5 วิธีช่วยให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ

ในยุคที่รู้แค่ภาษาเดียวไม่พอ และภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเช่นนี้ เชื่อว่าพ่อแม่ย่อมอยากให้ลูกสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วใน อนาคต แต่ปัญหามันมีอยู่ว่า จะทำอย่างไรให้ลูกชอบเรียนภาษา หรือส่งเสริมให้ลูกเรียนภาษาได้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่เล็ก ๆ เรามี “5 ส” ช่วยให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษมาแนะนำกัน อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ 1) สนุกสนาน และทำให้เด็กสนใจด้วยการ์ตูน เปิดดีวีดีการ์ตูนดี สนีย์ให้ลูกดูเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายไทย (หรือจะการ์ตูนญี่ปุ่นพากย์อังกฤษบรรยายไทยที่มีให้ดูตามเคเบิ้ลทีวีก็ได้)  ปล่อยให้ลูกดูไปเรื่อย