ตัวอย่างเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสมศ.

มีตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  :  สมศ.  มาฝากครับ…คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

ลุยสางปัญหาหนี้สินเป็นของขวัญวันครู

ดร.รุ่ง  แก้วแดง  รมช.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า  ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.)  กำลังเร่งดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินครู  เนื่องจากรัฐบาลมีความตั้งใจและต้องการที่จะทำให้ครูปลอดจากหนี้  เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันครู  วันที่  16  ม.ค.  49  ซึ่งจากการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูที่มีหนี้สินมาลงทะเบียน  เพื่อเข้าโครงการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันที่  9  ก.ย.  ถึง  9 

ศธ.เอาจริง ฟันกลุ่มผู้ชุมนุมครู

ที่กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อตอนสายวานนี้  (9  ธ.ค.)  นางพรนิภา  ลิมปพยอม  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.)  ให้สัมภาษณ์ถึงการที่นายจาตุรนต์  ฉายแสง  รมว.ศึกษาธิการ  สั่งการให้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ตรวจสอบครูที่ลาหยุดมาร่วมชุมนุมในวันที่  7-8  ธ.ค.  ว่า  จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าครูส่วนใหญ่  มีการลาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของสมศ. อย่างละเอียด (ประกาศใช้ 28 พ.ย.48)

มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  2  ของสมศ.  อย่างละเอียด  (ประกาศใช้  28  พ.ย.48)    คลิกอ่านรายละเอียดได้เลยครับ…

เด็ก สมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น  (Attention  Deficit/  Hyperactivity  Disorder-ADHD)  rเป็นความผิดปกติของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุ  และระดับพัฒนาการ  rโดยอาการจะเกิดก่อนอายุ  7  ขวบ  แสดงออกอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า  6  เดือน  rจนทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน  และการเรียนrrโดยมีอาการหลักอยู่  3  อาการ  คือrr1.  สมาธิสั้น  (Inattention) 

ข้อเท็จการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่ อปท.

ข้อเท็จจริงการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิกอ่านรายละเอียดได้เลยครับ…

พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก

วิจัยมช.แนะรักลูกอย่าตี  เสี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าว  rสุภาษิตที่ว่า  รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี  คงใช้ไม่ได้ก็คราวนี้  เมื่อนักวิจัยนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาพบว่า  การอบรมสั่งสอนลูกด้วยการตีนี้  มีสิทธิทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและอารมณ์วู่วามมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ถูกตี  ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมไหนก็ตามrrทีมวิจัยนานาชาติร่วมกันศึกษากลุ่มตัวอย่างใน  6  ประเทศ  ได้แก่  จีน  อินเดีย  อิตาลี  เคนยา  ฟิลิปปินส์  และไทย  จำนวน