เทคนิคการใช้ Finder View Options ตอนที่ 2 : List view

เทคนิคการใช้ Finder View Options ตอนที่ 2 : List view List View เป็นรูปแบบการแสดงรายการของ file และ folder ในหน้าต่างเดียว และยังมีข้อมูลสำคัญอื่นของ file และ folder นั้นๆ

เทคนิคการใช้ Finder View Options ตอนที่ 2 : List view

howto

List View เป็นรูปแบบการแสดงรายการของ file และ folder ในหน้าต่างเดียว และยังมีข้อมูลสำคัญอื่นของ file และ folder นั้นๆ แสดงควบคู่กับไปด้วยเช่นวันเวลาล่าสุดที่ได้แก้ไข ขนาดของ file หรือ folder ที่แสดงอยู่ ชนิดของไฟล์ต่างๆ เป็นต้น

หากต้องการเพิ่มหรือลดขนาดของคอลัมน์ต่างๆ ก็สามารถใช้เมาส์คลิ้กที่ของของหัวคอลัมน์แล้วลากซ้ายขวาเพื่อหดหรือยืดขนาดได้ทันที หรือต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงข้อมูลของคอลัมน์ใดก็สามารถ drag and drop ที่หัวคอลัมน์ได้เลยเหมือนกัน

หากต้องการปรับแต่งมากกว่านั้นก็ทำได้ง่ายๆ เหมือนเดิมคือใน Finder ให้ไปที่เมนู View เพื่อเลือก Show View Options หรือกด Command-J

จะปรากฏ palette ของสำหรับ List view ให้ปรับแต่ง ได้แก่
 

 howto Always open in list view :  ปกติแล้วการตั้ง View ของ Finder window จะใช้ View ล่าสุดที่เลือกกับทุก window ที่เปิดขึ้นหลังจากนั้น การคลิ้กที่ตัวเลือกนี้จะสามารถบังคับให้ทุกครั้งที่เปิด window นี้ขึ้นมาจะแสดงผลแบบ List view เสมอ ไม่ว่า window ที่แล้วจะแสดงแบบใดอยู่

Icon size : เลือกได้ว่าต้องการให้แสดงรูปไอคอนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

Text size : ปรับขนาดของตัวหนังสือที่แสดงชื่อ file หรือ folder เลือกได้ตั้งแต่เล็กที่สุด 10 pt. ไปจนถึงใหญ่ที่สุด 16 pt.

howto

Show Columns : เป็นตัวเลือกว่าจะให้แสดงคอลัมน์ใดที่ใน List view บ้าง
    • Date Modified แสดงคอลัมน์บอกวันเวลาล่าสุดที่ได้แก้ไขข้อมูลไป
    • Date Created แสดงคอลัมน์บอกวันเวลาที่ได้สร้าง file หรือ folder นั้นขึ้นมา
    • Last Opened แสดงคอลัมน์บอกวันเวลาล่าสุดได้ที่เปิด file นั้นขึ้นมาใช้งาน
    • Size แสดงคอลัมน์บอกขนาดของ file และ folder ต่างๆ
    • Kind แสดงคอลัมน์บอกชนิดของ file นั้นเช่นเป็น Application, ZIP archive หรือ MP3 Audio file
    • Version แสดงคอลัมน์บอกรุ่นของ application ต่างๆ
    • Comments แสดงคอลัมน์บอกข้อความสั้นที่บันทึกไว้ประจำ file หรือ folder ด้วยการสั่ง Get Info ขึ้นมา
    • Label แสดงคอลัมน์บอก label หรือป้ายสีประจำ file หรือ folder

User relative dates แสดงผลวันที่ในคอลัมน์โดยอ้างอิงจากวันที่ปัจจุบันเป็น Today เมื่อวานนี้เป็น Yesterday

Calculate all sizes เมื่อแสดงรายการที่มี folder ให้คำนวณด้วยว่าข้อมูลที่อยู่ในนั้นกินเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่

Show icon preview นอกจากไอคอนของ application ต่างๆ แล้ว ให้แสดงพรีวิวของ media file ต่างๆ ที่ไอคอนนั้นด้วย

ปุ่ม Use as Defaults เป็นการ สั่งให้ทุกครั้งที่แสดงผลแบบ List view จะต้องแสดงตามที่ตั้งไว้ข้างบนนี้ นั่นเพราะแต่ละ window สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้เป็นอิสระจากกัน หากต้องการตั้งครั้งเดียวแล้วทุก window เป็นเหมือนกันหมด ก็เพียงคลิ้กที่ปุ่มนี้เท่านั้นเอง

อ้างอิง : เทคนิคการใช้ Finder View Options ตอนที่ 2 : List view||http://www.istudio.in.th/mainpage/s_how_s3_detail.php?sid=88

แหล่งที่มา : www.istudio.in.th

โพสต์โดย : ไกรวุฒิ กตัญญูกุล

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply