การใช้คำว่า 糟糕

糟糕"(zāo gāo) เป็นคำอุทาน แปลว่า "แย่แล้ว" ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ดี A: má fan nín wǒ men yào liǎng gè biāo zhǔn jiān    麻 烦 您, 我 们 要 两 个 标 准 间。  

糟糕"(zāo gāo) เป็นคำอุทาน แปลว่า "แย่แล้ว" ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ดี

A: má fan nín wǒ men yào liǎng gè biāo zhǔn jiān

   麻 烦 您, 我 们 要 两 个 标 准 间。

 

   รบกวนหน่อยครับ/ค่ะ เราต้องการห้องพักมาตรฐานสองห้องครับ/ค่ะ

B: hǎo de qǐng jiāo èr bǎi yuán yā jīn

    好 的, 请 交 二 百 元 押 金。

   ได้ครับ/ค่ะ กรุณาชำระค่ามัดจำ 200 หยวนครับ/ค่ะ

A: kě yǐ yòng xìn yòng kǎ ma

    可 以 用 信 用 卡 吗?

    ใช้บัตรเครดิตได้ไหมครับ

B: bù kě yǐ

    不 可 以。

    ไม่ได้ครับ/ค่ะ

A:  zāo gāo wǒ méi dài xiàn jīn

    糟 糕! 我 没 带 现 金。

     แย่แล้ว ผมไม่ได้พกเงินสดมา

แหล่งที่มา : http://thai.cri.cn/learnchinese/lesson21/3.html

โพสต์โดย : วิไลลักษณ์ ยลละออ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply