/pages/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-E-Book-%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C-Pdf-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5/224749157714966

ไฟล์แนบ 18781.pdf

โพสต์โดย : พัชราภรณ์ กาวินา

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply