เรียนไม่ได้สอบ สอบไม่ได้เรียน

เรียนไม่ได้สอบ สอบไม่ได้เรียน โดย ”สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน” คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวงการการศึกษาไทยมักมีเรื่องยากประหลาดและพิลึกเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุน 3-4 แสนล้านบาทสูงมาก 4-5% ของจีดีพี ได้ผลสัมฤทธิ์แต่ละวิชา 30-40% ต่ำสุดเราก็ยังคงให้เงินมากขึ้น ไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อการสูญเปล่ามากมาย แต่ละปีทุกฝ่ายที่รับผิดชอบ ได้ดิบได้ดี