เด็กอิรัคกำพร้านอนในภาพวาดแม่ เรื่องจริงที่โลกและคนเป็นแม่ต้องอึ้ง

เด็กอิรัคกำพร้านอนในภาพวาดแม่   เรื่องจริงที่โลกและคนเป็นแม่ต้องอึ้ง             ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นฝีมือการถ่ายของศิลปินหญิงชาวอิรัค   Bahareh Bisheh  โดยเธอเล่าว่า   เด็กหญิงตัวน้อยๆ ในภาพเป็นญาติห่างๆ ที่ต้องเสียพ่อแม่ไปจากภัยสงครามในอิรัคที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน  ทุกๆ วัน

ความได้เปรียบของคนไทยในการเรียนภาษาจีน

(泰国人在汉语学习的优势) มีคนจำนวนมากที่เรียนภาษาจีนต่างยอมรับว่า เรียนภาษาจีนแค่ร้อยกว่าชั่วโมงก็สามารถพูดได้มากกว่าภาษาอังกฤษที่เรียนมาตั้งแต่เด็ก ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าคนไทยเราได้เปรียบกว่าชาติอื่น ๆ ในการเรียนภาษาจีน กล่าวคือ ภาษาไทยกับภาษาจีนคล้ายคลึงกันมาก 1. ด้านระบบการออกเสียง      เนื่องจากระบบการออกเสียงของภาษาจีน(กลาง) ใช้เสียงค่อนข้างน้อย ขณะที่ระบบการออกเสียงของภาษาไทยใช้เสียงค่อนข้างเยอะดังนั้นในภาษาจีนจึงมีอยู่ไม่กี่เสียงที่หาเสียงเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในภาษาไทยไม่ได้ นอกจากนั้นในภาษาไทยมีเกือบครบ(ตรงกันข้ามกับคนจีนทีเรียนภาษาไทย) การที่ระบบการออกเสียงของภาษาไทยใช้เสียงค่อยข้างเยอะนั้นทำให้คนไทยหูไว ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเลียนแบออกเสียง(เพราะถ้าฟังไม่แม่น ย่อมจะออกเสียงไม่ถูก) 2. ระบบคำศัพท์     

ผลสำรวจชี้ เด็กแดนมังกร ทักษะความรู้การเงิน แน่นปึ้ก

เซาท์ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์- ผลสำรวจองค์กรระหว่างประเทศชี้ ในเด็กระดับอายุ 15 ปี เด็กแดนมังกรมีทักษะความรู้ด้านการเงินแน่นปึ้ก เหนือเด็กหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) ทำการทดสอบเด็กวัยรุ่น ระดับอายุ 15

ปันนาล้านนา

  ปันนาล้านนา หมวด 900 (ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง)             หนังสือปันนาล้านนา รวบรวมและแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอยู่มากมายอย่างคาดไม่ถึง ผ่านมุมมองของผู้ที่รักธรรมชาติและเชิดชูวัฒนธรรมล้านนา พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจและภาพประกอบจากช่างภาพมีชื่อ โดยมุ่งเน้นเส้นทางที่มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดและโบราณสถานที่สะท้อนให้เห็นศิลปวัฒนธรรมอันงดงามรุ่งเรืองของล้านนา โดยบางแห่งอาจยังไม่เคยถูกกล่าวถึง แบ่งออกเป็น 3 เส้นทางใหญ่คือ

ขนมนั้นสำคัญไฉน

ขนมนั้นสำคัญไฉน จำนวนครั้งที่อ่าน 778     รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์  ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล        ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าขนม มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเด็ก ซึ่งมักเป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่มักนำมาใช้ล่อหลอก หรือเป็นเครื่องต่อรองหรือให้รางวัลกับเด็ก ถ้ามองถึงความสำคัญของขนมแล้ว ขนมดูจะมีความสำคัญน้อยเมื่อเทียบกับอาหารหลัก 3 มื้อ ขนมส่วนใหญ่มักทำจากแป้ง

การสอนระเบียบลูก 5 อย่างที่พ่อแม่มักทำพลาด

การสอนระเบียบลูก 5 อย่างที่พ่อแม่มักทำพลาด การสอนระเบียบวินัยลูกนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับพ่อแม่บางคนเพราะพวกเราค้นพบวิธีที่ง่ายที่จะทำให้ลูกทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่สิ่งที่พ่อแม่เหล่านั้นไม่ได้ตระหนัก นั่นก็คือ วิธีการที่พวกเขาใช้อาจเป็นสิ่งที่ทำลายบุคลิกและทัศนคติของลูกตัวเองในอนาคตได้ 1. การยอมอ่อนข้อให้ การโต้เถียงกับเด็กนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย พ่อแม่มักเลือกที่จะใช้ทางลัด นั่นคือ ยอมให้ลูกชนะในการโต้เถียงหรือทะเลาะกันครั้งนั้น หรืออาจเพียงแค่เงียบจนกว่าลูกจะพูดจบ โดยตรรกะแล้ว การโต้เถียงกันจบลงด้วยการที่อีกฝ่ายหนึ่งเงียบ อย่างไรก็ตาม ความเงียบแสดงให้เห็นว่าคุณอนุญาตให้เขาชนะ และนี่เป็นการเลี้ยงลูกที่อันตรายมาก เพราะเด็กจะเชื่อว่าเขาถูกเพียงเพราะพ่อแม่เหนื่อยที่จะโต้เถียงกับเขา การยอมอ่อนข้อให้บ่อยครั้งเกินไปจะทำให้ลูกของคุณบิดเบือนการมองสถานการณ์และทำให้อีโก้ของเขาเพิ่มมากขึ้น

มหัศจรรย์แห่งภาษากับการพัฒนาสมองของลูกน้อย

พัฒนาการทางภาษา เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ภาษาเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการอันล้ำหน้าของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นเผ่าเดียวในโลกที่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาพูด นักวิทยาศาสตร์พบว่า พัฒนาการทางภาษาส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ โดยรวมของเด็กภาษาช่วยเสริมสร้างความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหา ทั้งยังช่วยในการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกอีกด้วย สิ่งแวดล้อมของเด็กที่เต็มไปด้วยสรรพเสียง มีจังหวะ ทำนอง มีเสียงพูดของผู้คน จะช่วยให้การทำงานของสมองเด็กเกิดการพัฒนาที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว ช่วงวัยขวบปีแรกจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมองของเด็กจะสร้างรากฐานอันถาวรสำหรับการพัฒนาทางภาษาในวัยต่อๆ ไป  Betty และ

เทคนิคการจำศัพท์

เทคนิคการจำศัพท์   จำศัพท์เป็นกลุ่ม          วิธีที่จะจำศัพท์ได้ง่าย  คุณควรจะต้องจำเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนกัน  และกลุ่มคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน จำศัพท์และวาดภาพคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าคุณสามารถวาดภาพของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน  ออกมาเป็นแผนผังหรือจัดหมวดหมู่   ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างศัพท์เหล่านั้น  แล้วเขียนออกมาเป็นแผนผัง จะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ใช้อุปกรณ์ช่วย         คุณอาจทำบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค แล้วนำมาเปิดอ่านหรือท่องในยามว่าง และเพิ่มคำศัพท์เหล่านั้นทุกสัปดาห์  คุณก็จะมีสต๊อคคำศัพท์ที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที   สร้างจุดเด่นของลักษณะคำศัพท์กลุ่มนั้น    เช่น เมื่อกำหนดกลุ่มคำศัพท์ได้แล้วว่า  กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  คุณก็กำหนดให้กลุ่มนั้นเป็นสีฟ้า  (คำศัพท์เหล่านั้นก็จะใช้ปากกาเน้นข้อความสีฟ้า เน้นทับไปที่กลุ่มคำเหล่านั้น),  กลุ่มที่สองคือกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอวัยวะหรือส่วนต่างๆในร่างกาย   คุณก็กำหนดให้กลุ่มนั้นมีสีเหลือง (คำศัพท์เหล่านั้นก็จะใช้ปากกาเน้นข้อความสีเหลือง เน้นทับไปที่กลุ่มคำเหล่านั้น) เป็นต้น  ซึ่งสีที่แตกต่างกัน จะทำให้จำคำศัพท์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น  ตั้งเป้าหมายอย่างง่ายๆ  แต่ทำอย่างสม่ำเสมอ  คือการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเปิดคำศัพท์เหล่านั้นทบทวนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

พ่อแม่กับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน

การที่จะส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีนั้น เป็นเรื่องที่ไม่อาจทำได้ในระยะเวลาอันสั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กและมีแนวทางที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นสำคัญ พ่อแม่ที่อยากให้ลูกเป็นเด็กดีมีความสุข ก็จำเป็นต้องให้ความรัก ความอบอุ่นคอยจูงใจชักนำให้ทำสิ่งที่ดีงาม พูดจาให้เหตุผล ทำตนเป็นตัวอย่าง พยายามปลูกฝังให้เด็กสามารถผูกมิตร พิชิตอุปสรรค และรู้จัดพอใจ เด็กจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต 

การเขียนย่อความ

 การเขียนย่อความ            การย่อความ คือ การเก็บเนื้อความหรือใจความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องครบบริบูรณ์ตามตัวเรื่องแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ เป็นข้อความสั้น กะทัดรัด โดยไม่ให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ประโยชน์ของการย่อความ          สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บางครั้งเราใช้ประโยชน์ในส่วนนี้โดยไม่รู้ตัว การย่อความนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกฝ่าย ทุกอาชีพ ทุกวัย ดังนั้น การย่อความ จึงมีประโยชน์ในการฝึกหัดอ่านในใจหรือฟังเพื่อเก็บข้อความสำคัญ ตลอดจนการฝึกหัดในการใช้ภาษาการเขียน ให้กระชับรู้จักแยกแยะใจความสำคัญที่เป็นแก่นของเรื่อง คือจะกล่าวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้น  วิธีย่อความ

ศาสตร์แห่งการพรางตัว..เมื่อธรรมชาติปกป้องธรรมชาติ

ศาสตร์แห่งการพรางตัว..เมื่อธรรมชาติปกป้องธรรมชาติ            การพยายามมีชีวิตอยู่รอดในธรรมชาติ มีอยู่เพียง 2 สถานะเท่านั้น คือ เป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่า ธรรมชาติได้มอบอาวุธบางอย่างในการป้องกันตัวเองและอาวุธบางอย่างเพื่อการไล่ล่าแก่สัตว์แต่ละชนิดตามสายพันธุ์ของมัน ไม่ว่าจะเป็น ขากรรไกรที่แข็งแรง พิษ น้ำลาย เส้นใย หมึก  แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นศิลปะดึกดำบรรพ์ที่เกิดมาพร้อมๆ กับการกำเนิดสัตว์ก็คือ

เครื่องแบบลูกเสือ

เครื่องแบบลูกเสือ   เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือสำรอง  ประกอบด้วย หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหริไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธีประจำกองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลืองบนผ้าสีกรมท่า ขลิบริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซม. กว้าง 3.5 ซม. เสื้อแขนสั้น

เทคนิคการระบายสีโปสเตอร์ (Poster Color)

สีโปสเตอร์(Poster Color) เป็นสีน้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนผสม นิยมบรรจุขวด มีเนื้อสีข้นค่อนข้างหยาบ และมีคุณสมบัติทึบแสงเพราะเติมแป้งหรือเนื้อสีขาวลงไป  เรียกว่า"สีแป้ง" การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์เป็นงานจิตกรรมที่เป็นกระบวนการสืบเนื่องจากการวาดภาพแรเงา เช่นเดียวกับการเขียนด้วยสีน้ำ คือเปลี่ยนจากการใช้ดินสอระบายน้ำหนักลงบนรูปร่าง รูปทรงที่วาด มาเป็นการใช้สีโปสเตอร์แทน              สีโปสเตอร์เป็นสีที่มีลักษณะขุ่นทึบ เนื้อสีมีลักษณะคล้ายแป้ง ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของสีน้ำที่โปร่งใสไม่มีเนื้อสี สีโปสเตอร์เหมือนกันกับสีน้ำตรงที่เมื่อจะใช้ในการระบายภาพวาดจะต้องผสมน้ำก่อน การระบายสีโปสเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีวิธีการระบายให้สีผสมผสานกลมกลืนกัน 2 วิธี ดังนี้   1) การระบายจากสีแก่ไปหาสีอ่อน เป็นการระบายสีโดยคำนึงถึงเงาเข้มของภาพก่อนแล้ว ค่อยลดน้ำหนักให้อ่อนจางลงด้วยการผสมสีขาวหรือสีใกล้เคียงกันในวงจรสีที่มีน้ำหนักอ่อนลง

ข่าวการศึกษา: สมศ.โชว์ตัวบ่งชี้ประเมินรอบ 4

  ข่าวการศึกษา: สมศ.โชว์ตัวบ่งชี้ประเมินรอบ 4 สมศ.จัดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบ 4 ขึ้นเว็บไซต์ พร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอแนะภายใน 20 ก.ค.             วันนี้( 15 ก.ค.) ศ.ดร.ชาญณรงค์

ครูสอนดนตรีแนะส่งลูกเรียน “ดนตรี” อย่างไรให้ได้ผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า "ดนตรี" มีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกทั้งทางร่างกาย สมอง และอารมณ์ ซึ่งหลาย ๆ บ้านให้ความสำคัญกันมากขึ้น แต่การส่งลูกไปเรียนดนตรีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรมีชุดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย เพื่อเด็กจะได้เรียนดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ                ในเรื่องนี้ งามตา นันทขว้าง หรือ ครูอิงค์ วัย 28 ปี อาจารย์ประจำฝ่ายวิทยาการ โครงการฯ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรีสำหรับเด็กที่สถาบันเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า (Learning with the Five Senses)

การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า (Learning with the Five Senses) หมายถึง การจัดกิจกรรมประจำวันทั้ง 6 ตามตารางการจัดกิจกรรมประจำวันระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้ เรียนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางตาในการมองและการสังเกต เรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางหูในการได้ยินหรือฟังเสียงต่างๆ เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางร่างกายในการสัมผัส หยิบจับสิ่งต่างๆ เรียนรู้รสชาติสิ่งต่างๆด้วยการใช้ประสาทสัมผัสลิ้นในการชิมรส และเรียนรู้กลิ่นต่างๆจากการใช้ประสาทสัมผัสจมูกในการดมกลิ่น เนื่องจากเด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการใช้สายตาในการมองและการสังเกต การสัมผัสสิ่งต่างๆเพื่อให้รู้ว่านุ่มหรือแข็ง ขรุขระหรือเรียบ ด้วยการใช้มือและอวัยวะทางกายในการสัมผัสจับต้อง

ข้อคิดจากชีวิตของ..”นกอินทรีย์”

  นกอินทรีย์เป็นสัตว์ปีกที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกมันมีอายุยาวนานถึง 70 ปีเมื่อเราเอ่ยถึงมันก็คงต้องนึกถึงปีกอันสง่างาม และกรงเล็บที่ทรงพลังแต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่ามันมีช่วงชีวิตที่เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของมันด้วย นกอินทรีย์พออายุ 40 ปี ★ปากของมันจะงองุ้ม จะจิกจะกินอะไรก็ทำได้ยาก ★เล็บมันจะยาวและ โค้งงอ มันจะจับสัตว์กินเป็นอาหารเหมือนเดิม มันก็ไม่อาจจะสามารถทำได้ง่าย ★และปีกที่งามของมันก็จะเกิดขนปกคลุมจนหนาและหนักที่ให้มันบินแต่ละครั้งต้องทำด้วยความยากลำบากช่วงเวลานี้กินเวลายาวนานถึง 150 วัน หรือ 5 เดือนกว่า

ญี่ปุ่น เริ่มใช้กฎ “สมาร์ทโฟนเคอร์ฟิว” สำหรับนักเรียนวัย 13-15 ปี

อย่างที่เรารู้ดีอยู่แก่ใจว่าทุกวันนี้ “สมาร์ทโฟน” ได้กลายเป็นส่วนของชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นอีกอวัยวะที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนแน่นอน ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีความกังวลการใช้สมาร์ทโฟนที่มากจนเกินไป ด้วยความกังวลจากการใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินไปในหมู่เด็กนักเรียนวัย 13-15 ปี ทำให้คณะกรรมการการศึกษาในเมืองคาสุกะ ประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมปรึกษากับผู้ปกครอง และออกกฎที่เรียกว่า “สมาร์ทโฟนเคอร์ฟิว” จำกัดการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 13-15 ปี ในเวลา 22.00 – 06.00

กินบำบัดเกาต์

กินบำบัดเกาต์   รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ  กลุ่มวิชาเภสัชโภชนศาสตร์  โครงการบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิน บำบัดเกาต์ เกาต์ เป็นโรคข้อที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง เกิดจากมีความเข้มข้นของกรดยูริกสูงในร่างกาย ทำให้เกิดผลึกยูเรต (โมโนโซเดียมยูเรต) มีรูปร่าง เหมือนเข็มแหลมๆ สะสม ณ อวัยวะต่างๆ ได้แก่

ศิลปะแห่งการซ้อมดนตรีที่ดี : กฎ 10 ข้อ

ศิลปะแห่งการซ้อมดนตรีที่ดี : กฎ 10 ข้อ   เสียงปรบมืออันกึกก้องทั่วโรงแสดงคอนเสิร์ต ผู้ชมต่างโห่ร้องชื่นชมนักดนตรีผู้นี้ที่มีความสามารถถ่ายทอดบทเพลงที่มี ความยากออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ฟังดูแล้วเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างง่ายไปหมด รอยยิ้มประทับอยู่บนใบหน้าของนักดนตรีผู้นั้น เขาบรรลุถึงเป้าหมายของเขาแล้ว การถ่ายทอดบทเพลงของคีตกวีออกมาได้อย่างหมดจด และชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนือยิ่งกว่านั้น เขาชนะใจคนดู…… มีใครทราบบ้างว่า เบื้องหลังความสำเร็จของบทเพลงเพียงไม่กี่นาทีในครั้งนั้น นักดนตรีผู้นี้ต้องเผชิญอะไรมาก่อนหน้าบ้าง ถ้าจะถามว่า อะไรทำให้การแสดงดนตรีประสบความสำเร็จ

คณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่ในรองเท้าผ้าใบ

คณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่ในรองเท้าผ้าใบ   ท่านผู้อ่านเคยมองดูรองเท้าผ้าใบแล้วเชื่อมโยงไปถึงวิชาคณิตศาสตร์ที่เรา ๆ ท่าน ๆ ถูกบังคับขู่เข็ญให้เรียนมาตั้งแต่เด็กจนโตมั้ยคะ แน่นอนต้องเคย อย่างน้อย ๆ ก็ในเรื่องขนาดของรองเท้า แล้วเรื่องการร้อยเชือกผูกรองเท้าล่ะคะ  Burkard Polster นักคณิตศาสตร์จาก Monash University ประเทศออสเตรเลียได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการร้อยเชือกผูกรองเท้าเพื่อศึกษาว่าการร้อยเชือกผูกรองเท้าแบบใดจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด “การร้อยเชือกผูกรองเท้าอย่างมีประสิทธิภาพ” ในที่นี้หมายถึง

วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming )

คุณภาพของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ ต้องการให้ผู้รู้นั้นนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้เกิด ประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น …..  

การใช้ 的 , 下, 上 และ 车

1.คำช่วยโครงสร้าง "的" "的"(de) นอกจากจะเป็นคำเชื่อมระหว่างส่วนขยายกับคำหลักเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแล้ว เรายังใช้ "的" เป็นคำเชื่อมระหว่างคำหรือกลุ่มคำบรรยายกับคำหลักที่ต้องการบรรยายอีกด้วย เช่น "一些给我侄子的礼物"(yī xiē gěi wǒ zhí zi de lǐ wù) (ของขวัญจำนวนหนึ่งที่จะให้หลานของฉัน) กลุ่มคำที่อยู่หน้า "的"

ความรักและกำลังใจ ของผู้ชายน่ารัก

ความรักและกำลังใจ ของผู้ชายน่ารัก  พูดชื่อ “โต๋” เมื่อไร เรามักจะนึกภาพหนุ่มโรแมนติกนั่งดีดเปียโนและร้องเพลงอย่างมีความสุข เมื่อประกอบกับรอยยิ้มของเขาแล้ว ใครเห็นก็ตกหลุมรักโต๋ได้ง่ายๆ เพราะเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นและสุภาพเหลือเกิน… บ่ายวันธรรมดาวันหนึ่ง โต๋ – ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร เดินทางมายังบริษัทของเรา เขาสวมเสื้อสีดำ ผูกเนกไทสีเทา แลดูมาดขรึมกว่าตอนเล่นดนตรีมาก แต่ในความขรึมนั้น กลับยิ้มอนุญาตให้เราเข้าไปพูดคุยได้สบายๆ

การจัดการเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

การจัดการเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ Jarolimek (อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550 : 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริ่มจากความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต่ำ ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยังได้แยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้คือความสามารถที่จะนำความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่อนเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ