อุปกรณ์พื้นฐานในการต่อวงจรไฟฟ้า

Name  Nirawit  khomonthong  No. 2  Class 5/1

 

อุปกรณ์พื้นฐานในการต่อวงจรไฟฟ้า

1. หลอดไฟ

(Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn)

2. บัลลาส

(Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn)

3. ฟิวส์

(Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn)

4. สายไฟ

(Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn)

5. สตาร์ทเตอร์

(Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn)

6. เต้าเสียบ

 

 

(Cr. https://sites.google.com/site/biwauthen11/hnathi-khxng-xupkrn)

 

Leave a Reply