การค้นหาและการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

จากการศึกษาทางด้านสมอง สติปัญญา บุคลิกภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทำให้เราทราบว่ารูปลักษณ์ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้นค่อนข้างแตกต่าง หลากหลาย เด็กบางคนมีความสามารถเหนือระดับไม่มากเท่าไร แต่บางคนก็มีความแตกต่างจากเด็กปกติอย่างเทียบกันไม่ได้ กรณีเช่นนี้พบไม่บ่อยนัก บางคนเก่งหลายอย่าง บางคนเก่งเพียงอย่างเดียว เด็กบางคนมีความสามารถโดดเด่น แต่ไม่ใฝ่ใจที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง แต่ก็มีเด็กที่มีความสามารถโดดเด่น แต่ไม่ใฝ่ใจที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง แต่ก็มีเด็กที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์และฝักใฝ่ที่จะฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่ เด็กบางคนก็สามารถรับและย่อยข้อมูลได้รวดเร็ว แต่บางคนก็นำข้อมูลไปใช้ในทางสร้างสรรค์แปลกใหม่อย่างที่ไม่คาดคิด เด็กบางคนก็เป็นเพียงผู้ใช้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่เพื่อนบางคนอาจเป็นผู้เสาะหาและผลิตข้อมูล (Passow,

ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 1. ด้านสติปัญญา (การคิด) 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 3. ด้านคณิตศาสตร์ 4. ด้านวิทยาศาสตร์ 5. ด้านภาษา 6. ด้านผู้นำ 7. ด้านศิลปะ 8. ด้านดนตรี

แววอัจฉริยภาพของเด็ก

ในศูนย์ทดสอบอัจฉริยภาพเด็ก จะมีการทดสอบเด็กว่าเป็นคนมี "แวว"อะไร ซึ่งมีทั้งหมด10แวว ด้วยกัน จากนั้นพัฒนาเด็กตาม "แวว" ที่เด็กมี ซึ่งแต่ละแวว จะมีวิธีการส่งเสริมพัฒนาเด็กที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ลองดูว่าลูกของคุณมีแววชนิดใด

การป้องกันอุบัติเหตุ

            ในช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสมาสและปีใหม่แล้ว  มีการหยุดเรียนเป็นช่วงเวลานาน ในช่วงเวลาที่หยุดยาวๆ เช่นนี้ นักเรียนและครอบครัว อาจมีแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ  ทางงานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียนมีความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพและการเดินทาง จึงได้นำสาระน่ารุ้ดี ดี เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ  มาให้ทราบกัน