ไทย – สวีเดน เปิดสถานีดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ศรีราชา

ไทย – สวีเดน เปิดสถานีดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ศรีราชา เผยแพร่:  24 พ.ย. 2561 11:20    โดย: ผู้จัดการออนไลน์     ไทย – สวีเดน เปิดสถานีดาวเทียมขนาดใหญ่ พร้อมเดินหน้าผลักดันธุรกิจอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ​กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ไทย – สวีเดน เปิดสถานีดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ศรีราชา

เผยแพร่: 


   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 


 

ไทย – สวีเดน เปิดสถานีดาวเทียมขนาดใหญ่ พร้อมเดินหน้าผลักดันธุรกิจอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค​กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และบริษัท Swedish Space Corporation (SSC) รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลประเทศสวีเดน จัดพิธีเปิดสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมของ SSC เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Leif Österbo ประธานกรรมการบริหาร Satellite Management Service Mr. Alf Öskog รองประธานกรรมการบริหาร region APAC จากบริษัท SSC Swedish Space Corporation และ Mr. Pär Skånberg เลขานุการเอกสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการดาวเทียม ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน หรือ SOAR และแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium​นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการลงทุนด้านธุรกิจอวกาศของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลสวีเดนและบริษัท SSC ต่อนโยบายและศักยภาพด้านอวกาศของไทยในพื้นที่ EEC เพื่อหวังจะให้พื้นที่ EEC เป็นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวกับอวกาศ พร้อมทั้งสร้างให้เป็นจุดศูนย์รวมในการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมอวกาศในภูมิภาค อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อีกทั้ง ยังช่วยผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global value chain ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม”ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งบริษัท SSC ได้ใช้ดาวเทียมของสวีเดนเพื่อให้บริการติดตามยืนยันตำแหน่งของดาวเทียมค้างฟ้าที่อยู่ในห้วงอวกาศในซีกโลกภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิกรวมถึงการให้บริการค่าแก้ให้กับดาวเทียมนำทางของญี่ปุ่น (QZSS) จนมาถึงปัจจุบัน ด้วยศักยภาพด้านอวกาศของไทยได้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกมากขึ้น และความเหมาะสมทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง บุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนจากทางรัฐบาลทำให้ทางรัฐบาลประเทศสวีเดนและบริษัท SSC ตัดสินใจลงทุนตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่ในพื้นที่ของจิสด้า เพื่อดำเนินธุรกิจบริการถ่ายภาพและข้อมูลจากดาวเทียมแก่ประเทศในภูมิภาคนี้ โดยให้จิสด้าเป็นผู้ควบคุมและดูแลสถานีดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาทภายใน 20 ปีนี้


 


 


 


 


 

 

แหล่งที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9610000117301

โพสต์โดย : ณพวรรณ เมธีชุติกุล

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply