ข่าวการศึกษา: “หมอธี” ตั้งคณะกรรมการพิซาแห่งชาติ

"หมอธี" ตั้งคณะกรรมการพิซาแห่งชาติ “หมอธี” ให้ความสำคัญการทดสอบนักเรียนระดับนานาชาติ ตั้งคณะกรรมการพิชาดูแลนโยบายเป็นการเฉพาะ      นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ถึงโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (พิซา)

"หมอธี" ตั้งคณะกรรมการพิซาแห่งชาติ

“หมอธี” ให้ความสำคัญการทดสอบนักเรียนระดับนานาชาติ ตั้งคณะกรรมการพิชาดูแลนโยบายเป็นการเฉพาะ

     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ถึงโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (พิซา) เนื่องจากเมื่อไม่นานนี้ตนได้เข้าไปหารือกับ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) จนทำให้ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว ซึ่งการที่เราได้เป็นสมาชิกของ OECD จะทำให้เรากำหนดทิศทางการสอบพิซาของเด็กไทย รวมถึงรับทราบนโยบายของหน่วยงานดังกล่าวว่าจะใช้ข้อสอบในลักษณะไหนวัดความรู้เด็ก เพื่อที่เราจะได้วางแผนเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในอนาคต

 
     “ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้ามาเป็นสมาชิก OECD ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน แต่ผมไปเจรจาจนสำเร็จ ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลกด้านการศึกษามากขึ้น เพราะการสอบพิซาเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการสอบระดับนานาชาติที่วัดคุณภาพของเด็กไทยให้เทียบเท่าสากล ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาผมให้ความสำคัญกับการสอบพิซามาตลอด เช่น การจัดทำพิซาแพลทฟอร์ม เป็นต้น และในเร็ว ๆ นี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการพิซาแห่งชาติขึ้น ซึ่งมี รมว.ศธ. เป็นประธาน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสอบพิซา ขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประชุมกับ OECD” รมว.ศธ.กล่าว

อ้างอิง : เดลินิวส์||https://www.dailynews.co.th/education/693741

โพสต์โดย : สุรีย์พร ผโลศิลป์

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply