ลูกทะเลาะกับเพื่อน (Child Argument)

บทนำ ปัญหาเด็กทะเลาะกันที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่หากไม่แก้ไขให้ถูกวิธีอาจทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน หรือลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ทะเลาะกันไปด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์นั้นคงจะหลีกเลี่ยงปัญหาจากการกระทบกระทั่งกันได้ยาก ดังนั้น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการหลีกเลี่ยงปัญหา ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของเด็กที่ประสบกับปัญหา การเผชิญกับปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจากการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ปกครองตลอดจนครูผู้ดูแลเด็กต้องมีส่วนในการแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ให้ความรุนแรงเบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุด การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทะเลาะกันของลูกกับเพื่อนๆ ต้องมีการศึกษาถึงสาเหตุ ที่มาที่ไปของสาเหตุที่เกิดการทะเลาะกันเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงประเด็น และหาวิธีป้องกันการเกิดการทะเลาะกันอีก ซึ่งปัญหาบางครั้งมากจากเรื่องประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ที่พ่อแม่และครูอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กไม่น่าจะเกิดการทะเลาะกันด้วยสาเหตุนี้ได้เลย แต่ในวุฒิภาวะของเด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้ว่าเหตุแห่งการทะเลาะนั้นสมควรหรือไม่สมควร

วิธีตั้งให้แสดงนาฬิกาเทียบเวลาต่างประเทศ บน Windows

  วิธีตั้งให้แสดงนาฬิกาเทียบเวลาต่างประเทศ บน Windows ช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงทำงาน ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือการติดตามถ่ายทอดสดงานต่างๆในต่างประเทศ  สิ่งสำคัญก็คือการเทียบเวลา ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั่นเอง เชื่อว่าหลายท่านคงเคยเทียบเวลาผ่านทาง search ด้วยเว็บ google บ้างซึ่งก็ยุ่งยาก แต่วันนี้เราสามารถค่าตั้งให้ Windows 7, 8 ของคุณ

เด็กพม่า ป.3 ชนะคัดลายมือภาษาไทย

เด็กพม่า ป.3 โรงเรียนอรุณเมธา ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สพป.)ตากเขต 2 ชนะเลิศคัดลายมือวันภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557ของสพฐ.   เผย เป็นเด็กพลัดถิ่นสัญชาติพม่า พ่อแม่ทำงานรับจ้างทำไร่ทำสวนอยู่บนดอยพบพระ เรียนชั้นป.1 ตอนอายุ 10 ขวบ อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ แต่สามารถเรียนรู้และอ่านเขียนได้ดี

5 วิธีช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกของคุณ

ความกลัวมักจะเป็นหนึ่งในตัวการที่จะขัดขวางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ลองนึกถึงเวลาที่คุณปล่อยมือจากที่นั่งของจักรยานที่ลูกของคุณขี่อยู่ และเฝ้ามองเขาขี่จักรยานเซไปเซมา แม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นสีหน้าของเขา แต่แน่นอนว่าคุณสามารถรู้สึกถึงความกลัว ความไม่มั่นใจในตัวของลูกคุณได้ อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงลูกและเฝ้ามองพวกเขาฝึกปรือความสามารถใหม่ๆ ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อความสำเร็จในอนาคต ลองอ่านคำแนะนำดีๆ เพื่อให้ลูกของคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเอง 1.การปลูกฝังให้เด็กได้มีการตัดสินใจจากกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง อย่างเช่น การรับประทานอาหาร การนอน การแต่งตัว อาจเริ่มจาก

เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ สำหรับครูมืออาชีพ

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ 1. Lecture Method  การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาเรื่องราวที่ผู้สอนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟัง อาจจะมีการจดบันทึกสาระสำคัญในขณะที่ฟังบรรยายหรืออาจมีโอกาสซักถามแสดงความคิดเห็นได้บ้างถ้าผู้สอนเปิดโอกาส วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังจำนวนมาก และผู้บรรยายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ต้องการนำเสนอเนื้อหาสาระจำนวนมากในลักษณะคมชัด ลึก โดยใช้เวลาไม่มากนักจึงเป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. Discussion Method การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย คือกระบวนการที่ผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

It begins with an A

It begins with an A โดย Stephanie Calmenson หมวด 800 วรรณคดีและวาทศิลป์                 หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือภาพประกอบคำกลอน ในทุก ๆ หน้าจะมีคำถามว่า What is it?

ข่าวการศึกษ: ชี้ยุบสมศ.ทำการศึกษาชาติถอยหลัง

ชี้ยุบสมศ.ทำการศึกษาชาติถอยหลัง: อดีต รมช.ศธ. ยันต้องมีระบบประเมินฯ ชี้ยุบ สมศ.ยิ่งทำให้การศึกษาไทยถอยหลัง ด้านอดีต สปศ. แนะ สมศ.วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ หลังพบสถานศึกษาผ่านเพียบ แต่คุณภาพลดลง ขณะที่ “ชาญณรงค์” เตรียมเข้าชี้แจง คสช. 4 ส.ค.นี้   29 ก.ค.

กลอนแปด

กลอนแปด เป็นคำประพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความเรียบเรียงง่ายต่อการสื่อความหมาย และสามารถสื่อได้อย่างไพเราะ ซึ่งกลอนแปดมีการกำหนดพยางค์และสัมผัส มีหลายชนิดแต่ที่นิยมคือ กลอนสุภาพ     ลักษณะคำประพันธ์ ๑.  บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ      วรรคที่สองเรียกวรรครับ วรรคที่สามเรียกวรรครอง       วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง แต่ละวรรคมีแปดคำ จึงเรียกว่า กลอนแปด ๒.  เสียงคำ กลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ

ทำอย่างไรเมื่อลูกสอบตก

ทำอย่างไรเมื่อลูกสอบตก หากให้เด็กเลือกระหว่างเรียนกับเล่น เด็กย่อมเลือกที่จะเล่นอย่างแน่นอน เพราะธรรมชาติของเด็กจะชอบทำอะไรที่สนุกสนาน ไม่ชอบนั่งอยู่กับที่นานจนเกินไป ลูกยินดีไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปเล่นกับเพื่อน ๆ ฝึกการเข้าสังคม เรื่องเรียนจึงเป็นเรื่องรองลงมา เมื่อลูกโตจนพอจะเข้าใจหน้าที่ว่าตัวเองต้องเรียนหนังสือ พ่อแม่ก็มีหน้าที่ส่งเสริมและช่วยสอนการบ้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกเข้าใจบทเรียนมากขึ้น พอใกล้สอบก็ช่วยติวให้ลูก แต่คุณต้องคำนึงด้วยว่าเด็กก็มีความถนัดที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะไม่ถนัดเลข บางคนอาจไม่ถนัดด้านภาษา อย่าคิดว่าลูกเป็นเด็กไม่ดีจึงสอบตก แต่นี่คือสิ่งที่คุณควรจะทำหากลูกสอบตก ลดเวลาการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์

โรคตาในเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้

โรคตาในเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้     การมองเห็นที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพตาของลูก ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคร้ายทางตาที่อาจเกิดขึ้นได้     โรคตาที่พบได้มากในเด็กมีอะไรบ้าง? จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับโรคตาที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในเด็ก และแนะนำให้ตรวจค้นหาเพื่อการตรวจรักษาในระยะเริ่มต้น โดยแบ่งตามช่วงอายุ มีดังนี้ เด็กคลอดก่อนกำหนด: โรคจอประสาทตาเสื่อม เด็กทารก: โรคต้อกระจก โรคต้อหิน