หลัก 10ประการตามรอยพระยุคลบาท

หลักธรรมที่น่าจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลาrr1.  ทำงานอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์rr2.  มีความอดทน    มุ่งมั่น    ยึดธรรมะและความถูกต้องrr3.  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน    เรียบง่ายและประหยัดrr4.  มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่  เป็นหลักrr5.  รับฟังความเห็นของผู้อื่น    เคารพความคิดที่แตกต่างrr6.  มีความตั้งใจจริง  และขยันหมั่นเพียรrr7.  มีความสุจริตและความกตัญญูrr8.  พึ่งตนเอง   

แก้ปัญหาโหม่งบอลไม่ให้หลับตาและมึนหัว

การโหม่งบอลเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กปัจจุบันนี้การฝึกไม่ให้ตาหลับขณะโหม่งฟุตบอล    เริ่มต้นจากการฝึกด้วยตัวเราเองใช้สองมือของเราจับบอลและยกขึ้นให้อยู่ในระดับศีรษะ    จากนั้นให้ยึดมือออกไปข้างหน้าของผู้ฝึกประมาณครึ่งฟุต    จากนั้นให้น้องๆหดมือนำลูกบอลกลับเข้าหาตัว  และหัวเราต้องเคลื่อนเข้าไปให้หน้าผากสัมผัสบอลอย่างแผ่วๆ  โดยบังคับไม่ให้ตาหลับ  จ้องมองจุดที่เราโหม่งตลอดเวลา  ทำต่อเนื่องกันแบบอัตโนมัติไม่ต้องหยุด  เป็นยก  ยกละประมาณ  10  ครั้ง    พักและเร่มใหม่จนได้ความรู้สึกว่าสามารถบังคับตาของเราได้  จึงเริ่มยึดบอลออกไปไกลตัวและให้หน้าผากกระทบบอลแรงขึ้นเรื่อยๆ  จำไว้ว่าในขณะที่โหม่งบอล  ต้องบังคับไม่ให้หลับและส่วนหน้าผากต้องสัมผัสบอลอย่างถูกต้อง