พัฒนาครูที่จิต เพื่อศิษย์งอกงามที่ใจ

พัฒนาครูที่จิต เพื่อศิษย์งอกงามที่ใจ คอลัมน์ จิตวิวัฒน์  อ้างอิงจากมติชนรายวัน ประจำวันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2550 โดย สุมน อมรวิวัฒน์ แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)