เทคนิคการอ่านให้เก่ง

เทคนิคการอ่านให้เก่ง     การอ่านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพอกพูนความรู้ให้กับเราหรือสามารถทำให้เรามีความรู้ในสิ่งที่เราต้องการจะทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม หากใครอ่านหนังสือเล่มหนึ่งๆ แล้วมีความสุข มีความคิดความเข้าใจไปตามหนังสือเล่มนั้นๆ แล้ว อาจเรียกได้ว่าเป็นการอ่านที่มีประสิทธิผล     แต่อย่างไรก็ดี การอ่านจะมีประสิทธิผลได้นั้น ต้องมีกระบวนการหลายๆ อย่างมาประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะทางด้านการอ่านเป็นสำคัญ และเมื่อกล่าวถึงทักษะทางด้านการอ่านแล้ว ทักษะในการอ่านของแต่ละคนนั้นย่อมจะมีปัญหาแตกต่างกันไป

ไอมากนัก จะทำอย่างไรดี

ไอมากนัก จะทำอย่างไรดี           เคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่า เวลาที่ตัวคุณเองหรือคนข้างเคียงไม่สบาย เช่น เป็นไข้หวัด เจ็บคอ อาการและเสียงเสียงหนึ่งซึ่งมักจะได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ควบคู่ไปกับอาการไม่สบาย จนบางครั้งทำให้ตัวเราเองหรือคนรอบข้างรู้สึกรำคาญก็คือ เสียงไอแค็ก ๆ บางคนไอมากถึงขนาดถุงลมในปอดแตก บางคนไอจนหน้ามืดเป็นลมไปก็มี