สปส.เพิ่มช่องทางผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี

     นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39  เพื่ออำนวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลา  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม  โดยขณะนี้ได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระเงิยสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

     นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39  เพื่ออำนวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลา  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม  โดยขณะนี้ได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระเงิยสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป  ซึ่งมีสาขาให้บริการกว่า 1,000  สาขาทั่วประเทศ  โดยผู้ประกันตนสามารถชำระได้ด้วยเงินสดเฉพาะงวดเดือนปัจจุบัน 1 งวด  และงวดเดือนย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) ได้ 1 งวด  ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ชำระเงินที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี  จะได้รับใบเสร็จทันที โดยผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินแต่อย่างใด  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                           ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน

แหล่งที่มา : www.sso.go.th

ไฟล์แนบ 33466.39 ที่บิ๊กซี

โพสต์โดย : ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply