มาติดตั้งความปลอดภัยให้เครื่อง Mac กันเถอะ Security on Mac

Security on Mac  หากคุณ มีเอกสารหรือไฟล์งานสำคัญที่เป็นความลับ ซึ่งเราก็ไม่อยากให้ใครที่ไม่หวังดีมาเปิดไฟล์งานหรือกู้กลับคืนมาได้ Mac OS X Snow Leopard ซึ่งมีความปลอดภัยสูงก็มีฟังก์ชั่นที่จะช่วยเครื่องแมคของคุณนั้นปลอดภัยมาก ขึ้นด้วยคารับ  วันนี้เราจะมาแนะนำการปรับแต่งตั้งค่าระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้นมาฝากกัน การ ตั้งรหัสผ่านผู้ใช้ การตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้นั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับแรกๆ ของการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว หลายๆ คนละเลยการตั้งรหัสผ่านเพราะคิดว่าไม่สำคัญ

นิทานชาดก ๑

นิทานชาดก ๑ โดย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ชาดก เป็นนิทานในพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนรู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี โดยยกเอาชีวิตในชาติก่อนๆ ของพระพุทธเจ้ามาเล่าเป็นตัวอย่าง รวม 500 ชาติ บางชาติอาจจะเกิดเป็นสัตว์ เป็นคน เป็นเทวดา แต่ทุกชาติต้องทำความดี ใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด