วิธีการกำจัดไวรัสที่ระบาดบน Facebook Chat

  วิธีการกำจัดไวรัสที่ระบาดบน Facebook Chat   ช่วงนี้ภัยจาก Internet เยอะมากจนแทบกันตั้งตัวไม่ทันกันเลย เป้าหมายก็คงหนีไม่พ้นสำหรับพวกเว็บดังๆ คนเข้ากันเยอะๆ ก็คงต้องค่อยระหว่างกันให้ดี โดยเฉพาะ Facebook ช่วงนี้ระบาดกันโดนกันหลายรายไปแล้ว เรามาดูกันว่าไวรัสที่ระบาดบน Facebook Chat นั้นเป็นอย่างไร แล้วมีวิธีป้องกันแบบไหน  ไปดูวิธีจากเว็บๆ

ทักษะเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล ( ต่อ )

การสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล    พื้นฐานของการเล่นฟุตบอลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลเป็นอย่างดี กล่าวคือ การเล่นลูกฟุตบอลต้องสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูกแบบใดก็ตาม การที่ผู้เล่นคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลจะส่งผลให้การครอบครองบอล การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ การควบคุมบังคับทิศทางของลูกฟุตบอลเป็นไปด้วยความแม่นยำ ดังนั้น จึงควรให้ผู้เล่นฝึกความคุ้นเคยให้ชินกับลูกฟุตบอลมากที่สุด วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล 1. วางเท้าบนลูกฟุตบอลแล้วคลึงด้วยฝ่าเท้าไปมาหน้า – หลัง ซ้าย – ขวา

ข่าวการศึกษา : สพฐ.เร่งเคลียร์สตง.ก่อนซื้อแท็บเล็ต

  ข่าวการศึกษา : ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ปละ ม.1 ปี 2556 ว่า เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือทักท้วงโดยให้เป็นข้อสังเกต ทั้งในส่วนการซื้อที่เป็นภาพรวมและเฉพาะโซน ซึ่งเป็นเรื่องมุมมองของระเบียบที่วิเคราะห์แตกต่างกัน

คุมอารมณ์ให้อยู่หมัด

คุมอารมณ์ให้อยู่หมัด เขียนโดย  จอง ฮง คิม หมวด  100 (ปรัชญา) อารมณ์ก็คือความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระตุ้น หากควบคุมอารมณ์โกธรนั้นไม่ได้ อารมณ์นั้นก็จะทำให้เกิดเรื่องร้ายตามมา  นอกจากอารมณ์โกธร ยังมีอีกหลายความรู้สึกที่จะส่งผลเสียถ้าไม่รู้จักวิธีควบคุมที่ถูกต้อง หากควบคุมอารมณ์ได้ตามที่ต้องการ ก็จะมองโลกในแง่ดีและมีความสุขในทุกๆเรื่อง  หนังสือคุมอารมณ์ให้อยู่หมัด เล่มนี้เป็นที่จะแนะวิธีดีๆ เพื่อกำจัดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น โกธร

ดนตรีคลาสสิก

ดนตรีคลาสสิก (อังกฤษ: Classical music) เป็นรูปแบบหนึ่งของดนตรี ซึ่งมักจะหมายถึงดนตรีที่เป็นศิลปะของตะวันตก การแสดงดนตรีคลาสสิกจะใช้เครื่องดนตรี 4 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ เครื่องสาย (String) แบ่งออกเป็น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล และ ดับเบิลเบส กลุ่มที่สอง คือ เครื่องลมไม้ (Woodwind) เช่น ฟลู้ต คลาริเน็ต โอโบ บาสซูน ปิคโคโล กลุ่มที่สาม คือ เครื่องลมทองเหลือง (Brass) เช่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา เฟรนช์ฮอร์น กลุ่มที่สี่ คือ เครื่องกระทบ (Percussion) เช่น กลองทิมปานีฉาบ กลองใหญ่ (Bass Drum) กิ๋ง (Triangle) เมื่อเล่นรวมกันเป็นวงเรียกว่าวงดุริยางค์หรือ ออร์เคสตรา (Orchestra) ซึ่งมีผู้อำนวยเพลง (conductor) เป็นผู้ควบคุมวง

อ่านทำนองเสนาะนั้นสำคัญไฉน

อ่านทำนองเสนาะนั้นสำคัญไฉน                 ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์  ข่าวสารข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  ในการรับสารนั้นเราใช้ทักษะการฟังและการอ่าน   การอ่านมีหลายวิธี เช่น การอ่านในใจ  การอ่านออกเสียง  การอ่านทำนองเสนาะ                 

จินตนาการแบบสามมิติ

จินตนาการแบบสามมิติ             ถึงแม้ว่าจะให้โลกเป็นจุดศูนย์กลาง ผู้สังเกตหรือเราอยู่บนพื้นโลกเฝ้ามองทรงกลมท้องฟ้า การหมุนของโลก และการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เห็นสิ่งต่าง ๆ บนทรงกลมท้องฟ้าแตกต่างออกไป การคำนวณจึงต้องเริ่มจากจุดศูนย์กลางของโลก และจินตนาการแบบสามมิติ             จากที่ทราบกันดีว่าโลกหมุมรอบดวงอาทิตย์ โดยแกนหมุนรอบตัวเองของโลกเอียง 23 องศา  ดังนั้น เส้นทางที่ผู้สังเกตอยู่บนโลกมองดวงอาทิตย์จึงเห็นเสมืองดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านทรงกลมท้องฟ้า  แนวเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านทรงกลมท้องฟ้าเรียกว่าสุริยะวิถี (Ecliptic)

มีความหวังกลั่นน้ำมันจากสาหร่าย

การกลั่นน้ำมันจากสาหร่ายเป็นเรื่องไม่ไกลเกินจริง เมื่อ วว.โชว์ศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรและระบบผลิตน้ำมันจากสาหร่าย แล้วยังนำไปกลั่นเป็นน้ำมันสำหรับใช้ในเครื่องบินได้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ นักวิชาการประจำฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่าเธอใช้เวลาเกือบ 30 ปีในการศึกษาสาหร่ายและเก็บรวบรวมตัวอย่างจากทั่วประเทศ จนกระทั่ง วว.มีคลังเก็บสาหร่ายน้ำจืืดใหญ่เป็น 3 ของโลกรองจากญี่ปุ่นและจีน สาหร่ายน้ำจืดหรือที่เรียกกันว่า "ตะไคร่น้ำ" นั้นเจริญเติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงและดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตเป็นอาหารเก็บไว้ในเซลล์ และมีสาหร่ายบางชนิดที่ผลิตน้ำมันเก็บไว้ในเซลล์หรือระหว่างผนังเซลล์

คำในภาษาไทยมี่มักเขียนผิด ( ก )

คำที่เขียนถูก มักเขียนผิดเป็น หมายเหตุ ก็ ก้อ   กงเกวียนกำเกวียน กงกำกงเกวียน กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน กงสุล กงศุล "กงสุล" มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า "consul" กฎ กฏ กฎ

ชีวิต เสี่ยงภัย เมื่ออยู่ใกล้ของเสียอันตราย

     แหล่งกำเนิดของเสียอันตรายในชุมชน -โรงพยาบาล คลีนิกและห้องปฏิบัติการ 17,000 ตันต่อปี ของเสียติดเชื้อ สารกัมมันตรังสี ซากสัตว์ทดลอง สารเคมีเสื่อมคุณภาพและของเสียจากห้องทดลอง -เกษตรกรรม 30,000 ตันต่อปี ภาชนะบรรจุสารเคมี สารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย -โรงพยาบาล คลีนิกและห้องปฏิบัติการ

สนุกกับการแปลงไฟล์ (ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด)

การแปลงไฟล์เสียงในรูปแบบต่างๆ        ในการจัดทำสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอน สิ่งที่จะทำให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การเพิ่มลูกเล่นประเภทเสียง เข้าในสื่อการสอนครับ แต่บางครั้งโปรแกรมที่เราใช้ในการจัดทำสื่อนั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของการรองรับรูปแบบของไฟล์เสียง เป็นเหตุให้เราต้องหาไฟล์เสียงที่มีรูปแบบที่โปรแกรมนั้นรองรัับ        แต่ปัญหานี้น่าจะหมดไปครับ ซึ่งผมขออนุญาตแนะนำวิธีการแปลงไฟล์เสียงให้เป็นรูปแบบที่โปรแกรมต่างๆ ต้องการครับ สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการแปลงไฟล์ โปรแกรมสำหรับการแปลงไฟล์ สำหรับโปรแกรมที่จะช่วยให้เราแปลงไฟล์นั้นมีอยู่หลายโปรแกรมครับทั้งฟรี

วิธีหยุด สะอึก แบบไม่ต้องดื่มน้ำ

วิธี หยุด สะอึก แบบไม่ต้องดื่มน้ำ   ‘สะอึก’ ทางการแพทย์อธิบายอาการไม่พึงประสงค์ไว้ว่า กล้ามเนื้อกะบังลมบริเวณรอยต่อระหว่างช่องปอดกับช่องท้องเกิดการหดเกร็งโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่อาจสันนิษฐานว่า มีสิ่งไปกระตุ้นเส้นประสาท 2 ตัว คือ Vagus nerve และ Phrenic nerve ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมระบบประสาทต่อกับระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ส่วนเสียงสะอึกเกิดขึ้นจากการหายใจออกระหว่างที่กระบังลมกระตุกแบบปัจจุบันทันด่วนนั่นเอง

วิธีประหยัดน้ำมัน

  1. ตรวจตราลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานกำหนด 2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกมาก 3. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื่องทิ้งไว้ 10 นาที ก็เสียน้ำมันฟรีๆ 200 ซีซี 4. ไม่ควรติดเครื่องทิ้งไว้เมื่อจอดรถ ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการติดเครื่องทิ้งไว้ เปลืองน้ำมันและสร้างมลพิษอีกด้วย

เซซามิน งาสกัดล้างพิษตับ อาหารบำรุงตับ – บ่อบำบัดของเสียร่างกาย

สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลภาวะในสิ่งแวดล้อม  สิ่งปนเปื้อนและสารเคมีที่ตกค้างในอาหาร  ทำหร่างกายเราเป็นแหล่งสะสมสารพิษ  เพื่อกำจัดของเสียออกจากร่างกายเราเป้นแหล่งสะสมสารพิษ  เพื่อกำจัดของเสียออกจากร่างกาย  จึงมีผู้นิยมล้างพิษแก่ร่างกาย  ไม่ว่าจะเป็นการกิน  การอด  สวนลำไส้ฝึกลมปราณ  ฝึกสมาธิ  เป็นต้น            คุณทราบหรือไม่ว่า “งา”  ที่เรานำมาทำอาหารและขนมต่างๆ  นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  เพราะมีสารอาหารเกือบครบถ้วนแล้ว  งายังมีประโยชน์ต่อการล้างพิษด้วยเหมือนกัน  ทั้งนี้  ก้เพราะวาเป็นอาหารบำรุงตับที่ถือเป็นบ่อบำบัดของเสียออกจากร่างกาย

เกมคณิตศาสตร์ : ทายวันเกิด

เกมคณิตศาสตร์ : ทายวันเกิด   วิธีสร้าง เนื่องจาก วันเกิด ก็คือ วันในแต่ละเดือนซึ่ง มีค่า 1-31 พยายามกระจาย 1-31 ให้อยู่รูปผลบวกของ 1,2,4,8,16 ดังนี้ 1 = 1 2

วิทยาศาสตร์การกีฬาคืออะไร

วิทยาศาสตร์การกีฬา คือ กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขันตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยองค์รวมของศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา โภชนาการทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เวศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นต้น   ประเภทการทำงานตาม สาขาที่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. กายวิภาคศาสตร์

ความอดทน

เขียนโดย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์   ความอดทน “ด้วยการยืนหยัดมั่นคง  ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้”  (ลูกา  21:19)   ความอดทน (Patience) เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งด้านความคิด  จิตวิญญาณและร่างกาย  ที่ช่วยเราให้ปฏิบัติกิจการต่างๆ ด้วยทัศนคติที่เหมาะสมกับอุดมคติ  ความเชื่อ  คุณธรรม ฯลฯ 

ข้อควรรู้…ก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

        ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงมีทั้งชนิดที่ใช้สารเคมี และชนิดที่ใช้น้ำมันตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง หากผลิตภัณฑ์ใช้สารเคมีในการไล่ยุง บนฉลากต้องมีเลขทะเบียนในกรอบเครื่องหมาย อย. หากผลิตภัณฑ์ใช้น้ำมันตะไคร้หอม บนฉลากต้องมีเลขที่รับแจ้งโดยไม่มีเครื่องหมาย อย.ย้ำ ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจะไม่สามารถฆ่ายุงได้ แต่ผู้ใช้ยังต้องระวังการใช้ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และเด็ก โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด        ปัจจุบันมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้ ออกฤทธิ์โดยไปรบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง นิยมใช้ในรูปแบบทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง โดยสารสำคัญที่พบบ่อย ได้แก่ ดีท (DEET) และน้ำมันตะไคร้หอม

จัดการกับความโกรธอย่างไรดี

จัดการกับความโกรธอย่างไรดี “ถ้าอยากเป็นคนงาม อย่าวู่วามโกรธง่าย” เป็นข้อเตือนใจที่คนไทยใช้เตือนตนเอง และอบรมสอนลูกหลานมาทุกยุคทุกสมัย เราต่างรู้ซึ้งกันดีว่า ความโกรธนำมาซึ่งความเสียหายหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่โกรธหรือไม่แสดงความโกรธให้ผู้อื่นเห็น ซึ่งบางคนสามารถทำได้ดีแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็ดูเหมือนว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อะไรทำให้คนเราแตกต่างกันในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ธรรมชาติของความโกรธ อารมณ์โกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานที่มีติดตัวมนุษย์ตั้งแต่ช่วง 3-4 เดือนแรกของชีวิต เป็นภาวะอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้สึกไม่พอใจ คัดค้าน ต่อต้าน หรือเป็นปฏิปักษ์ ความโกรธนั้นถูกยั่วยุให้เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อมีความคับข้องใจ บ่อยครั้งที่ดูเหมือนจะแยกกันไม่ออกระหว่างความโกรธกับความเกลียด แต่ที่จริงแล้วมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ความโกรธเป็นความรู้สึกช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีต่อบุคคลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เราคุ้นเคย

พิมพ์งานบนอากาศผ่าน Leap Motion

Leap Motion อุปกรณ์สำหรับการควบคุมคอมพิวเตอร์ที่จะมาแทนที่ เมาส์ โดยผู้ใช้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการวาดหรือออกท่าทางบนอากาศได้ ซึ่งได้รับความนิยมมากในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ แต่บางคนสงสัยว่าถ้าต้องการพิมพ์งาน Leap Motion ต้องทำยังไง วันนี้เราจึงมีซอฟต์แวร์มานำเสนอคือ  DexType ตัวโปรแกรมจะเป็น แป้นพิมพ์เสมือนอยู่ทางด้านล่างจอ และฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆจะอยู่ด้านบนจอ เวลาผู้ใช้ต้องการพิมพ์ จะมีจุดวงกลมสีแดงที่คอยจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ แล้วเลื่อนไปกดบนตัวอักษรตามการสั่ง เพียงแค่นี้ตัวอักษรก็จะไปแสดงที่หน้าจอ การพิมพ์แต่ละครั้งจะมีระบบเดาคำศัพท์ตามตัวอักษรที่เราพิมพ์ไปในตัว

เครื่องคิดเลขทำให้ไม่ได้ใช้ความคิดจริงหรือ?

   เครื่องคิดเลขทำให้ไม่ได้ใช้ความคิดจริงหรือ?    ในปัจจุบันคงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้เครื่องคิดเลขว่า เครื่องคิดเลขมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความรวดเร็วและความแม่นยำ แต่สำหรับผู้ไม่ชอบใช้เครื่องคิดเลขกลับอ้างว่าการใช้เครื่องคิดเลขเป็นโทษ ใช้เแล้วทำให้ติดเป็นนิสัยและไม่ได้ใช้ความคิด ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะลองศึกษาดูว่า เครื่องคิดเลขทำให้ไม่ได้ใช้ความติด จริงหรือ?   ถ้าพิจารณากันกว้าง ๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับในความเป็นจริงแล้ว จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องคิดเลขบ่อย ๆ ทำให้ติดเป็นนิสัยนั้น น่าจะเป็นความจริง ผู้ใช้เครื่องคิดเลขเองก็คงต้องยอมรับว่า ถ้ามีตัวเลขนิด ๆ

ลูกกับเกมบนโทรศัพท์มือถือ

ลูก กับ เกม บน โทรศัพท์มือถือ                  ไม่น่าเชื่อว่าวิดีโอเกม นั้นมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 แล้ว ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมและคุ้นเคยของเด็กแทบจะทุกคน และรวมไปถึงผู้ใหญ่บางคนด้วย

‘นิสิต’ กับ ‘นักศึกษา’ ต่างกันอย่างไร

'นิสิต' กับ 'นักศึกษา' ต่างกันอย่างไร 'นิสิต-นักศึกษา' ทำไมคนชอบใช้สองคำนี้คู่กัน หรือสองคำนี้ไม่เหมือนกัน แล้วไม่เหมือนกันอย่างไร…จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน มีการใช้คำว่า 'นิสิต' คู่กับคำว่า'นักศึกษา' บ่อยครั้ง ความต่างและที่มาของทั้ง 2 คำ เห็นได้จากการแปลความหมาย คำว่า 'นิสิต' เป็นภาษาบาลี แปลว่า 'ผู้อาศัยกับอุปัชฌาย์' เนื่องจากแต่เดิมสถาบันการศึกษาระดับสูงมักมีหอพักให้ผู้เรียนได้พักอาศัยใน สถาบัน ประกอบกับความนิยมภาษาบาลี จึงได้ใช้คำนี้โดยทั่วไป ดังนั้นจะสังเกตเห็นว่า มหาวิทยาลัยที่มีหอพักให้ผู้เรียนในสถาบันในช่วงที่เริ่มก่อตั้งจะใช้คำว่า 'นิสิต' ตัวอย่างเช่น

Fermat-Wiles : กับโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดในโลก

Fermat-Wiles : กับโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดในโลก   Pierre de Fermat เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2144 ที่เมือง Beaumont-de-Lomagne ในประเทศฝรั่งเศส ในวัยหนุ่มเขาทำงานเป็นทนายความ ประเพณีนิยมของฝรั่งเศสในสมัยนั้นห้ามมิให้ทนายและผู้พิพากษาคนใดสุงสิง สังคม เพราะชาวเมืองเกรงจะเกิดความลำเอียงเวลาพิจารณาคดี Fermat จึงใช้เวลาในยามค่ำคืนศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เป็นงานอดิเรก  ถึงแม้จะเป็นเพียงนักคณิตศาสตร์สมัครเล่นก็ตาม

เฟสบุ๊คมัลแวร์ตัวใหม่หลอกให้คลิกว่าใครดูโปรไฟล์

  เฟสบุ๊คมัลแวร์ตัวใหม่หลอกให้คลิกว่าใครดูโปรไฟล์   ช่วงนี้บอกได้เลยว่าต้องระวังกันเป็นพิเศษ เทคโนโลยี่ก้าวหน้าไปไกลแต่อีกด้านที่เรามองไม่เห็นก็ตามมาติดๆ เพื่อจะนำพาความเดือดร้อนมาใ้ห้ ดังนั้นเราต้องรู้ไว้ก่อนแก้ วันนี้ผมเจอข้อมูลอีกตัวเกี่ยวกับมัลแวร์ที่ใช้หลอกให้คลิกดูโปรไฟล์ในเฟสบุ๊คของเรา มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีวิธีแก้หรือป้องกันอย่างไร ปัญหาการระบาดของไวรัสและมัลแวร์บนเฟสบุ๊คดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่มักจะพบเจอกันบ่อย ๆ แต่ละครั้งรูปแบบหลอกล่อให้ผู้ใช้ติดไวรัสหรือมัลแวร์ก็เปลี่ยนไปด้วยวิธีการที่หลากหลายขึ้น ล่าสุด พบการระบาดของมัลแวร์ตัวใหม่บนเฟสบุ๊ค”Who’s Viewing your Profile” เป็นมัลแวร์ที่หลอกให้ผู้ใช้งานเข้าไปตั้งค่าเมื่อดูว่าในแต่ละวันมีเพื่อน ๆ คนไหนมาดูหน้าโปรไฟล์ของเราบ้าง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๑๙

  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๑๙ ผู้เรียบเรียง  วัดไทย : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)  วัดญวน : โสวัตรี  ณ ถลาง  วัดจีน : พรพรรณ 

4 วิธีบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจัดการชีวิตให้ง่ายขึ้น

      เวลาของทุกคนก็มี 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่กลับเห็นหลาย ๆ คนพูดว่าไม่มีเวลาอยู่เสมอ ที่เป็นแบบนี้สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากการบริหารเวลาแบบผิด ๆ นั่นเอง น้องๆนักเรียนไหนจะต้องเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้าน อีกทั้งวันหยุดและวันสำคัญต่างๆที่มาพร้อมๆ กับการสอบและส่งงาน น้องๆ บางคนอาจต้องบังคับตัวเองอย่างแรงในการงดกิจกรรมรื่นเริงเพื่อจมอยู่กับกองหนังสือและเนิร์ดเพื่ออนาคต แต่เดี๋ยวก่อน!

มารู้จักสำนวนจีนกันนะคะ

สำนวนจีน คนไทย รู้จักคุ้นเคยกับสำนวนจีนมานานแล้ว มีคนไทยไม่น้อย ที่นิยมนำสำนวนจีนมาใช้เป็นคำคม เปรียบเทียบกับคน สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพราะสำนวนจีนมีความหมายลึกซึ้ง แฝงคติชวนให้คิด และเข้าใจได้ไม่ยาก หลายคนเคยได้ยินได้ฟัง หรือได้อ่านเรื่องราวความเป็นมาของสำนวนจีนแต่ละสำนวน ซึ่งล้วนแต่มีประวัติอันยาวนานพอๆ กับประวัติศาสตร์ชนชาติจีน และยังน่าสนุกสนานน่าติดตามราวกับนิทานเรื่องหนึ่ง               ในแง่ของการใช้ภาษาจีน สำนวนจีน หรือ 成语

ข่าวการศึกษา : ลพบุรีเลือกต้นแบบโรงเรียนสุจริต

ข่าวการศึกษา:ลพบุรีเลือกต้นแบบโรงเรียนสุจริต     นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ลพบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยตามที่ สพฐ. ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)โดยคัดเลือกโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 225 เขต เขตละ 1โรง มาเป็นโรงเรียนนำร่องนั้น ในส่วนของ สพป.ลพบุรี