เทคนิคการใช้งานแบตเตอรี่ MacBook ให้นานขึ้น

เวลาการทำงานกับแบตเตอรี่ของ MacBook ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องและลักษณะการใช้งานของคุณ มาดูกันว่าทำอย่างไรให้ MacBook, MacBook Pro หรือ MacBook Air ทำงานบนแบตเตอรี่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้   ดูสถานะแบตเตอรี่จากเมนูบาร์ บนเมนูบาร์มีไอคอนรูปแบตเตอรี่อยู่ ปกติแล้วจะแสดงปริมาณประจุไฟที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ขณะนั้น รวมไปถึงขณะที่กำลังชาร์จไฟอยู่ เมนูนี้อยู่ทางด้านขวามือของเมนูบาร์   ข้อมูลที่แสดงอยู่จะอัพเดทอยู่เสมอและเปลี่ยนแปลงไปตามความสว่างของจอภาพและปริมาณงานที่กำลังทำ ตัวอย่างเช่น

สุดยอดที่สุดของสิ่งมีชีวิต

สุดยอดที่สุดของสิ่งมีชีวิต เขียนโดย Peter Spork นักชีววิทยาและ คอลัมนิสต์ชาวเยอรมัน แบ่งเป็น 4 ตอน คือ วิวัฒนาการ ประสาทสัมผัสและพฤติกรรม ร่างกายมนุษย์ และหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ชีวิตใต้ท้องทะเลลึก ความสามารถพิเศษของตายีน คืออะไร และกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

การใช้ “การ” หรือ “ความ”

"การ" มักใช้นำหน้าคำกริยาที่แสดงความเป็นไปทางกาย และวาจา  เช่น  การนอน  การกิน  การวิ่ง ฯลฯ "ความ" มักใช้นำหน้าคำกริยาที่แสดงความเป็นไปทางจิตใจ  หรือคำที่แสดงความนึกคิดทางนามธรรม  เช่น ความรัก ความรู้ ความคิด ฯลฯ           หรือ นำหน้าคำวิเศษณ์  เช่น 

Dallol

ไฟล์แนบ 10537.docx โพสต์โดย : ธนพัชร์ ตุลาธร MCP กฤตภาคออนไลน์