สมุนไพรใกล้ครัว (โหระพา)

โหระพาช่วยดับกลิ่นคาว กินแกล้มเป็นผักสดก็ได้ วันไหนนึกจะผัดกะเพราแต่ไม่มีกะเพรา  ก็ใช้โหระพาแทนกันได้อร่อยเหมือนกัน โหระพามีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา และเอเชียเขตร้อน เป็นพืชที่มีส่วนประกอบหลายอย่างทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เส้นใย แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส น้ำมันหอมระเหย วิตามินเอ บี 1 บี 2 และวิตามินซี ใบ

ประโยชน์ของการเรียนการขับร้องอย่างมีศิลปะ

r1.tเรียนรู้เทคนิคการขับร้อง  เมื่อฝึกฝนก็ย่อมได้รับความรู้และเกิดความชำนาญในการขับร้อง  r2.tพัฒนาความรู้ด้านดนตรีทั่วไป  การร้องเพลงที่ถูกต้อง  ควรจะหัดอ่านโน้ต  อ่านจังหวะ  ตลอดจนถึงค้นคว้าความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างเสียงร้องกับดนตรีประกอบr3.tพัฒนาจิตใจศิลปะ  ถ้าไม่รักศิลปะ  ก็คงไม่คิดอยากจะฝึกร้องเพลง  เมื่อฝึกร้องเพลงก็จะรักศิลปะยิ่งขึ้นr4.tทำให้มีความคิดที่ละเอียดอ่อน ดนตรีและการขับร้องเป็นศาสตร์ที่ต้องการความละเอียดอ่อน  จะทำอย่างลวกๆฉาบฉวยไม่ได้  เมื่อได้ฝึกขับร้องก็เท่ากับฝึกการใช้ความคิดที่ละเอียดอ่อนr5.tเพิ่มความจำ เราต้องอ่านโน้ต ท่องเนื้อเพลง สมองได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอ เซลล์สมองพัฒนา ความจำก็ดีขึ้นr6.tเพิ่มความรู้ทางวรรณคดีและภาษา  เพลงที่ดี คำร้องทุกบท