ศธ.ปรับหลักสูตรใหม่เหลือ 6 กลุ่มวิชา ปีหน้าติดเครื่องลด “ชม.เรียน”

  ศธ.ปรับหลักสูตรใหม่เหลือ 6 กลุ่มวิชา ปีหน้าติดเครื่องลด "ชม.เรียน"   ศธ.เดิน หน้าปรับหลักสูตรใหม่ ประถมฯลดชั่วโมงเรียนเหลือ 5 คาบต่อวัน มัธยมฯ 6 คาบ นำร่อง 3 พันโรงปี""57 "ภาวิช"เผยรื้อใหม่เหลือ 6

เกษียณ เกษียน เกษียร มีความหมายต่างกันอย่างไร

เกษียณ เกษียน และเกษียร       ท่านทราบหรือไม่ว่าคำว่า เกษียณ เกษียน และเกษียร นั้นมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร บางท่านก็เข้าใจว่ามีความหมายที่ต่างกันและใช้ต่างกัน แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ ท่านที่ใช้สับสนและใช้ผิดอยู่  วันนี้มีข้อมูลของการใช้คำข้างต้นจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มานำเสนอ เพื่อจะได้ใช้กันให้ถูกต้อง คำว่า เกษียณ