งานบรูณาการชั้น ป.5/5 หมู่เสือ

หมู่เสือ กอง 5 ขอเสนองานบรูณาการ เรื่อง

“การทำลาบหมูคั่ว” ประจำปี 2562

 

วีดีโอ การทำลาบหมูคั่ว 

อุปกรณ์ ได้เเก่  1.หมูบด 2.เลือดหมู 3.เครื่องในหมู 4.ผักเครื่องเคียงลาบ 5.กระทะไฟฟ้า 6.กระทะ 7.ปลั๊กพ่วง 8.ตะหลิว 9.มีดเเละเขียงในการหั่นผัก 10.ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ตามสมาชิกในหมู่ 11.ขันโตก

_____________________________

 

ชื่อสมาชิก

– คณกรณ์       หอมยก เลขที่ 2

– ภารัชต์       อรุณมานะกุล เลขที่ 4

– ศุภกิตต์       เมฆโปธิ เลขที่ 7 

– กฤตบุญ ศิรินันท์ เลขที่ 9

– ศุภณัฐ       มูลบรรจง เลขที่ 14

– ปรานต์       บุญพีระ เลขที่ 26

– ธณภัทร       ทองเสงี่ยม เลขที่ 37

– ภูมิพัฒน์       ตั้งเฉลิมวงษ์ เลขที่ 41   

_____________________________

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

Leave a Reply