”อาหาร 10 อย่าง” ที่ไม่ควรกินมากเกิน !?

”อาหาร 10 อย่าง” ที่ไม่ควรกินมากเกิน !? เป็นเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีนค่ะ ได้แก่ ๑. ไข่เยี่ยวม้า ถ้ากินมากและบ่อย อาจเกิดพิษจากสารตะกั่ว..การดูดซึมแคลเซี่ยม ลดน้อยลง ขาดแคลเซี่ยม ทำให้กระดูกผุได้ ๒. ปาท่องโก๋ ใช้สารส้ม ซึ่งมีตะกั่ว เป็นพิษต่อเซลล์สมอง ความจำเสื่อม

สิ่งที่ควร ปฎิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว       1. ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้าน และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ไหน       2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น       3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น เครื่องดับเพลิง