9 เคล็ดไม่ลับในการทำงาน

วิธีที่ช่วยให้หน้าที่การงานก้าวหน้านั้น นอกจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว ควรที่จะมีการสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง คือการทำตัวเองให้มีความสำคัญ หรือเป็นคนแรกที่เจ้านายเรียกหาเมื่อมีการเปลี่ยนระบบงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่อง เป็นที่ปรึกษาของผู้ร่วมงาน ทุกคนสามารถสร้างจัดเด่นนี้ได้ด้วยเคล็ดลับ 9 ประการดังต่อไปนี้ 1. ทำงานที่ไม่มีใครต้องการ เลือกเรียนรู้ความชำนาญหรือการใช้เทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อบริการของคุณและอยากที่จะหรือเป็นคนเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครที่ต้องการจะเรียน 2. ทำงานให้มากขึ้น ทำงานให้ได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย อาสาสมัครช่วยงานที่คั่งค้าง ช่วยงานที่รีบด่วนให้ลุล่วง วิธีที่ช่วยให้หน้าที่การงานก้าวหน้านั้น นอกจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว ควรที่จะมีการสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง คือการทำตัวเองให้มีความสำคัญ หรือเป็นคนแรกที่เจ้านายเรียกหาเมื่อมีการเปลี่ยนระบบงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่อง เป็นที่ปรึกษาของผู้ร่วมงาน

ทุกคนสามารถสร้างจัดเด่นนี้ได้ด้วยเคล็ดลับ 9 ประการดังต่อไปนี้

1. ทำงานที่ไม่มีใครต้องการ เลือกเรียนรู้ความชำนาญหรือการใช้เทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อบริการของคุณและอยากที่จะหรือเป็นคนเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครที่ต้องการจะเรียน

2. ทำงานให้มากขึ้น ทำงานให้ได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย อาสาสมัครช่วยงานที่คั่งค้าง ช่วยงานที่รีบด่วนให้ลุล่วง ช่วยเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา

3. ทำงานให้หนักขึ้นเมื่อเจ้านายไม่อยู่ เมื่อเจ้านายต้องลางาน งานทุกอย่างต้องหยุดชะงัก พยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เร็วที่สุด

4. ยกความดีให้แก่กลุ่ม ถ้ากลุ่มทำงานได้ดี เพราะมีคนในกลุ่มแสดงความเป็นผู้นำ ถ้าคุณควบคุมเป็นผู้นำกลุ่มได้นั้น คุณได้พิสูจน์ความสามารถว่าจะสร้างผลงานอันดีได้

5. ทำให้เจ้านายได้หน้า วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เจ้านายของคุณได้หน้าได้ตา คือทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ เสร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ

6. สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในการติดต่อกับลูกค้าแต่ละครั้ง คุณกำลังปลูกฝังความสัมพันธ์ส่วนตัว และความสัมพันธ์ในหน้าที่การงาน ถ้าคุณทำได้ดี ความสัมพันธ์นั้นจะเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดประเภทหนึ่ง

7. เป็นที่ปรึกษา คุณสามารถเลือกได้ว่ายินดีจะทุ่มเทพลังงานเท่าใด ในการให้ความช่วยเหลือคนอื่น ทำให้คนที่อยู่เหนือชั้นขึ้นไปมองคุณด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาประเมินผลงาน

8. ตระหนักถึงความต้องการของหัวหน้างาน ถ้าเจ้านายให้ความสนับสนุนคุณมาก บอกให้เขาทราบว่าคุณรู้สึกประทับใจและขอบคุณชมเจ้านายต่อหน้าเพื่อนร่วมงานและคนอื่น ๆ ระดับเดียวกับเขา ที่สำคัญต้องทำด้วยความจริงใจ

9. รู้ว่าหน่วยงานต้องการอะไร คือรู้เกี่ยวกับพื้นฐานต่าง ๆ เช่น เป้าหมายของหน่วยงานของคุณวัตถุประสงค์ของบริษัท รู้หน้าที่งาน เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง

อ้างอิง : ที่นี่ดอทคอม

แหล่งที่มา : ที่นี่

โพสต์โดย : นที ดวงคำ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply