เทคนิคง่าย ๆ เพิ่มพลังสมองลูกน้อย 3 ข้อ

เทคนิคง่าย ๆ เพิ่มพลังสมองลูกน้อย 3 ข้อ                              

เทคนิคง่าย ๆ เพิ่มพลังสมองลูกน้อย 3 ข้อ

                                                                                                                       เทคนิคง่าย ๆ เพิ่มพลังสมองลูกน้อย 3 ข้อ

  1. สมาธิ เพียง แค่คุณพ่อคุณแม่สังเกตุว่าลูกสนใจอะไรเป็นพิเศษ แล้วปล่อยให้ลูกได้คลุกคลีกับสิ่งนั้นๆ เช่น ลูกชอบวาดรูประบายสี คุณพ่อคุณแม่อาจจัดหาดินสอสีและวาดให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วปล่อยให้ลูกวาดเลียนแบบตาม ลูกจะเกิดสมาธิจดจ่ออยู่กับการควบคุมกล้ามเนื้อมือให้ขีดเป็นเส้น หรือมุ่งมั่นอยู่กับการระบายสีเพื่อไม่ให้เกินขอบ
  2. ความจำ คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ลูกได้มีโอกาสแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง เช่น คุณพ่อคุณแม่คว่ำถ้วยสีทึบจำนวน 3 ใบแล้วครอบของเล่นให้ลูกเห็น จากนั้นค่อย ๆ เลื่อนถ้วยทั้ง 3 สลับที่กันช้า ๆ และให้ลูกบอกว่าของเล่นอยู่ใต้ถ้วยไหน วิธีนี้ลูกจะได้เรียนรู้ทักษะการสังเกต จดจำ และการคิดจนสามารถรู้ว่าของเล่นอยู่ที่ไหน
  3. การคิดวิเคราะห์ คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้โดยส่งเสริมให้ลูกเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคตั้งแต่ ยังเด็กด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยคุณพ่อคุณแม่ใช้ของเล่นหลอกล่อให้ลูกเข้ามาหยิบ แล้วเมื่อลูกจะเอื้อมถึงจึงขยับของเล่นให้ไกลขึ้น หรือใช้แขนกั้นของเล่นไว้เพื่อให้ลูกไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเรียนรู้ถึงวิธีแก้ปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน กิจวัตรประจำวันได้ เช่น การผูกเชือกรองเท้า การแต่งตัวเอง การแปรงฟันเอง เป็นต้น

 

แหล่งที่มา : sakid.com

โพสต์โดย : สุพรรษา ไชยาโส

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply