การบวกทศนิยมสามตำแหน่ง

http://www.otpchelp.com/elearning-view.php?getVideoNo=1119

http://www.otpchelp.com/elearning-view.php?getVideoNo=1119

อ้างอิง : http://www.otpchelp.com/elearning-view.php?getVideoNo=1119||http://www.otpchelp.com/elearning-view.php?getVideoNo=1119

แหล่งที่มา : http://www.otpchelp.com/elearning-view.php?getVideoNo=1119

โพสต์โดย : สุวิมล ชัยพรเจริญศรี

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply