แอพสวดมนต์ข้ามปี บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

  แอพสวดมนต์ข้ามปี บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจำนวนมากจะเฉลิมฉลองข้ามปีเก่ารับปีใหม่ แบบปาร์ตี้ ไปเที่ยว ไปพร้อมๆ กับดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด การทะเลาะวิวาท และ อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บางรายถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิต   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย นำเสนอกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเริ่มต้นดี

วงจรอุบาทว์ หมายถึง

วงจรอุบาทว์ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี     ตัวอย่างและทัศนะในบทความนี้มิได้เสนอมุมมองที่เป็นสากลของเรื่อง คุณสามารถพัฒนาบทความได้ โดยเพิ่มมุมมองสากลให้มากขึ้น หรือแยกประเด็นย่อยไปสร้างเป็นบทความใหม่ บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูล โปรดช่วยพัฒนาบทความนี้โดยเพิ่มแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ไม่มีการอ้างอิงอาจถูกคัดค้านหรือนำออก วงจรอุบาทว์ในวิกฤตซับไพรม์ วงจรอุบาทว์ (อังกฤษ: Vicious Cycle) หมายถึง วงจร หรือ วัฏจักร ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมลงไปเรื่อย และหากไม่มีแทรกแซงแก้ไข วัฏจักรนี้จะดำเนิน ต่อไปไม่สิ้นสุด

การปกครองแบบประชาธิปไตย มีลักษณะอย่างไร

ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน           ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักหรือเป็นกติกาที่กำหนดแนวทางสำหรับการที่รัฐจะใช้อำนาจปกครองประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการปกครองแต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เครื่องหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน การที่จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือไม่           ลักษณะสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพิจารณาได้จาก รัฐบาล การเลือกตั้งและการปกครองโดยเสียงข้างมาก   รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย คือ

ตำนานวันปีใหม่(ทั่วโลก)

ตำนานวันปีใหม่(ทั่วโลก)   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/163449.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/163449.jpg" '="" align="center" alt="">   แต่โบราณเนิ่นนานมาแล้ว หลายชาติในโลกนี้ เริ่มวันปีใหม่ไม่ตรงกัน  ชาว ไอยคุปต์ ชาวฟินิเชียน และชาวอิหร่าน นับวันที่ 21 กันยายน  เป็นวันขึ้นปีใหม่

ประวัติความเป็นมา วันปีใหม่

ประวัติความเป็นมา วันปีใหม่   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img0/163450.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img0/163450.jpg" '="" align="center" alt="">   ความหมายของ วันขึ้นปีใหม่ ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า " ปี" ไว้ดังนี้ ปี

สวัสดีปีใหม่ กับ 10 ประเทศอาเซียน

สวัสดีปีใหม่ กับ 10 ประเทศอาเซียน   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img8/163584.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img8/163584.jpg" '="" align="center" alt="">   คำศัพท์ สวัสดีปีใหม่ เขียนอย่างไรของแต่ละประเทศอาเซียน 1. ประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม ภาษา มาเลย์

สวัสดีปีใหม่ 10 ภาษาทั่วโลก

 สวัสดีปีใหม่ 10 ภาษาทั่วโลก   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img7/163582.png" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img7/163582.png" '="" align="center" alt="">   ภาษาไทย สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ นะคะ / นะครับ   ภาษาอังกฤษ Happy new year

สีมงคลสำหรับกระเช้าของขวัญวันปีใหม่

สีมงคลสำหรับกระเช้าของขวัญวันปีใหม่   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/163585.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img9/163585.jpg" '="" align="center" alt="">              สีชมพู หมายถึงความรักที่คงทนและไร้เงื่อนไข ในความหมายด้านสุขภาพพลานามัย สีชมพูจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกายและใจ นอกจากนั้น สีชมพู ยังเป็นสีประจำพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชื่อมกันว่าการใช้ สีชมพูจะเป็นการร่วมถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์            สีเหลือง หมายถึงความเจิดจ้า ความสว่างไสว

อาหารมงคล 11 อย่าง ที่ทานแล้วจะโชคดี

อาหารมงคล 11 อย่าง ที่ทานแล้วจะโชคดี   <img data-cke-saved-src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img6/163581.jpg" src="http://variety.teenee.com/foodforbrain/img6/163581.jpg" '="" align="center" alt="">   เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประเทศต่างๆเขามีความเชื่อกันอย่างไรบ้าง?  อาหารมงคล 11 อย่าง ที่ทานแล้วจะโชคดี  – ประเทศญี่ปุ่น นิยมทานกุ้ง

8 สิ่งที่ควรทำ หากไม่อยากเสี่ยงภัย ในการใช้โทรศัพท์มือถือ

  8 สิ่งที่ควรทำ หากไม่อยากเสี่ยงภัย ในการใช้โทรศัพท์มือถือ 8 สิ่งที่ควรทำ หากไม่อยากเสี่ยงภัย ในการใช้โทรศัพท์มือถือ หลายคนมองโทรศัพท์มือถือเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการติดต่อ แล้วก็ใช้งานกันแบบไม่ค่อยได้สนใจ ชนิดที่ว่าเครื่องพังเครื่องหายก็ซื้อมาใหม่ ไม่เคยได้ยี่หระ แต่บางคนกลับมองว่าโทรศัพท์มือถือเหมือนคลังเก็บอาวุธหรือตู้เซฟเก็บของดีๆ นี่เอง เพราะหลายครั้งที่เราเก็บสิ่งต่างๆ เอาไว้ในนี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่า โทรศัพท์มือถือ จะกลายเป็นเครื่องมือที่รวบรวมเอาสิ่งต่างๆ

20 สัญญาณบ่งบอกว่าลูกคุณคือเด็กอัจฉริยะ

  20 สัญญาณ บ่งบอกว่าลูกคุณคือไอน์สไตน์คนต่อไป พ่อแม่ทุกคนหวังและต้องการให้ลูกตัวเองเป็นอัจฉริยะเหมือนไอน์สไตน์ ถ้าคุณสังเกตดี ๆ จากสัญญาณ 20 อย่างต่อไปนี้ คุณก็พอจะบอกได้ว่าลูกน้อยของคุณคือไอน์สไตน์น้อยหรือไม่                  

วิธีการลบประวัติการ Search ใน Facebook

  วิธีการลบประวัติการ Search ใน Facebook คุณคงเคย Search ค้นหาเพื่อนๆ เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ แฟน  กิ๊ก ใน facebook หรือหาเพจต่างๆใน facebook  ผ่านช่องทาง facebook search แต่อย่าลืมว่า

10 อันดับ เทรนด์เทคโนโลยี ที่จะเกิดขึ้นในปี 2014

10 อันดับ เทรนด์เทคโนโลยี ที่จะเกิดขึ้นในปี 2014 บริษัทด้านวิจัย Juniper ได้เผยข้อมูลเทรนด์ด้านไอทีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2014 นี้ ถึง 10 อย่าง ลองมาดูสิว่า เทรนด์ที่เค้ากล่าวมาทั้งหมดนี้ ตรงกับที่คุณคิดหรือเปล่า เชื่อว่าหลังจากที่ได้อ่านแล้วจะเห็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีบนโลกใบนี้หลายอย่างเลยทีเดียว  1. เมืองอัจฉริยะ Smart

ทีวีดิจิตอล (ภาคพื้นดิน) ต่างจากทีวีดาวเทียมอย่างไร?

  ทีวีดิจิตอล (ภาคพื้นดิน) ต่างจากทีวีดาวเทียมอย่างไร? อีกไม่นานระบบการออก อากาศโทรทัศน์ในประเทศไทยก็กำลังจะเปลี่ยนจากระบบอนาล็อคไปเป็นดิจิตอลกัน แล้ว ซึ่งก็จะทำให้เราได้รับชมทีวีที่มีสัญญาณภาพและเสียงคมชัดขึ้น ไม่มีสัญญาณรบกวนและมีช่องฟรีทีวีให้ดูมากขึ้นอีกด้วย แต่ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าระบบดิจิตอลกับระบบดาวเทียมที่เราใช้ดูช่องเคเบิ้ล ทีวีต่างๆในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้เราจะมาอธิบายกันค่ะ การติดตั้ง ทีวีดาวเทียมนั้นต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก ยิ่งถ้าเป็นจานดำ (c-band) จะยิ่งมีขนาดหน้าจานใหญ่ และจุดติดตั้งต้องสามารถหันไปในทิศที่ท้องฟ้าเปิดของดาวเทียมที่ต้องการรับ แต่ทีวีดิจิตอล สามารถใช้เสาอากาศก้างปลาแบบ

เด็กไทย ป.3 และ ป.6 อ่านหนังสือไม่ออกทะลุ 4 แสนคน

เด็กไทย ป.3 และ ป.6 อ่านหนังสือไม่ออกทะลุ 4 แสนคน                     รมว.ศึกษาธิการ เผยผลทดสอบการอ่านออกเสียง และความเข้าใจการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ทั่วประเทศ พบ อ่านไม่ออกทะลุ

เกร็ดความรู้คณิตศาสตร์

เกร็ดความรู้ คณิตศาสตร์ คือ อ่ะไร คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิ กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ “รูปร่างและจำนวน” เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ คำว่า “คณิตศาสตร์” (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือ

สถิติโลกสุดแปลก! จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ปีล่าสุด!

สถิติโลกสุดแปลก! จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ปีล่าสุด!          Rohan Ajit Kokane เด็กชายวัย 12 ปี ชาวอินเดีย เป็นนักลิมโบสเก็ตที่ลอดสิ่งกีดขวางได้ระดับต่ำที่สุด โดยสามารถลอดสิ่งกีดขวางที่มีความสูงเพียง 25 ซ.ม.

คำทำนาย 10 เทคโนโลยีสุด Cool ปี 2014

เว็บไซต์ทรัมป์อัพได้รวบรวมการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมาแรงในปี 2014 ของ Mark Anderson ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Strategic News Service ที่คาดว่าจะมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วในปีนี้ แต่จะมีการใช้ในวงกว้างและพัฒนาให้คล่องตัว ใช้งานง่ายมากขึ้นในปีหน้า   เทคโนโลยีที่หนึ่ง คือ Siri จะเริ่มเข้าไปเจาะลึกในแต่ละตลาดมากขึ้น โดย Siri บน

เว็บทดสอบความเร็วเน็ต speedtest.or.th โฉมใหม่ พร้อมฟีเจอร์เด็ด คลิกร้องเรียนถึง กสทช.ได้ทันที

เว็บทดสอบความเร็วเน็ต speedtest.or.th โฉมใหม่ พร้อมฟีเจอร์เด็ด คลิกร้องเรียนถึง กสทช.ได้ทันที เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา กสทช.และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เปิดตัวแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของSpeedtest.or.th ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ให้มีความสามารถเก็บข้อมูลสถิติ ความเร็วอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยได้มากขึ้น นับตั้งแต่หน่วยงาน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปลี่ยนแปลงเป็น กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคเกิด สำนักงาน

คริสมาสต์อีฟ ตำนานความเชื่อในคืนก่อนถึงวันคริสมาสต์

คริสมาสต์อีฟ ตำนานความเชื่อในคืนก่อนถึงวันคริสมาสต์        ในคืนวันคริสต์มาสอีฟ เด็กๆ จะเอาถุงเท้าไปแขวนไว้หน้าเตาผิง เพราะเชื่อว่าซานต้าจะปีนลงมาตามปล่องไฟ และเอาของขวัญใส่ไว้ในถุงเท้าที่มีชื่อของแต่ละคนติดไว้ พอตอนเช้า เด็กๆ จะรีบตื่นมาตรวจถุงเท้าของตัวเองว่ามีของขวัญจากซานต้าหรือไม่        ต้นกำเนิดความคิดนี้ มาจากตำนานหนึ่งของนักบุญนิโคลัส กล่าวกันว่าท่านมีน้องสาวสามคน อาศัยอยู่นอกเมืองในชนบท (บ้างก็ว่าหญิงสาวสามคนนี้ไม่เกี่ยวกับท่าน) หญิงสาวทั้งสามยากจนมากจนคิดขายตัว พอนักบุญนิโคลัสทราบข่าวจึงคิดช่วยเหลือ

ประโยชน์ของลำไย

ประโยชน์ของลำไย            ลำไยถือเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าอย่างมหัศจรรย์ไม่เพียงแต่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากสารอาหาร ที่จำ เป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ และแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น ลำไยยังมี ีคุณค่าทางการแพทย์และเภสัชอีกด้วย            ในทางการแพทย์แผนโบราณของจีนนั้น ได้นำลำไยโดยเฉพาะลำไยแห้งซึ่งมีสรรพคุณ ใช้บำรุงหัวใจ บำรุงเลือด บำรุงประสาทตา บำรุงผิวพรรณ ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการเครียด กระวนกระวาย นอนไม่หลับ เป็นต้น

ภาษาแบบแผน

ภาษาแบบแผน    ภาษาแบบแผน ความหมาย น. ภาษาที่ถือเป็นแบบฉบับที่จะต้องใช้เป็นแบบเดียวกันในโอกาสอย่างเดียวกัน เช่น คำกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นต้นว่า 'ขอเดชะ…' และลงท้ายว่า 'ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า…', ภาษาที่ใช้เป็นทางการในโอกาสสำคัญ หรือใช้แก่บุคคลสำคัญ หรือบุคคลสำคัญเป็นผู้ใช้ เช่น คำประกาศเกียรติคุณในการประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีในวันขึ้นปีใหม่,

มารยาทในการพูด

มารยาทในการพูด ที่มารูปภาพ : http://www.kroobannok.com/news_pic/p40849500912.jpg   การพูดมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมากไม่ว่าจะอยู่ที่ใดประกอบกับกิจการงานใดหรือคบหา สมาคมกับผู้ใด ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อื่นตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคม ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้น การพูดมีความสำคัญต่อตนเอง เพราะถ้าผู้พูดมีศิลปะในการพูดก็จะเป็นคุณแก่ตนเอง ส่วนในด้านสังคมนั้น เนื่องจากเราต้องคบหาสมาคมและพึ่งพาอาศัยกัน การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นจำเป็นต้องเป็นคนที่ “พูดดี” คือพูดไพเราะ น่าฟัง และพูดถูกต้องด้วย มารยาทในการพูด  

ตามหามือถือ Android ของตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์ ด้วย Android Device Manager

  ตามหามือถือ Android ของตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์ ด้วย Android Device Manager Google ได้เปิดบริการเว็บไซต์ใหม่สำหรับผู้ใช้ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (รวมถึงกล้องและนาฬิกา ) ระบบปฏิบัติการ Android ให้คุณสามารถเช็คตามหามือถือหาย หรือถูกขโมยไปและ สามารถสั่งทำการลบข้อมูลโทรศัพท์มือถือผ่านทางระยะไกลได้แล้ว บริการนี้มีชื่อว่า Android

การดูแลสุขภาพในหน้าหนาว

             ในฤดูหนาวคนที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นเป็นพิเศษ อาจเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่มาพร้อมกับลมเย็นๆ ได้ง่าย โรคฮิตที่สาวๆ เป็นกันก็จะมี   ‘โรคภูมิแพ้’ ที่ทำให้คุณจาม มีน้ำมูกไหล เพราะใกล้ชิดกับสิ่งที่แพ้ หรือละอองหญ้า เกสรดอกไม้ที่ฟุ้งอยู่ในอากาศมากกว่าปกติ บางคนจะมีปัญหา   

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้            โรคภูมิแพ้เป็นโรคสุขภาพที่มีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น โรคภูมิแพ้เกสรดอกไม้ ซึ่งส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดมาจากการฟุ้งกระจายของเกสรดอกไม้ปลิวมาตามอากาศ เมื่อร่างกายได้รับสารกระตุ้นก็คือเกสรดอกไม้เหล่านี้ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาซ้ำๆ

เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่

เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง "พรปีใหม่" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่

กทค. อนุมัติให้การบินไทยให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินแล้ว บางรุ่น

กทค. อนุมัติให้การบินไทยให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินแล้ว บางรุ่น เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ที่ประชุม กทค. ได้มีมติเห็นชอบ อนุญาตให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร โดยให้บริการในฝูงบินA330-300 จำนวน7 ลำ และ A380-800