ภาพวาดในถ้ำอัลตามีรา

ภาพวาดถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภาพวาดในถ้ำอัลตามีรา ประเทศสเปน งานศิลปะในถ้ำอัลตามีราเป็นงานศืลปะที่สวยงาม พวกเขาใช้หลักกรที่ยอดเยี่ยมในการวาดภาพขึ้นมาโดยใช้สีธรรมชาติในการสร้างผลงาน Cueva de Altamira เป็นถ้ำแห่งหนึ่งในประเทศสเปน มีชื่อเสียงและความสำคัญเนื่องจากปรากฏภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ภายใน ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองซานตียานาเดลมาร์ ในแคว้นปกครองตนเองกันตาเบรียทางภาคเหนือของประเทศ ห่างจากเมืองซานตันเดร์ (เมืองหลักของแคว้น) ไปทางทิศตะวันตก 30 กิโลเมตร ภาพวาดในถ้ำอัลตามีราได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม (Masterpiece) เนื่องจากมีความเป็นเลิศทางด้านการแสดงออกและกรรมวิธีความสามารถในการวาดระบาย

ภาพวาดถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภาพวาดในถ้ำอัลตามีรา ประเทศสเปน งานศิลปะในถ้ำอัลตามีราเป็นงานศืลปะที่สวยงาม พวกเขาใช้หลักกรที่ยอดเยี่ยมในการวาดภาพขึ้นมาโดยใช้สีธรรมชาติในการสร้างผลงาน
Cueva de Altamira เป็นถ้ำแห่งหนึ่งในประเทศสเปน มีชื่อเสียงและความสำคัญเนื่องจากปรากฏภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ภายใน ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองซานตียานาเดลมาร์ ในแคว้นปกครองตนเองกันตาเบรียทางภาคเหนือของประเทศ ห่างจากเมืองซานตันเดร์ (เมืองหลักของแคว้น) ไปทางทิศตะวันตก 30 กิโลเมตร

ภาพวาดในถ้ำอัลตามีราได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม (Masterpiece) เนื่องจากมีความเป็นเลิศทางด้านการแสดงออกและกรรมวิธีความสามารถในการวาดระบาย รวมทั้งความงดงาม ความเข้าใจในสุนทรียภาพของผู้วาดเป็นอย่างสูง
ภาพส่วนมากเป็นภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายในยุคนั้น เช่น กวางเรนเดียร์ วัวไบซัน ม้า มีกิริยาอยู่ในท่ายืนแสดงอาการเคลื่อนไหวไม่แข็งนิ่งอยู่กับที่ รวมทั้งหมด 25 ภาพ แต่ละภาพมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงความเป็นจริง มีความสูงโดยเฉลี่ย 5-6 ฟุต
โดยที่จิตรกรหรือผู้วาดพยายามเลียนให้เหมือนของจริงตามธรรมชาติให้มากที่สุด วาดด้วยเส้นอันแข็งแรงเด็ดเดี่ยว สีที่ใช้เป็นสีแดงและสีน้ำตาลระบายตัวสัตว์ ตัดเส้นเน้นเป็นบางส่วนด้วยสีดำ และที่น่าอัศจรรย์ใจคือ จิตรกรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผู้วาดภาพเหล่านี้ รู้จักการแก้ปัญหาการทับซ้อนกันของรูปทรง 
รวมทั้งแสดงถึงความเข้าใจความตื้นลึกของภาพ

 

แหล่งที่มา : https://art-manman.blogspot.com/2018/03/blog-post.html

โพสต์โดย : ศากุล ตานะเศรษฐ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply