เยาวชนกับการป้องกันยาเสพติด

                            งานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำสาระน่ารู้ดี ดี เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมาให้ทราบกัน   เยาวชนกับการป้องกันยาเสพติด         ปัจจุบันเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ส่วนมากมาจากสาเหตุหลายประการ ที่เกิดจากตัวเยาวชนเอง เช่น        – ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน         –