ยาเสพติดให้โทษ

ยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามเพื่อขจัดให้หมดสิ้นไป ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยการเร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมาตรการในการควบคุมตัวสารสำคัญและสารประกอบที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมากขึ้น ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหายาเสพติดในประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานาน การปราบปรามยาเสพติดวิธีเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด การสร้างภูมิความรู้ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้ทราบและตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด รวมทั้งการปลูกฝังหรือสร้างค่านิยมให้ต่อต้านยาเสพติดจึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกวิธีหนึ่ง ยาเสพติดให้โทษ คืออะไร  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมยาเสพติดให้โทษของประเทศไทย ได้ให้นิยามของยาเสพติดให้โทษไว้ว่า

การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล

  ประวัติของเมนเดล     โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล เกิดในปี ค.ศ.1822 เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย และในขณะเดียวกันเขาก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้แก่นักเรียน ถึงเรื่องพันธุกรรมด้วย เมนเดลมีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านพันธุศาสตร์ เขาได้ใช้สถานที่ภายในบริเวณวัดเพื่อทำการทดลองสิ่งต่างๆ ที่เขาสนใจ เมนเดลเริ่มต้นทดลองเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1856 เรื่องที่เขาทำการทดลองคือ การรวบรวมต้นถั่วลันเตา( Pisum sativum )หลายๆพันธุ์นำมาผสมกันหลายๆวิธีเขาใช้เวลาทดลองต่อเนื่องถึง 7 ปี จนได้ข้อมูลมากเพียงพอ ในปี ค.ศ.1865 เมนเดล จึงได้

ชนิดของพืชดอก

พืชดอก หมายถึง  พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆ ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ  เมล็ด มีไว้เพื่อสำหรับขยายพันธุ์พืชดอกมีอยู่ทั่วไปหลายชนิด มีทั้งที่อยู่บนบกและอยู่ในน้ำ   แหล่งที่พบพืชดอก มี ๒ แหล่ง คือ

7 อาหารแสลงหน้าร้อน กินแล้วยิ่งร้อนกาย อันตรายสุขภาพ

อาหารแสลงหน้าร้อน กินแล้วยิ่งร้อนกาย อันตรายสุขภาพ อาหาร 7 อย่างต้องห้ามหน้าร้อน มาดูกันซิว่า อาหารแสลงในช่วงอากาศร้อน ๆ อย่างนี้มีอะไรบ้าง จะได้หนีห่างให้ไกล ๆ เลย           ไอร้อนและเปลวแดดที่แผดเผาในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียได้มากกว่าปกติ เราถึงได้รู้สึกหิวกระหายน้ำอยู่บ่อย ๆ ถึงได้มีคำแนะนำให้จิบน้ำเปล่าเยอะ ๆ หรือทานผลไม้ฉ่ำ

ความสนใจในการอ่านและการเขียน

บทนำ ความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย (Reading and Writing Interest of Young Children) หมายถึง กิริยาท่าทางหรือการกระทำที่แสดงออกถึงความสนใจ ความต้องการ กระตือรือร้นที่จะอ่านและเขียนด้วยความเต็มใจ โดยไม่ได้ถูกบังคับหรือทำตามคำสั่ง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจในการอ่านเขียน เช่น การหยิบหนังสือต่างๆมาเปิดดูรูปภาพ ข้อความและทำท่าอ่าน หยิบจับอุปกรณ์ดินสอ ปากกา สี

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์   จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางน้ำ สร้างในแบบจตุรมุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำลองแบบมาจาก พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2419 และพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" ตามนามพระที่นั่งองค์แรก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ พระราชวังบางปะอินแห่งนี้ ปัจจุบัน เป็นสถานที่ประดิษฐาน รูปหล่อสัมฤทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

หน้าร้อนกับโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด

หมอกรมการแพทย์แนะรับมืออากาศร้อนจัดให้อยู่ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้า ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงนี้   ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงและได้รับความร้อนมากเกินไปทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของสมองในส่วนการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำให้มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบสมอง สัญญาณเตือนที่สำคัญของโรคฮีทสโตรก คือไม่มีเหงื่อออก แม้จะอากาศร้อน หน้าแดง ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ 

ฮีตสโตรก โรคที่เกิดช่วงหน้าร้อน

โรคฮีตสโตรก หรือ โรคลมแดด ปัญหาสุขภาพที่มักเกิดขึ้นในอากาศร้อนจัด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต แบบนี้ต้องป้องกันกันก่อนแล้ว           นับวันอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับประเทศไทยเองก็เผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดทุกปีเช่นกัน ทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหลายโรค เช่น โรคในระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากการรับประทานอาหาร และน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปซึ่งเกิดบ่อยที่สุด แต่โรคที่มีการพูดถึงกันน้อย ทั้งที่มีคนเป็นบ่อยช่วงหน้าร้อนคือ "โรคฮีตสโตรก" หรือ "โรคลมแดด" (Heat Stroke) แต่บางที่ก็เรียกว่า

แนะตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้องกันไฟไหม้

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงต่อการ เกิดเพลิงไหม้สูง พร้อมแนะประชาชนร่วมป้องกันเพลิงไหม้ โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บแยกสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อน เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ปลอดภัย ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่จุดยากันยุงหรือจุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานก๊าซหุงต้มและประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูง

ยาแก้ปวดหัว ทำหัวใจพัง

โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง ภาควิชาอายุรศาสตร์ (ประสาทวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทราบกันมานานแล้วว่า ยาแก้ปวด ทำกระเพาะพัง ไตวาย และรับรู้กันมากขึ้นตั้งแต่ปี 2004 จนปัจจุบัน พบว่ามีผลต่อเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมอง ทำให้เกิดการอุดตัน เกิดหัวใจวาย เป็นอัมพฤกษ์ได้ ในปีนั้นเป็นที่ฮือฮากันทั่วโลก

9 ทักษะที่พ่อแม่ควรสอนลูกที่ไม่ได้สอนในโรงเรียน

บางครั้งการที่ลูกไปโรงเรียนอาจจะยังได้รับความรู้ไม่เต็มที่ เพราะโรงเรียนจะสอนเพียงแค่ในตำราเรียน ซึ่งถึงแม้จะมีการเรียนการสอนนอกสถานที่หรือนอกตำราบ้างก็ตาม แต่บางเรื่องบางทักษะก็ถูกละเลยไป จึงจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนลูกน้อยเอง จะมีทักษะเรื่องใดบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ 1. การถามคำถาม สิ่งที่เราต้องการมอบให้เก็บเด็กๆ ในฐานะที่เราผ่านการเรียนรู้มาก่อน คือการที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและสอนทุกอย่างให้กับตัวเอง เพราะพวกเขาสามารถทำได้ แล้วเราก็จะไม่ต้องสอนทุกๆอย่างให้พวกเขาอีกต่อไป ไม่ว่าพวกเขาจะอยากเรียนอะไรในอนาคต พวกเขาก็จะทำได้ด้วยตัวเอง ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ที่จะสอนตัวเองคือการเรียนรู้ที่จะถามคำถาม โชคดีที่เด็กๆมักจะทำสิ่งนี้โดยธรรมชาติ และสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้กำลังใจพวกเขา วิธีที่ดีที่จะทำสิ่งนี้คือการเป็นต้นแบบให้กับพวกเขา

หมู่เลือดคืออะไร

การรักษาด้วยการให้เลือด (Blood transfusion) เป็นการรักษาที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาด้วยยา การผ่าตัด หรือการรักษาที่จำเป็นอื่นๆ การให้เลือดได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยนับจำนวนมหาศาล และนั่นย่อมมาจากการที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือดเพื่อให้แก่ผู้ป่วย ความสำคัญพื้นฐานในเรื่องของการให้เลือดคือความรู้เรื่อง “หมู่เลือด หรือหมู่โลหิต หรือกรุ๊ปเลือด หรือกรุ๊ปโลหิต (Blood group หรือ Blood type)” ซึ่งผู้เขียนขอนำมาให้ผู้อ่านได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้ หมู่เลือดคืออะไร? หมู่เลือดคือการแยกเลือดของคนเราออกเป็นหมู่/เป็นกรุ๊ป (Group หรือ Type) ตามชนิดของสารชีวเคมี

ความเชื่อเรื่องตัวเลขของคนจีน

                เลข 2,6,8 นั้นถือว่าเป็นเลขนำโชคของชาวจีน โดย เลข 9 นั้นถือว่าเป็นเลขที่ดีนิยมใช้ในงานแต่งงาน คนจีนเชื่อว่ากันว่าเลขเหล่านี้จะช่วยให้การทำมาค้าขาย สะดวก ไร้อุปสรรค ชีวิตมีเงินทอง ส่วนเลขอื่นๆก็ให้เว้น เลข 4 ทุกครั้งที่ทำการค้า ไม่ว่าจะเป็นรหัสสินค้า หรือ ป้ายทะเบียนรถ เพราะ เลข

“หมอกควันและพายุฤดูร้อน” ภัยสุขภาพฤดูแล้ง

“กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” เตือนช่วงหน้าแล้งภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ อันตรายจากหมอกควันในช่วงฤดูแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อน โดยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องอยู่นอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ขอให้ผู้ขับขี่รถระวังอันตรายขณะฝนตกและมีลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยบางพื้นที่จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้งนี้ เนื่องจากอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งอาจส่งผลให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศหลายพื้นที่เกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

“หน้าร้อน” กับ 9 โรคร้ายที่ต้องระวัง

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนใครหลายคนมักจะนึกถึงทะเล หรือการออกไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ แต่ก็อย่าท่องเที่ยวกันจนลืมระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะ เพราะหน้าร้อนนั้นเป็นที่มาของโรคหลายๆ โรค หากไม่ดูแลตัวเองก็อาจถูกโรคร้ายคุกคามได้ ไม่เพียงแค่อากาศเท่านั้นที่ร้อนระอุช่วงนี้ผู้คนมักเจ็บไข้ได้ป่วยกันง่ายขึ้น ทั้งจากน้ำดื่ม อาหารที่ไม่สะอาดและอาหารเสียง่ายทำให้โรคร้ายทยอยกันมาให้เห็น โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบทางเดินหายใจที่ถือเป็นภัยสุขภาพก็ต้องระวัง ร้อนนี้มีโรคอะไรที่ต้องระวังกันบ้าง 1. โรคอุจจาระร่วง โรคนี้เกิดจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ สามารถติดต่อได้โดยการทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป

ลักษณะทางพันธุกรรม

              ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึงลักษณะบางอย่างที่มีปรากฏอยู่ในรุ่นบรรพบุรุษ แล้วถ่ายทอดลักษณะนั้นๆ ให้กับรุ่นลูกหลานต่อๆมา ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรม     1. ลักษณะหน้าผาก         หน้าผากแหลม

9 เทคนิคสอนลูกมั่นใจและรับผิดชอบ

กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิด กล้าแสดงออก กล้าทำสิ่งต่างๆ เป็นคุณลักษณะของเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง หรือที่เรียกว่า Self Confidence เด็กจะมีทักษะด้านการพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบ้านและงานที่โรงเรียน ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ในสังคมได้ดี พ่อแม่ควรส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบ ให้ลูกตั้งแต่วัยอนุบาล เริ่มต้นที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนพฤติกรรมในด้านบวก และสนับสนุนให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ โดยมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ห่างๆ ทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์

พร้อมหรือยังกับ “สมาร์ทซิตี้” เมืองแห่งการจับตาทุกย่างก้าว

ภาพจาก AFP         ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า รัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกกำลังมีแนวคิดที่จะปรับเข้าสู่การเป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะกันมากขึ้น ทั้งในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ เวียดนาม หรือไกลออกไปอย่างจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ แต่สิ่งที่ตามมาจากการตั้งเป้าเป็นสมาร์ทซิตี้นั้น อาจต้องแลกมาด้วยข้อมูลความเป็นส่วนตัวอย่างที่ประชาชนพลเมืองหลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อน                ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ Transport for London

วิธีบริการลูกค้า 8 ประเภท

การให้บริการลูกค้าที่ดี ต้องสามารถจัดการกับความคาดหวังของลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าเข้าร้าน ลูกค้าคาดหวังว่าสินค้าต้องดีคุ้มค่ากับราคา และนอกจากนั้น ลูกค้ายังคาดหวังว่า บริการต้องดี พนักงานต้องมีใจรักบริการ สามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ดี ดูลูกค้าได้ออก ดังที่มีผู้เปรียบลูกค้าเหมือนเรือ 8 ประเภท ซึ่งพนักงานบริการลูกค้าต้องมีเทคนิคในการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1. ลูกค้าประเภทเรือเกลือ ตัดสินใจช้า ผู้ให้บริการต้องใจเย็น ค่อย ๆ อธิบายให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้า เพื่อจูงใจไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า  

13 สัตว์โลกมีพิษร้ายแรง ที่สามารถปลิดชีพคนได้ภายในไม่กี่นาที

3,042 เปิดอ่าน Posted: 6 months ago                   A-A+ สัตว์บนโลกของเรานั้นมีอยู่มากมายหลายชนิด มีทั้งสัตว์กินพืช กินเนื้อ สัตว์ที่ดุร้าย และไม่ดุร้าย รวมถึงสัตว์ที่อันตราย และไม่อันตราย

5 วิธี ที่ช่วยให้ Wi-Fi ส่วนตัวภายในบ้าน ปลอดภัย

5 วิธี ที่ช่วยให้ Wi-Fi ส่วนตัวภายในบ้าน ปลอดภัย     ใครที่สมัครเน็ตบ้านไว้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายผ่านทาง Wi-Fi ซึ่งคุณสามารถรับชม content ทางอินเทอร์เน็ตทั้งทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมทั้งกล่อง set top box IPTV ด้วย แต่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่า Wi-Fi ภายในบ้านคุณปลอดภัยจริงๆ

10 อันดับขนมขบเคี้ยวที่ไม่ใส่ผงชูรสและมีประโยชน์

ถ้าพูดถึงขนมนั้นทุกคนคงจะคิดถึง มันฝรั่งทอด หรือขนมที่มีผงชูรสมากๆ และยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย แต่วันนี้ทางทีมงาน toptenthailand ขอเสนอ 10 อันดับขนมขบเคี้ยวที่ไม่ใส่ผงชูรสและมีประโยชน์ เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ 10.ถั่วอบแห้ง ถั่วเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง มีไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่สูงในปริมาณร้อยละ 80 ของพลังงานทั้งหมด ไขมันในถั่วเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เช่น linoleic และ linolenic

9 ความคิดลบทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

  หยุดคิดลบ เพิ่มพลังสมอง บู๊สต์ไอคิว   จากประสบการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์มามากกว่าหมื่นรายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา คุณหมอแดเนียลสรุปว่า ความคิดลบมี 9 แบบ ดังนี้   1.คิดด้วยความรู้สึก ปกติเราสามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ แต่ถ้าเอาแต่รับรู้ความรู้สึกลบๆ แล้วนำมาขยายต่อ เช่น “ฉันรู้สึกว่าเขาไม่ชอบฉัน” ซึ่งบางทีก็ไม่จริง เพราะความรู้สึกมักหลอกเรา

11 สัญญาณก่อนสุขภาพจิตป่วย

  11 สัญญาณก่อนสุขภาพจิตป่วย   ว่ากันว่าความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นโรคจิตเภทหรือโรคอารมณ์สองขั้ว มักส่งสัญญาณให้คนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูก คนรัก เห็นก่อนเสมอ เพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นมักเชื่อว่า “ก็เป็นเพียงความไม่ปกติ” ทางวิธีคิดและอารมณ์บางอย่าง ซึ่งสุดท้ายก็จะหายไปเอง   แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น แพทย์หญิงรันนา พาเร็กห์

ความจริงของวิตามินดีที่ควรรู้

  ความจริงของวิตามินดีที่ควรรู้ อย่างที่ทราบกันว่าวิตามินดี เป็นวิตามินชนิดเดียวที่ร่างกายของเราสามารถสร้างได้เอง โดยมีตัวช่วยเป็นแสงแดดที่ให้รังสียูวีบีในเวลาที่เหมาะสม แต่ทราบหรือไม่ว่า ยังมี 6 ความจริงเกี่ยวกับวิตามินดีที่คุณอาจไม่รู้ วิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำข้อมูลไว้ดังนี้ 1.สีผิว ยิ่งสีผิวเข้มเท่าไร ร่างกายจะผลิตวิตามินดีได้น้อยลง จึงควรตากแดดในช่วงเวลา 6.00 น. – 8.30

3 ขั้นตอนช่วยวัยรุ่นคิดบวก

    3 ขั้นตอนช่วยวัยรุ่นคิดบวก เมื่อไม่นานมานี้มีงานวิจัยชี้ว่า วัยรุ่นที่มองโลกในแง่ดี โตมาจะไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ต่อต้านสังคม แต่จะให้ดี พ่อแม่ผู้ปกครองต้องร่วมด้วยช่วยอีกแรง งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศออสเตรเลีย โดย คุณหมอจอร์จ แพตตอน ได้ทำการศึกษาวัยรุ่นตอนต้นชาวออสเตรเลียอายุ 12-14 ปี กว่า 5,000 คน เป็นเวลา