แบ่งปัน และ รู้ทันไวรัส (Shortcut Virus ใน Thumb Drive)

แก้ปัญหา ไวรัส shortcut ซ่อน Folder แล้วสร้าง shortcut ใน FlashDrive หลายคนคงเคยเจอกับปัญหาแบบนี้ ที่อยู่ดีๆ folder ใน Flash Drive หายไปหมด!! แต่ไฟล์อื่นๆดันอยู่ครบ หรือ ทุกอย่างปกติ แต่ไอ้เจ้า folder