ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 และความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก

          สวัสดีค่ะ ในปีการศึกษา 2555 เปิดเทอมมาก็หลายวันแล้ว ทางงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มีความเป็นห่วงเป็นใยด้านสุขภาพอนามัยนของนักเรียนและทุกท่าน จึงจะได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการใช้บริการห้องพยาบาลและการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555.           งานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ให้บริการด้านสุขภาพ การเผ้าระวังและการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  ห้องพยาบาลเปิดให้บริการ

6 อาการผิดปกติธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา

6 อาการผิดปกติธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา   อายุรแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำในสหรัฐฯ ต่างก็ยกให้ 6 อาการ ผิดปกติเหล่านี้อันตรายต่อสุขภาพ และไม่ควรเพิกเฉย เพราะจากแค่อาการผิดปกติเล็กน้อยที่ดูเหมือนไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการหนักขึ้นและเป็นเรื้อรังนานกว่าปกติ อาจหมายถึงการมาเยือนของโรคร้ายก็ได้ 1. แค่นอนไม่หลับ อาจกลายเป็น โรคหัวใจ       เป็นอาการผิดปกติอันดับหนึ่งที่ควรบอกแพทย์ เพราะการนอนไม่หลับเพียงแค่