จัดลำดับการแจ้งเตือนใน Notification Center

     หลากหลายข้อความแจ้งเตือนจาก Apps ต่างๆ ที่ยังไม่ได้เปิดดู จะถูกเก็บไว้ใน Notification Center ซึ่งสามารถเรียงลำดับการแจ้งเตือนตามเวลา หรือเรียงตาม Apps แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งสามารถจัดการด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ 1. การแจ้งเตือนใน Notification Center ตามลำดับเวลา 1.1