ปฏิบัติการตามล่าหา IQ เล่ม 2

ปฏิบัติการตามล่าหา IQเล่ม 2 แปลโดย ศุภลักษณ์  อาศิรพจน์มนตรี เป็นหนังสือการ์ตูนเพื่อพัฒนาไหวพริบและ IQ โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวการผจญภัยของตัวละคร โดยมีโจทย์ปัญหาสนุกๆ สำหรับฝึกสมอง พร้อมเฉลย  เนื้อหาโดยสังเขป หลังจากเจบี มินนี่ และยูรีทำลายถังเก็บไอคิวของโบราโบร่าทุกอย่างน่าจะกลับมาปกติสุขเช่นเดิม แต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อพวกเขากลับมายังโลก ก็พบว่าทุกคนมีท่าทีแปลกๆทั้งหมดเพราะลูกแก้วไอคิวยังกระจายอยู่ในโลกมิติที่สี่พวกเขาต้องกลับไปโลกมิติที่สี่อีกครั้ง เพื่อตามหาลูกแก้วไอคิว

เกรดความรู้เกี่ยวกับไม้ขีดไฟ

ไม้ขีดไฟ มีพัฒนาการมาจากหลายยุคหลายสมัย เริ่มจากไม้ขีดไฟที่ผลิตโดยเภสัชกร ชาวอังกฤษ ที่มีชื่อว่า จอห์น วอลเคอร์ เมื่อปีค.ศ. 1827 แต่ตอนนั้น เป็นไม้ขีดไฟ เราสามารถนำไปขีดกับอะไรก็ได้ จึงไม่มีความที่แน่นอน ว่าจะติดไฟหรือไม่กันแน่และต่อมาอีก 3 ปี ได้มีชาวฝรั่งเศส ที่มีชิ่ว่า ชาร์ลส์ ซุริอา

“Google”โครมบุ๊ก พิกเซล” แลปท็อป”หน้าจอสัมผัส”รุ่นล่าสุด

      "Google"โครมบุ๊ก พิกเซล" แลปท็อป"หน้าจอสัมผัส"รุ่นล่าสุด     "กูเกิ้ล" เผยโฉมแลปท็อปรุ่นแรกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีหน้าจอระบบสัมผัส "โครมบุ๊ก พิกเซล" (Chromebook Pixel) ใช้ระบบปฏิบัติการ"โครม โอเอส" ที่พัฒนาโดยกูเกิล และระบบประมวงลผล "แซนดี้ บริดจ์"

เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ “ผิดที่หลักสูตร”

    เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ "ผิดที่หลักสูตร"   รัฐมนตรีศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)ให้สัมภาษณ์ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติว่า ปัจจุบันพบว่าเด็กไทยยังมีปัญหาเรื่องการพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงอยากให้ สพฐ.ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เด็กสามารถพูดและฟังได้ เพราะเดิมในโรงเรียนจะเริ่มต้นการสอนภาษาอังกฤษจากการอ่านและการเขียน ทำให้เด็กไทยไม่สามารถพูดได้ แต่หากปรับเป็นเรื่องสอนจากการพูดก่อน จะทำให้เด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ควรพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ขณะเดียวกันอยากให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเช่นใน 1 สัปดาห์อาจจะมี

เลโอนาร์โด ดา วินชี

เลโอนาร์โด ดา วินชี(อิตาลี: Leonardo da Vinci) เป็นชาวอิตาลี(เกิดที่เมืองวินชีวันที่ 15 เมษายนค.ศ. 1452  เสียชีวิตที่เมืองออมบัวซ์ในวันที่ 2 พฤษภาคมค.ศ. 1519) เป็นอัจฉริยบุคคล   ที่มีความสามารถหลากหลาย เป็นทั้ง สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาค นักประดิษฐ์

เหตุที่โลกน่าเบื่อหน่าย

 เหตุที่โลกน่าเบื่อหน่าย (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) โอวาทธรรม  ของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์   (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ                                                   ทาน…สละโลภะ                                                   ศีล…..สละโทสะ                                                   ภาวนา…สละโมหะ เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงเบื่อหน่ายโลก? ก็เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสมใจของเรา?

ศิลปะยุคกรีก

            ศิลปะกรีก  (500 ปีก่อน พ.ศ. – พ.ศ. 440)  ชาวกรีกมีความเชื่อว่า "มนุษย์เป็นมาตรวัดสรรพสิ่ง" ซึ่งความเชื่อนี้เป็นรากฐาน ทางวัฒนธรรมของชาวกรีก เทพเจ้าของชาวกรีกจะมีรูปร่างอย่างมนุษย์ และไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเหมือนชาวอียิปต์ ดังนั้น จึงไม่มีสุสานหรือพิธี ฝังศพที่ซับซ้อนวิจิตรเหมือนกับชาวอียิปต์

เด็กไทยรักธรรม ตอน เด็กไทย ทำดี

เด็กไทยรักธรรมเป็นหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็ก มีเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างด้านศีลธรรม  จริยธรรม ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ส่งเสริมความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ถ้าได้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา ทั้งคำสอนและกิจกรรมเสริมในทุกบททุกตอนของหนังสือแฝงไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ได้ฝึกอ่าน ฝึกพูด ได้รับความเพลิดเพลินและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่สำคัญ ได้ช่วยกันจรรโลงศาสนาตลอดจนวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่ามหาศาลต่อสังคมและเยาวชนไทย

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ฯ 2009

          ในช่วงนี้ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยความห่วงใยจาำกงานพยาบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาการป่วย ไม่สบาย เป็นไข้หวัดใหญ่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ขอให้นำนักเรียนไปพบแพทย์ และให้นักเรียนพักรักษาตัวที่บ้านให้หายดีก่อนที่จะมาโรงเรียน และหากมาโรงเรียนขอใ้ห้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือกันบ่อยๆ

นามสกุลแรกของกรุงสยาม

 ในรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ บังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นต้นไป  ให้คนไทยต้องมีนามสกุล เพื่อสะดวกแก่การจดทะเบียน  คนเกิด  คนตาย และทำการสมรส

Geography and maps

  Geography and maps เป็นหนังสือในชุด A Child first library of learning เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกในทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อประชากรให้มีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ต่างกัน สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศก็ต่างกันด้วย

Physical Sciences and Technology

  Physical Sciences and Technology เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ในชุด My first Britainnica สารานุกรมเล่มนี้ ให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ คือเรื่องจักรวาลและอวกาศ เรื่องพลังงานต่างๆ  และสิ่งตางๆ ที่เป็นวิทยาศาสตร์  ที่พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ 

ประโยชน์และสรรพคุณกระเจี๊ยบเขียว

  ประโยชน์และสรรพคุณกระเจี๊ยบเขียว   สรรพคุณกระเจี๊ยบเขียวอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากอยู่ นอกจาก กระเจี๊ยบเขียว จะเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้แล้ว สรรพคุณกระเจี๊ยบเขียว ยังนิยมมาทำเป็นอาหารรับประทานอีกด้วย เพราะ ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียว มีมากมายจริง ๆ และวันนี้เราก็นำข้อมูขอบ ประโยชน์และสรรพคุณกระเจี๊ยบเขียวมาให้คุณๆ ได้ฟังและได้นำความรู้นี้ไปใช้ด้วยค่ะ เมื่อคุณได้เห็นประโยชน์และสรรพคุณกระเจี๊ยบเขียว แล้วเชื่อว่าใครหลาย ๆ คนต้องหันมารับประทาน กระเจี๊ยบเขียว กันมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ

เปรี้ยวหวานกุ้งทอด

    เปรี้ยวหวานกุ้งทอด  ส่วนผสมสำหรับ 1-2 ที่ กุ้งแกะเปลือกผ่าหลัง 100 กรัม แป้งสาลี 3 ช้อนโต๊ะ พริกหวานสามสีอย่างละ 1/2 ผล สับปะรด 1 ซีก มะเขือเทศหั่น 1

10 Rules by Andrew Bigg

10 Rules by Andrew Bigg กฏ 10 ข้อ ข้อ 1. Forget the rule ลืมกฏซะ นั่นคือเวลาเราพูดภาษาอังกฤษ อย่าไปพะวงเรื่องของภาษาเราจะไม่ถูกไวยากรณ์ หรือใช้กริยาผิดช่อง เพราะฝรั่งเขาไม่เข้มงวดเรื่องนี้เองเลย ข้อ 2.

มือถือกระจกใสไม่ได้มีแค่ในหนัง

    มือถือกระจกใสไม่ได้มีแค่ในหนัง     หลายคนคงเคยเห็นมือถือกระจกใสในหนังหลายต่อหลายเรื่อง แต่ตอนนี้เริ่มมีแววที่เราจะได้ใช้มันจริงๆ แล้ว Polytron จากไต้หวันได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบโปร่งใสที่สามารถเห็นอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในได้อย่างชัดแจ๋ว แต่มันยังเป็นแค่ตัวต้นแบบเท่านั้นชิ้นส่วนภายในมีแค่แบตเตอรี่ก้อนเล็กๆ, แผงวงจรนิดหน่อย และเมโมรี่การ์ด แน่นอนว่าเจ้าเครื่องต้นแบบยังไม่สามารถทำงานได้จริง แต่เค้าเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาตัวเดโม่ที่ใช้งานได้ ให้ออกมาเร็วที่สุดภายในสิ้นปีนี้ หลายคนที่เห็นเครื่องต้นแบบก็คงมีคำถามเกี่ยวกับการทำงานของมันว่าจะใช้งานได้จริงเหรอ, หน้าจอละเอียดเท่าไหร่, มีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวมั้ยถ้าคนอื่นมองทะลุได้จากด้านหลัง เห็นสิ่งที่เรากำลังดูอยู่

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของ “ซัมซุง” ไอโฟน 5 ต้องมองค้อน

    เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของ "ซัมซุง" ไอโฟน 5 ต้องมองค้อน     เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงตลาดแท็บเล็ตทั่วโลกไปว่ากลายเป็นการต่อสู้ระหว่างยักษ์ใหญ่อย่าง แอปเปิลและซัมซุง สัปดาห์นี้ขอเล่าสู่กันฟังถึงการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนของโลกบ้าง ตัวเลขไม่วุ่นวายซับซ้อนมากเรื่องเหมือนแท็บเล็ต มองง่ายๆ อย่างนี้ครับว่า ถ้าสมมุติรายได้ ทั้งหมดจากการขายสมาร์ทโฟนเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็สุขภาพดีได้

   ไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็สุขภาพดีได้   บางครั้งการรักษาโรคด้วยการทานยาในจำนวนที่มากเกินไปก็ส่งผลทำให้สุขภาพแย่ได้ แต่มีบางสิ่งที่สามารถช่วยบรรเทาอาการป่วยได้โดยไม่ต้องใช้วิธีทานยา ไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง อาการไอ ทดแทนด้วยน้ำผึ้ง ซึ่งน้ำผึ้งมีสรรพคุณแก้ไอลดอาการระคายเคืองในลำคออีกทั้งยังช่วยขับเสมหะในปอด และถ้านำน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวผสมเข้าด้วยกันแล้วดื่มจะกลายเป็นเครื่องดื่มยามว่างที่อร่อยรสชาติดีทีเดียว   อาการนอนไม่หลับ ทดแทนด้วยการเปลี่ยนเวลานอน หลายคนเคยได้ยินคำว่าหนามหยอกให้เอาหนามบ่ง ในที่นี้คือบางคนนอนไม่หลับจนต้องพึ่งยานอนหลับ ลองทำดูน่ะค่ะ คุณลองเปลี่ยนเวลานอนใหม่ เช่น ปกตินอนเวลา 20.00 น. คุณลองเข้านอนประมาณ20.30น. ร่างกายคุณจะเหนื่อยและหลับได้เร็วขึ้น

อย่าใช้เกลือล้างผักและผลไม้นะ

  อย่าใช้เกลือล้างผักและผลไม้นะ          หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการใช้น้ำเกลือล้างผักจะช่วยให้ผักสะอาดหมดจดได้ ความจริงแล้วเกลือเป็นโซเดียมคลอไรด์ที่มีส่วนทำให้สารตกค้างอย่างยาฆ่าแมลงนั้นคงทนยิ่งขึ้น ทำให้มันยังตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ การล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้องนั้นควรล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนหนึ่งครั้ง จากนั้น นำไปแช่โดยใส่แป้งสาลีผสมลงในน้ำด้วยเล็กน้อย เพราะมันจะช่วยล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงออกไปได้ หรืออีกวิธี ก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าซ้ำกันหลายๆ ครั้ง และจะดียิ่งขึ้นหากปล่อยผักและผลไม้ไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนครึ่งวันแล้วค่อยนำมาล้าง ข้อมูลโดย : Lisaguru

ประโยชน์เหลือล้น ในผลมะเฟือง

  ประโยชน์เหลือล้น ในผลมะเฟือง มะเฟืองมีถิ่นกำเนิดแถบศรีลังกาและมะละกา เป็นไม้พื้นเมืองแถบอินโดนีเซีย อินเดีย และศรีลังกา นิยมปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออก ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ส่งออกมะเฟืองรายใหญ่ที่สุดของโลก มะเฟืองมีวิตามินซีมาก บรรเทาโรคเลือดออกตามไรฟัน มะเฟืองมีปริมาณพลังงาน น้ำตาลและเกลือโซเดียมต่ำ เหมาะกับการกินเพื่อควบคุมน้ำหนัก คุมน้ำตาลในเลือด หรือลดความอ้วน มีกรดผลไม้มาก ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางชำระล้างผิวกายและป้องกันการเกิดสิวได้ ที่มา :

พัฒนาความอดทน

  พัฒนาความอดทน? หลายมุมมอง..ควบคุมอุณหภูมิความเดือดของอารมณ์ให้แตะจุดพีคช้าลง ‘ความอดทนมีขีดจำกัด’ ดูเป็นประโยคเฉียบสุดท้าย พร้อมที่จะแสดงออกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อปลดปล่อยความคับข้องใจนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ทั้งการตัดสินใจหาทางออกอย่างละมุนละม่อมนิ่มนวล หรือ แบบโพล่งอารมณ์ชนิดดับเครื่องชน! แม้เหตุการณ์ข้างต้นจะเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดได้กับทุกคนก็จริง แต่ การรู้เท่าทันที่จะควบคุมให้อุณหภูมิความเดือดของอารมณ์ขึ้นได้ช้าลง หรือ ขจัดออกไปให้เร็ว ก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกาย ทั้งของตนเอง

Sammy นักสืบจำเป็น ตอน ไขคดีมนุษย์โครงกระดูก

  Sammyนักสืบจำเป็น ตอน ไขคดีมนุษย์โครงกระดูก เป็นอีกคดีหนึ่งที่แซมมี่บังเอิญเข้ามามีส่วนพัวพัน ในคืนฮัลโลวีน แซมมี่ มาริสสา และด็อตไปเล่นทริกออร์ทรีตกันที่บ้านบุช ซึ่งหลังจากที่แซมมี่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้น ไม่มีวันที่เธอจะหันหลังกลับและวิ่งหนีไป เหตุเพลิงไหม้ในบ้านบุช แฟรงเกนสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงมนุษย์โครงกระดูกท่าทางมีพิรุธ  โยงใยจนกลายเป็นคดีใหม่ที่แซมมี่ต้องสืบหาตัวคนร้าย

ซามูไร ซุโดะคุ ฉบับปราบเซียน

ซามูไร ซูโดะคุ ประกอบด้วยตารางซูโดะคุ ขนาด 9×9 ที่เชื่อมกันอยู่ 5 ตาราง ตารางซูโดะคุแต่ละตารางนั้น ก็ใช้กฎพื้นฐานการเล่นเหมือนเดิม นั่นคือ“ในแต่ละแถว ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และทุกกรอบต้องมีเลข 1-9 ครบทุกตัว โดยไม่ซ้ำกัน” และสิ่งที่ซามูไรซูโดะคุแตกต่างจากซูโดะคุทั่วไปก็คือ นอกจากจะต้องไขปริศนาซูโดะคุทีละตารางแล้ว เราต้องพิจารณาตารางซูโดะคุที่เชื่อมต่อกันด้วย

มนุษย์ยุคดิจิตอล กับมหันตภัยในวันธรรมดา ๆ

  มนุษย์ยุคดิจิตอล กับมหันตภัยในวันธรรมดา ๆ มนุษย์ยุคดิจิตอล กับมหันตภัยในวันธรรมดา ๆ (Health plus)           เราจะพาไปดูโรคภัย ที่คุณอาจกำลังพกพามันไปด้วยทุกหนแห่ง กับพาหะก่อโรคอย่าง MP3, IPOD, มือถือ และอีกหลายอุปกรณ์สุด HIGH ที่ใช้เพื่อความบันเทิง หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่เชื่อมทุกมุมโลกไว้ด้วยกัน อย่าง คอมพิวเตอร์

กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

  กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม   หลายคนมองหาวิธีลดน้ำหนักให้ได้ผลอย่างจริงจัง บ้างอดข้าว อดน้ำ ไม่กินอะไรสักอย่างเพื่อให้น้ำหนักลดลง บ้างก็เลือกกินแต่ผลไม้อย่างเดียว บ้างก็ไปหาหมอเพื่อกินยาหวังให้ส่วนเกินลดลงไปหายไป บ้างก็กินยาถ่ายเพื่อหวังให้ตัวเบาขึ้นกว่าเดิม บ้างก็ใช้วิธีอื่น ๆ ที่ได้รับการบอกต่อกันมา วิธีเหล่านี้อาจจะมีผลดีบ้างในช่วงแรก ๆ แต่หลังจากผ่านเวลาไปสักพักแล้วก็จะพบว่าไม่เป็นผล ไม่มีทางที่ใครจะกินผลไม้อย่างเดียวไปตลอดชีวิต หรือไม่กินอะไรเลยทั้งวันต่อเนื่องกันยาวนาน หรือาจใช้การกินยาถ่ายบ่อย

โดเรมอน สอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1

  หนังสือเล่มนี้ใช้การ์ตูนเป็นสื่อในการสอน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือโดเรมอน สอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1 การ์ตูนและการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ โดเรมอนและเพื่อนๆ จะมาสอนฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำตัว การทักทาย การบอกสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ความรู้สึก อารมณ์ เวลา สภาพบรรยากาศ และในหน้าสุดท้ายของแต่ละบทก็จะเสริมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในบทนั้นๆ

10 ปัญหากวนใจพร้อมวิธีแก้ เมื่อ “สมาร์ทโฟน” ไม่ฉลาดสมชื่อ

      10 ปัญหากวนใจพร้อมวิธีแก้ เมื่อ "สมาร์ทโฟน" ไม่ฉลาดสมชื่อ     ความ นิยมในการใช้งาน "สมาร์ทโฟน" เกิดจากความสามารถที่ทำได้หลายอย่าง เรียกว่าฉลาดสมชื่อ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมด ล่าสุดเว็บไซต์ "ไลฟ์แฮกเกอร์" (www.lifehacker.com) ได้นำเสนอข้อมูลอีกด้าน