9 เคล็ดไม่ลับในการทำงาน

วิธีที่ช่วยให้หน้าที่การงานก้าวหน้านั้น นอกจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว ควรที่จะมีการสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง คือการทำตัวเองให้มีความสำคัญ หรือเป็นคนแรกที่เจ้านายเรียกหาเมื่อมีการเปลี่ยนระบบงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่อง เป็นที่ปรึกษาของผู้ร่วมงาน ทุกคนสามารถสร้างจัดเด่นนี้ได้ด้วยเคล็ดลับ 9 ประการดังต่อไปนี้ 1. ทำงานที่ไม่มีใครต้องการ เลือกเรียนรู้ความชำนาญหรือการใช้เทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อบริการของคุณและอยากที่จะหรือเป็นคนเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครที่ต้องการจะเรียน 2. ทำงานให้มากขึ้น ทำงานให้ได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย อาสาสมัครช่วยงานที่คั่งค้าง ช่วยงานที่รีบด่วนให้ลุล่วง