แนะ ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ แนะตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ สามารถคัดกรองโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาด นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ในสตรีไทย โดยสถิติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าโรคมะเร็งเต้านมมีอุบัติการณ์เกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งในประเทศไทยปี 2554 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 12,613 ราย หรือคิดเป็น 28.5 ต่อประชากร 100,000 คน

11 กรกฎาคม วันประชากรโลก (World Population Day)

วันประชากรโลก (World Population Day) เป็นวันสำคัญประจำปีในวันที่ 11 กรกฎาคม กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก วันสำคัญนี้กำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) คนในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ในวันฉลองครบรอบวันประชากรโลกห้าพันล้านคนปีที่ 20 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.

วัวสี่สหาย

กาลครั้งหนึ่งในทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง วัวสี่ตัวอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วัวสี่ตัวชอบไปไหนมาไหนด้วยกันโดยไม่แยกกัน วัวทั้งสี่จะคอยระมัดระวังภัยแก่กันและกัน ท่ามกลางทุ่งกว้างที่มีสัตว์ร้ายคอยจ้องทำร้ายเหล่าวัวอยู่ วันหนึ่งเหล่าวัวพากันทะเลาะกัน วัวตัวที่หนึ่งเดินออกไปหากินโดยลำพัง ตามด้วยวัวตัวที่สอง และวัวตัวที่สี่เป็นตัวสุดท้าย สิงห์โตเห็นโอกาสจึงออกล่าวัวทีละตัวๆ จนวัวทั้งสี่ตายหมด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รวมกันเราอยู่ แยกกันอยู่เราตาย

เซิ้งกระติบข้าว

เซิ้งกระติบ   กระติบข้าว หรือภาษาอีสานบางแห่งเรียกว่าก่องข้าว เป็นภาชนะใช้สำหรับใส่ข้าวเหนียว ที่ทรงคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญา เก็บความร้อนได้ดี ในขณะที่ยอมให้ไอน้ำระเหยออกไปได้ ทำให้ข้าวเหนียวที่บรรจุอยู่ภายในกระติบหรือก่องข้าวไม่แฉะด้วยไอน้ำ (ต่างจากกระติกน้ำแข็งที่เก็บความร้อนได้แต่ไม่ยอมให้ไอน้ำระเหยออก ข้าวเหนียวจึงเปียกแฉะ) ภูมิปัญญานี้มีเคล็ดลับอยู่ที่การสานกระติบเป็นสองชั้น ชั้นในสุดจะสานด้วยตอกให้มีตาห่างเล็กน้อย เพื่อให้ไอน้ำระเหยออกจากข้าวผ่านช่องว่างภายในกระติบข้าวชั้นในได้ ในขณะที่ชั้นนอกสุดจะสานด้วยตอกที่มีความชิดแน่นหนากว่าเพื่อเก็บกักความร้อนไว้ ไอน้ำที่มีความร้อนอยู่ภายในช่องว่างนี้ จะช่วยทำให้ข้าวเหนียวที่อยู่ภายในกระติบข้าว ยังคงความร้อนได้อีกนาน โดยเมล็ดข้าวจะไม่มีไอน้ำเกาะ จึงไม่แฉะเหมือนกับการบรรจุในภาชนะพลาสติกยุคใหม่  

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน

การฝึกตีลูกให้ไปตรง

การฝึกตีลูกให้ไปตรง นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาตีลูกไม่ดี เข้าซ้ายที ขวาทีซึ่งปัญหาการตีลูกไม่ตรงนั้นมาจากหลายๆ ปัจจัยเป็นองค์ประกอบ แต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ว่าท่านทำอะไรไม่ถูกต้องตามหลักการหรือเบสิคบ้าง ลองศึกษาสิ่งต่อไปนี้ครับ     ฝึกขึ้นตรง ส่งตรง 1 ฟุต เบสิคการลากไม้ (Take Away) จากหลักการของ ไบรอน นิลสัน ที่กล่าวไว้ว่าให้ลากไม้โดยใช้สูตร

มะเร็งกับเนื้อแปรรูปแบบ

      มะเร็งกับเนื้อแปรรูปแบบไทยๆ           ช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ ข่าวคราวการออกมาประกาศสงครามกับเนื้อแปรรูปขององค์การอนามัยโลก ได้กลายเป็น talk of the town ในบ้านเราไม่ใช่น้อย ทั้งที่จริงๆ แล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อแปรรูปกับการก่อมะเร็ง ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย

FRESCO : จิตรกรรมเขียนสีบนปูนเปียก

คำว่า Fresco มาจากคำในภาษาอิตาเลียน หมายถึง ความสดใหม่ เป็นวิธีการวาดภาพโดยใช้น้ำละลายสีลงไปในปูนที่ยังไม่แห้ง  เมื่อสีเริ่มซึมลงไปในผนัง ก็จะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกับปูนพร้อมกับที่ผนังเริ่มแข็งตัว  จากนั้นจะอยู่ในสภาพที่แข็งตัวอย่างมาก             ลักษณะพิเศษที่โดดเด่นที่สุดของภาพ Fresco ได้แก่ วัสดุที่ใช้จะต้องคุณสมบัติยึดติด ในการวาดภาพ Fresco สีจะแห้งติดไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของปูนที่แข็งตัว  อนุภาคของสีจะออกมาเป็นธรรมชาติ ทำให้เราได้โทนสีเฉพาะตัวที่ไม่สามารถได้จากวิธีอื่น             เราจะเห็นได้เมื่อลองละลายสีลงในน้ำ น้ำจะควบคุมการสะท้อนของแสง จึงได้โทนสีที่แตกต่างจากสีเดิม  โดยทั่วไปเมื่อโทนสีเข้มขึ้นสีจะมืดลง วัสดุทั้งหมดมีแนวโน้มดังนี้มากน้อยตามตัวทำละลายสี (Medium) วิธีการทำให้ได้คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุแต่ละประเภท  แต่เราจะได้เห็นเสน่ห์จากโทนสีตามธรรมชาติ ของเฉดสีจากวิธีการวาดภาพแบบ Fresco เท่านั้น การล้างและร่อนทราย หรือที่

12 ลักษณะเฉพาะ ของคนหัวครีเอท มีความคิดสร้างสรรค์

1. เบื่อง่าย ไม่ชอบอยู่กับอะไรเดิม ๆ หากมีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามา เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันน่าเบื่อ! และพร้อมที่จะลองอะไรใหม่ ๆ เสมอ 2. มองโลกในมุมของเด็ก คนพวกนี้ยังมีบางมุมที่ยังไม่โต และไม่น่าเชื่อว่าการมองโลกในมุมมองของเด็กจะเป็นวิธีที่สร้างไอเดียแปลก ๆ ใหม่ ๆ ได้ 3.

วิธีจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ    1.เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารให้พร้อม อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อาจมีอยู่แล้วในสำนักงานของคุณ  เช่น กล่องกระดาษ แฟ้ม ปากกา กระดาษสี ชั้นวาง รวมไปถึงตู้หรือห้องสำหรับเก็บเอกสารซึ่งคุณจะต้องทำให้มันโล่งเพื่อให้จัดเก็บเอกสารได้ทันทีเมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้น ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดมาไว้ที่เดียวกัน มิฉะนั้นคุณอาจต้องเสียเวลามาจัดการใหม่อีกใหม่อีกหลายรอบเมื่อพบว่ามีเอกสารหลงเหลืออยู่ตามที่ต่าง ๆ 2.แยกเอกสารทั้งหมดเป็นสองประเภท แยกเอกสารทั้งหมดเป็นสองประเภทใหญ่ๆ  คือ

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร ?

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร ?     ไคเซ็น (Kaizen) เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดีขึ้น จะเรียกว่าเป็น การปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็ว่าได้ หลักการง่าย ๆ ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการทำไคเซ็นมีอยู่ 3 ข้อ

ประโยชน์ของ “กะทิ”

ประโยชน์ของ “กะทิ”   มะพร้าว เป็นพืชที่มีประโยชน์มากมาย และถือเป็นพืชผลไม้คู่ครัวไทยมาช้านาน ในผลมะพร้าว 1 ผลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และบทความนี้จะขอบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของ “กะทิ” ของเหลวสีขาวขุ่นที่ได้มาจากการคั้นเนื้อมะพร้าวทึนทึก นั่นเอง  กะทิ สามารถนำไปประกอบหาอารได้ทั้ง อาหารคาว และอาหารหวาน เลยทีเดียว ประโยชน์มากมาย และมีการใช้กะทิในด้านต่างๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันของร่างกาญ 

การรักษาแผลที่ริมฝีปาก

การรักษาแผลที่ริมฝีปาก  พิมพ์   อีเมล เลือดออกที่ริมฝีปากปาก เพราะอาการปากแตก เกิดจากการที่ปากอันแสนบอบบางไปกระแทกเข้าอย่างแรงกับของแข็งจนเกิดเป็นแผลเลือดออก เป็นอาการที่พบเห็นได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะในวัยเด็ก เพราะเป็นวัยที่ยังไม่ค่อยมีความระมัดระวังตัวเอง เป็นวัยซน ชอบที่จะทำนั่นทำนี่ และชอบที่จะวิ่งไปนั่นทีมานี่ที อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ง่าย วิธีการการรักษาแผลเลือดออกที่ริมฝีปากปาก หรืออาการปากแตกที่เกิดกับเด็ก บางคนคิดว่าไม่ต่างอะไรจากแผลที่ผิวหนังตามร่างกาย ใช้แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อแล้วทายาดำหรือยาแดงเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น แต่จริงแล้วอาการปากแตกนั้นมีวิธีการรักษาแผลที่แตกต่างกัน เพราะยาทาที่ใช้ทารักษาแผลที่ผิวหนังของร่างกายหลายๆชนิดไม่สามารถใช้ได้กับแผลบริเวณปาก หากนำมาใช้จะเกิดอันตรายได้ 

มุมมองชีวิตคิดดี ทำดี ผลลัพธ์ดี

มุมมองชีวิตคิดดี ทำดี ผลลัพธ์ดี   “เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ เพราะสิ่งที่เราให้ ไม่ใช่สิ่งที่เรารับ” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ทฤษฎีและอัจฉริยะของโลกได้กล่าวไว้ เป็น มุมมองชีวิต กับการคิดบวก ที่ทำให้คนเรามีต้นทุนใน  การดำเนินชีวิตสูงขึ้น เพราะคนที่มีต้นทุนทางความคิดจะมองกว้างและมองไกล คิดถึงผลได้ผลเสียควบคู่กันไปเสมอ ซึ่งต่างจากคนทั่วๆไปที่มักจะคิดถึงผลได้เพียงอย่างเดียว ความคิดเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการกระทำ เมื่อคิดดีสิ่งที่กระทำก็เป็นเรื่องดี

คุณลักษณะที่ดีของพนักงานสำนักงาน

คุณลักษณะที่ดีของพนักงานสำนักงาน   ลักษณะและคุณสมบัติพนักงานที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการทำงานของตนเอง รวมไปถึงการปฏิบัติตนเมื่อเราอยู่ในองค์กร ซึ่งควรจะมีดังต่อไปนี้       1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่ได้วางไว้กับพนักงานทุกคนอย่างเคร่งครัด เช่น เรื่องเวลาเข้าทำงาน การขาด การลา เป็นต้น ควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไว้วางไว้เพื่อไม่ให้มีผลเสียกับการทำงาน และให้เป็นไปแนวทางเดียวกันกับพนักงานผู้อื่น     2. การแต่งกายต้องเหมาะสมกับสถานที่

ศธ.วางแผนดูแลเด็กพิเศษเต็มรูปแบบ

ศธ.เร่งวางแผนจัดการศึกษากลุ่มเด็กพิเศษแบบครบวงจร ตั้งเป้าหมายการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จเร่งด่วน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่า ประเด็นหลักที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ คือ ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  และ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า จากนี้ไปเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจะได้รับการดูแลที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะมีข้อเสนอหลายเรื่องที่จะแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ เช่น การแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มารยาทในสังคมจีน (礼貌)

                  ชาวจีนยกย่องคำพูดที่ดีว่า เปรียบดั่งทองอันสูงค่า การใช้คำพูดที่ดีต่อกันในสังคม จึงไม่ต่างกับการมอบทองคำให้แก่กัน รัฐบาลจีนได้รณรงค์ให้พลเมืองจีนใช้คำอันล้ำค่า 8 คำ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทักทายในสังคม ดังนี้ 1. 您好 สวัสดี

ดาบสองคม! ผู้เชี่ยวชาญชี้ “ข้อดี – ข้อเสีย” เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ดาบสองคม! ผู้เชี่ยวชาญชี้ "ข้อดี – ข้อเสีย" เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชี้ว่า โลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ที่สามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ ที่การประชุม MIGC หรือ Milken Institute Global Conference ที่นครลอส

พ่อแม่ยุคใหม่ควรรู้! การสอนให้ลูกรู้ทันเทคโนโลยี ใช้สื่ออย่างถูกหลัก

พ่อแม่ยุคใหม่ควรรู้! การสอนให้ลูกรู้ทันเทคโนโลยี ใช้สื่ออย่างถูกหลัก ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่เว้นแม่กระทั่งเด็กวัยไม่กี่ขวบ ที่ปัจจุบันสไลด์หน้าจอโทรศัพท์ได้สนุกสนานไม่แพ้ผู้ใหญ่เล่นเลย ซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาหลัก ๆ ในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่พอสมควร ที่บางครั้งก็ให้ลูกใช้เทคโนโลยีฆ่าเวลา หรือไม่มีเวลาเลี้ยงเพียงพอ จนอาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ งานวิจัยชี้ สอนให้เด็กรู้ทัน ดีกว่าปิดกั้นและบล็อคทุกทาง มีงานวิจัยจากประเทศอังกฤษ โดย

ม้าน้ำ ปลาที่หน้าตาเหมือนม้า

ประมง/ปลาสวยงาม   1909 แบ่งปันบนเฟสบุ๊ค   ทวีตบนทวิตเตอร์ ม้าน้ำตัวเมีย ม้าน้ำ เป็นปลาทะเลกระดูกแข็ง แต่มีรูปร่างที่ไม่เหมือนปลา นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามมากในแถบอเมริกา และยุโรป ส่วนในแถบเอเชียมีการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามบ้าง แต่ไม่นิยมนัก แต่นิยมจับมาตากแห้งเพื่อใช้ปรุงอาหารหรือใช้เป็นส่วนผสมของยาจีน advertisement ม้าน้ำเป็นที่รู้จักของชาวประมง และนักเดินเรือมาช้านาน โดยเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เป็นลูกหลานของม้าที่มาจากดาวเนปจูน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล โดยมีตั้งชื่อสกุลว่า

คณิตศาสตร์กับการเดินเรือ

ถ้าเราเป็นมนุษย์ในยุคโบราณที่ไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้คำนวณว่า เรือลำนั้นที่อยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งและตัวเราระยะทางเท่าไร เคยสงสัยกับคำถามนี้หรือไม่ อยากรู้หรือไม่  ภาพที่ 1 การเดินทางของเรือในท้องทะเล ที่มา Pixabay          หากปัจจุบันเราคงไม่ข้องใจว่าเทคโนโลยีที่ช่วยในการเดินทาง ทั้งทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ต่างก็มี GPS ที่ช่วยในการคำนวณการเดินทางอย่างแม่นยำ

ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ที่ลึกเป็นอับดับ 4 ของประเทศ

26  มิ.ย.61- ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน กลายเป็นถ้ำที่คนไทยรู้จักมากที่สุด ณ เวลานี้ เพราะนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า และครูฝึก รวม 13 คน หายไปในถ้ำ  ทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครรู้จัก เนื่องจาก ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม รวมทั้งการเดินทางไปยังไม่สะดวกนัก จะมีเพียงคนในพื้นที่ และนักสำรวจเท่านั้นที่เข้า-ออก ถ้ำดังกล่าวนี้ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

Social Learning Units เปลี่ยนกลุ่มเฟสบุ๊คให้เป็น กลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียล

  Social Learning Units เปลี่ยนกลุ่มเฟสบุ๊คให้เป็น กลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียล Social Learning Units หรือ กลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียล คืออะไร หลายท่านสงสัยแต่อยู่ๆก็เพิ่มบน Facebook Group ให้ใช้งานแล้วซึ่งถ้าใช้เวอร์ชั่นภาษาไทยอาจงงๆว่า กลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียลคืออะไร และใช้อย่างไรบ้าง วันนี้เลยมาทดลองกลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียลกัน ซึ่งฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์มากทั้งด้านการศึกษา และกิจกรรมอบรม

โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม นี่เป็นโรคที่เรียกว่า “โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย” มีเด็กจำนวนมากถึงร้อยละ 1 ของเด็กทั้งหมดเป็นโรคนี้ หลายครอบครัวยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ จึงเป็นภัยที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เจริญเติบโตตามวัยแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับลูกด้วย ขณะที่เด็กรุ่นใหม่ทั่วๆ ไปก็มีแนวโน้มโตเร็ว ดูเป็นสาวกว่าวัย แถมยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไขข้อข้องใจ “โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย” คืออะไร? โรคเป็นสาวก่อนวัย คือการที่เด็กหญิงหรือเด็กชายมีพัฒนาการทางเพศก่อนวัยอันสมควร กล่าวคือ เด็กหญิงมีพัฒนาการของเต้านมก่อนอายุ