part of arduino uno and basic components

Name Peeranut Senapa no.47 class 5/6

 

part of arduino uno and basic components

 

 

– Arduino Pro Mini พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานที่ต้องการพื้นที่จำกัด หรือโปรเจคที่ต้องการติดตั้งถาวร Arduino Pro Mini มีขนาดเล็ก มีทั้งรุ่น 3.3V และ 5V ใช้ชิฟ ATmega328

 

-Analog input คือ การอ่านค่าของระดับแรงดันไฟฟ้า (Volt) ส่วนมาก Analog input จะนําไปใช้อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่เป็นประเภท Analog sensor ชนิดต่างๆ เช่น LDR, Analog temperature ฯลฯ ซึ่งเราจะไม่สามารถอ่านค่าจาก Sensor ประเภทนี้ในแบบ Digital ได้

 

-Analog input คือ การอ่านค่าของระดับแรงดันไฟฟ้า (Volt) ส่วนมาก Analog input จะนําไปใช้อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่เป็นประเภท Analog sensor ชนิดต่างๆ เช่น LDR, Analog temperature ฯลฯ ซึ่งเราจะไม่สามารถอ่านค่าจาก Sensor ประเภทนี้ในแบบ Digital ได้

 

-ควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟ LED โดยจะสั่งงานให้ arduino uno r3
ควบคุม LED เปิดปิดไฟแบบวิ่ง เปิดปิดหลอดไฟ และ หน่วงเวลาเป็นจังหวะ

– คือคำสั่งที่มีไว้สำหรับกำหนดการทำงานของ pin ที่ต้องการใช้งาน ให้ทำงานเป็นแบบ OUTPUT หรือ INPUT  การทำงานเป็น output เช่น การสั่งจ่ายแรงดัน 5 volt. การทำงานเป็น input เช่น การสั่งให้อ่านค่าสถานะสวิทซ์ไฟ ว่าเปิดหรือปิดอยู่

 

-ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นบอร์ด Arduino Uno R3 โดย Arduino Uno R3 จะทำหน้าที่เป็นทั้งตัวรับ และ ตัวส่งข้อมูล

 

-Reset Button: เป็นปุ่ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการทำงานใหม่

 

-ใช้สำหรับต่อกับ Computer เพื่ออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด

 

 –รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply