นิทานชาดก ๑

นิทานชาดก ๑ โดย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ชาดก เป็นนิทานในพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนรู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี โดยยกเอาชีวิตในชาติก่อนๆ ของพระพุทธเจ้ามาเล่าเป็นตัวอย่าง รวม 500 ชาติ บางชาติอาจจะเกิดเป็นสัตว์ เป็นคน เป็นเทวดา แต่ทุกชาติต้องทำความดี ใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด

นิทานชาดก ๑ โดย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร

ชาดก เป็นนิทานในพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนรู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี โดยยกเอาชีวิตในชาติก่อนๆ ของพระพุทธเจ้ามาเล่าเป็นตัวอย่าง รวม 500 ชาติ บางชาติอาจจะเกิดเป็นสัตว์ เป็นคน เป็นเทวดา แต่ทุกชาติต้องทำความดี ใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด

โพสต์โดย : สุภาภรณ์ กำลัง

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply