10 พระราชวังที่สวยที่สุดในโลก

เริ่มกันด้วยอันดับที่10 The Potala Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ในธิเบต อันดับที่ 9 Mont Saint-Michel ที่ฝรั่งเศส ปราสาทบนเกาะเล็ก ๆ ในอ่าว Normandy ใกล้กับบริททาเนีย ปราสาทแห่งนี้เป็นฉากในภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่อง การ์ตูน หรือแม้แต่ในเกมส์

ดูความเป็นอัจฉริยะของลูกจากลายนิ้วมือ

การตรวจวัดลายนิ้วมือ เมื่อผ่านการวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว  พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูจะสามารถเข้าใจถึงอัจฉริยภาพโดยกำเหนิดของเด็ก  มีความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านวิธีการเรียนรู้ และพฤติกรรมของเด็ก แต่ละคน  ผลจากการรายงานการตรวจวัดลายนิ้วมือสามารถเลือกวิธีสอนเด็กตามความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด