The Myth of CSR : เปิดตำนานความรับผิดชอบ พัฒนาการของ CSR

The Myth of CSR : เปิดตำนานความรับผิดชอบ พัฒนาการของ CSR (1) คอลัมน์ acadamic โดย อนันตชัย ยูรประถม โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่น่าเชื่อว่าท่ามกลางกระแสความร้อนแรงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ผมยังได้ยินเรื่องราวเมาท์แกมบ่นจากหลายๆ คนถึงปัญหาที่ตัวเองได้รับจากการเป็นลูกค้าของหลายๆ บริษัท

พบ ”คริปโตไนต์” แร่ตัดพลังของ ”ซูเปอร์แมน”

พบ ”คริปโตไนต์” แร่ตัดพลังของ ”ซูเปอร์แมน” เอเจนซี – แร่คริปโตไนต์ สิ่งเดียวที่ทำให้ซูเปอร์แมนหมดแรงได้ ไม่ใช่แร่ที่มีแต่ในหนังสือการ์ตูนหรือภาพยนตร์อีกต่อไป             นักธรณีวิทยาในเซอร์เบีย (Serbia) ค้นพบแร่ชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกับแร่คริปโตไนต์ (Kryptonite) จากดาวคริปตัน

ซีเอสอาร์คืออะไร

ซีเอสอาร์คืออะไร ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ หรือ ทางเว็บ http://www.thaicsr.com/

กฎแห่งกฎหมาย กับ กฎแห่งกรรม

เราคงทราบกันดีโดยทั่วไปแล้วว่า กฎหมายมีขึ้นมาก็เพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดี ไปในทางที่ถูกต้อง ไปในทางที่ต้องมีหน้าที่เคารพสิทธิเสรีภาพ และไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น หรือไม่ให้กระทบกระทั่งต่อผู้อื่น ให้ประพฤติปฏิบัติถูกครรลองคลองธรรม ถูกต้องตามศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยทั่วไปที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อกัน และตามที่สังคมแต่ละสังคมจะเห็นชอบยอมรับให้กำหนดไว้หรือบัญญัติขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมมนุษย์นั่นเอง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ หรือ ทางเว็บ http://www.matichon.co.th/

กระตุกต่อมคิดชาติตะวันตก ต้องใช้ปัญญาสร้าง ”โลกที่เท่าเทียม”

กระตุกต่อมคิดชาติตะวันตก ต้องใช้ปัญญาสร้าง ”โลกที่เท่าเทียม”   คำปราศรัยของบิลล์ เกตส์  ในวันรับปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   วันที่ 7 มิถุนายน 2550       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบ หรือที่เว็บ http://www.matichoncoth/prachachat