清迈你好!

来清迈快一个月的日子了,由于签证原因这次的实习我们推迟了三个星期才出发,但是这依然没有阻碍我们对这次实习的期待。2018年12月5日,由冬季过渡到夏季的我们正式抵达了清迈。

ชวน4เริ่มรับปีใหม่ มอบของขวัญล้ำค่า “สุขบัญญัติ”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 4 เริ่ม เริ่มออกกำลังกาย เริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์ เริ่มเลิกสูบบุหรี่  เลิกดื่มสุรา และเริ่มพูดคุยกันให้มากขึ้น สามารถปฏิบัติได้ทั้งครอบครัว นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 เป็นโอกาสดีในการเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง

การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน

 ปัจจุบันนี้ เรื่องของ Active Learning นับเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ ด้วยเพราะเป็นแนวจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยความหมายของ Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) นั้น หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระทำและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากสมมติฐาน 2 ประการ อันได้แก่  

ข่าวการศึกษา: ครม.ไฟเขียวร่างมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ครม.ไฟเขียวร่างมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย “วัฒนาพร” เผย ครม.เห็นชอบร่างมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เตรียมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ พร้อมคู่มือมาตรฐาน          วันนี้ (7 ม.ค.) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)

วันสำคัญต่าง ๆ ในเดือนมกราคม

วันที่ ๑  วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๕  วันนกแห่งชาติ วันที่ ๘  วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีนัตน์ วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน    วันเด็กแห่งชาติ วันที่  ๑๓  วันการบินแห่งชาติ วันที่  ๑๔  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันที่  ๑๖ 

วิธีเก่งภาษาอังกฤษได้ในการชีวิตประจำวัน

วิธีเก่งภาษาอังกฤษได้ในการชีวิตประจำวัน การใช้ภาษานั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้นทักษะในการฝึกภาษาอังกฤษนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์ ยิ่งไปกว่านั้นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การสื่อสารเท่านั้น การที่คุณรู้และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษนั้นให้ประโยชน์ที่หลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในอาชีพการงานหรือการทำธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาภาษาอังกฤษนั้นไมได้อยู่ภายในห้องเรียนเพียงเท่านั้น หลากหลายวิธีที่คุณสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้ง่ายๆแต่ได้ประสิทธิภาพผ่านชีวิตประจำวันดังนี้ 1. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หนึ่งในทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษและช่วยให้คุณสามารถที่จะมีคลังคำศัพท์พร้อมพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างคล่องตัวนั้นคือการลงเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่อง และหลายหัวข้อที่จำเป็นต้องใช้ ทำให้คุณสามารถที่จะมีคลังคำศัพท์ที่แน่นและหลากหลาย ทำให้คุณมีต้นทันภาษาอังกฤษที่ดีและสามารถนำไปใช้นอกห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการฝึกด้วยตนเองไปได้มาก 2. ดูหนัง ฟังเพลง หรือฟังข่าว การดูหนังหรือฟังเพลงช่วยคุณในเรื่องของการฝึกทักษะการฟังพร้อมกันนี้หากคุณได้ฝึกร้องเพลงไปด้วยย่อมทำให้คุณได้ฝึกในเรื่องของการฝึกทักษะการพูด

เพลงลาวเสี่ยงเที่ยง

เมื่อราว พ.ศ. 2476 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ได้นำทำนองเพลงลาวเสี่ยงเทียนของเก่าซึ่งเป็นอัตรา 2 ชั้น และมี 2 ท่อนนั้นมาแต่งขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้นทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีโดยประดิษฐ์ทำนองให้มีสำเนียงเป็นภาคเหนือตามสำเนียงเดิม โดยตั้งใจบรรเลงเป็น 3 ชั้นเท่านั้น จึงได้แต่งทำนองเที่ยวกลับให้ผิดจากเที่ยวแรก เรียกกันว่า "ทางเปลี่ยน" เมื่อบรรเลงรวมกันจึงเท่ากับ

สำนวนง่ายๆ

สำนวนง่ายๆ Figure out – คิดออก คิดให้ออก คิดได้ Finish up – ทำให้เสร็จสิ้น จบลง ยุติ Focus on – เพ่งเล็งไปที่ มีสมาธิจดจ่อกับ มุ่งเป้าไปที่ พุ่งความสนใจไปที่

กำหนดวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีของพระเป็นเจ้า วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ วันพุธที่ 6 มีนาคม วันพุธรับเถ้า วันอังคารที่ 19 มีนาคม วันสมโภชนักบุญโยเซฟภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

สรุป 7 วัน “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” 5,164 คัน

สรุป 7 วัน มีกระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 310,012 ครั้ง จับยึดรถ" 5,164 คัน พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ทีมโฆษก คสช. เปิดเผยว่า จากนโยบายสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของ คสช. และรัฐบาล ด้วยมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ตั้งแต่

รวมคำนามที่ไม่ต้องมี article นำหน้า

Article หรือ A An The ที่ทุกคนคงคุ้นเคยกันดี หลายๆคนอาจสงสัยว่า เอ๊ะ! ทำไมคำนามบางคำนั้นมี article นำหน้าบ้าง ไม่มีบ้าง ทำให้เกิดความสับสน พาลปวดหัว ว่าจะใส่ article ดีหรือไม่ วันนี้เราไปดูกันค่ะว่าคำนามคำไหนบ้างที่ไม่จำเป็นต้องมี article นำหน้า หลักๆแล้ว คำนามที่ไม่ต้องเติม

การแกะหนังตะลุง

งานแกะหนังยุคเก่า            ช่างแกะหนังลุงมีความสำคัญ เพราะได้ช่วยบันทึกของการเปลี่ยนแปลงให้สังคมของภาคใต้อย่างชัดเจนเช่น การแต่งกาย ทรงผม อาวุธประจำกาย เป็นต้น ในสมัยโบราณหนังตะลุงของไทยแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตัว หนังทั้งที่เป็นมนุษย์ และยักษ์ทรงเครื่อง โบราณสวมมงกุฎเหยียบนาค มีอาวุธประจำกายคือ พระขรรค์และคันศร ตามความเชื่อในศาสนาฮินดูต่อมา เมื่อหนังตะลุงเลิกแสดงรามเกียรติ์ ภาพหนังตะลุงก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เจ้าเมืองนางเมือง (ราชา

อาหารลดความดันเลือดสูง

ที่มา : หมอชาวบ้าน แฟ้มภาพ เฉลี่ยแล้ว ทุกๆ 5 คนจะมีผู้ที่เป็นโรคความ ดันเลือดสูง 1 คน อายุยิ่งมาก ยิ่งมีโอกาสเป็นโรคความ ดันเลือดสูงมากขึ้นตาม ดังนั้น ผู้ที่อายุมากกว่า 35 ปี ทุกคนควรได้รับการตรวจวัดความดันเลือดอย่างน้อยปีละครั้ง  ความดันเลือดสูงมีสาเหตุหลายอย่าง