อารยธรรม โรมัน

กฤชณัท โนโชติ ป.5/7 เลขที่ 8 จักรวรรดิโรมัน (ละติน: Imperivm 9Romanvm; กรีกโบราณ: Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία หรือ Ἡ Ῥωμαίων βασιλεία; อังกฤษ: Roman Empire) เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งของอารยธรรมโรมันโบราณซึ่งปกครองโดยรูปแบบอัตตาธิปไตย จักรวรรดิโรมันได้สืบต่อการปกครองมาจากสาธารณรัฐโรมัน (510 ปีก่อนคริสตกาล – ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตาล) ซึ่งได้อ่อนแอลงหลังจากความขัดแย้งระหว่างไกอุส มาริอุสและซุลลา และสงครามกลางเมืองระหว่างจูเลียส ซีซาร์และปอมปีย์[1] มีวันหลายวันที่ได้ถูกเสนอให้เป็นเส้นแบ่งของการเปลี่ยนแปลงระหว่างสาธารณรัฐและจักรวรรดิ ได้แก่ วันที่จูเลียส ซีซาร์ประกาศตัวเป็นผู้เผด็จการ (44 ปีก่อนคริสตกาล) ชัยชนะของออคเตเวียนในยุทธการแอคทิอุม (2 กันยายน, 31 ปีก่อนคริสตกาล) วันที่สภาซีเนตประกาศยกย่องออคเตเวียนให้เป็นออกุสตุส (16 มกราคม, 27 ปีก่อนคริสตกาล) ราชอาณาจักรโรมัน   ประวัติศาสตร์ในช่วงการก่อตั้งราชอาณาจักรโรมันมักถูกบิดเบือนด้วยตำนานเป็นส่วนใหญ่ กรุงโรมเป็นเมืองเล็ก ๆ ในอิตาลีที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ท้องถิ่น 7 พระองค์ระหว่างปี 753-509 B.C.E. เริ่มด้วย โรมุลุสและเรมุสซึ่งในตำนานถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งกรุงโรม สองในกษัตริย์สามพระองค์สุดท้ายคือ ทาร์ควินิอุส พริสคุส และ ทาร์ควินิอุส ซุแปร์บุส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวเอทรุสกัน (ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของกรีก ได้เขียนว่าพริสคุสเป็นลูกชายของผู้ลี้ภัยชาวกรีกและแม่ชาวเอทรุสกัน) ชื่อของทั้งสองมาจากชื่อเมืองทาร์ควิเนียของชาวเอทรุสกัน ประชาชนที่อาศัยในกรุงโรมนั้นได้แก่ชาว ซาบีน และละติน ซึ่งได้รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมจากเพื่อนบ้านทางเหนือคือชาวเอทรุสกัน เชื้อชาติอื่น ๆ เช่น ชาวซิคุลีและซาร์ด    

The brother of saint gabriel

http://www.sg7577.com/History_Saint.php http://www.acn.ac.th/2010/2010_louis/slide/index.html ประวัติคณะเซนต์คาเบรียล มงฟอร์ตมีภราดาร่วมงานของท่านในขณะออกเทศน์สอนตามชนบทและโบสถ์คริสต์ต่าง ๆ ติดตามท่านไปทุกแห่งหน เช่น ภราดามาธูริน ในระยะแรกรวมเป็นคณะนักบวชชายกับ คณะบาทหลวงธรรมทูตมงฟอร์ต ประมาณหนึ่งร้อยปีเศษต่อมาบาทหลวงคาเบรียล เดแอร์ อัคราธิการคณะมงฟอร์ต (ประกอบด้วยบาทหลวง ภราดา ภคินี) ในขณะนั้นมอบหมายงานสอนเรียนให้ภราดากลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ และต่อมามีภราดาอธิการปกครองเป็นคณะต่างหากโดยเอกเทศเรียกว่า คณะภราดาเซนต์คาเบรียลจนถึงปัจจุบัน สมาชิกประมาณ 1,300 คนกระจายอยู่ใน 31 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเข้าเริ่มทำงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 ดำเนินงานโดยจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต ในการแสวงหาองค์ปรีชาญาณ ความรักต่อพระนางมารีย์พรหมจารี และการบริการคนยากจนในสภาพต่าง ๆ ถือเสมือนเป็น พี่น้อง ของทุกคน ในปี ค.ศ. 1877 บาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสได้รับตำแหน่งเป็นอธิการโบสถ์อัสสัมชัญด้วยอุดมการณ์อันมั่นคงของท่านที่อยากจะให้วิชาความรู้แก่เด็กชาวสยาม เพื่อเป็นวิทยาทานและด้วยความเมตตาธรรม ท่านได้รับเด็กกำพร้าเข้าไว้ในความดูแลของท่านสิบกว่าคน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนวิชา ไว้เป็นกำลังของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป จนกระทั่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1885 ท่านได้เปิดสอนเป็นทางการใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอาซมซาน กอเล็ศ” หรือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในปัจจุบัน เนื่องด้วยคุณพ่อต้องดูแลทั้งโบสถ์และโรงเรียนที่กำลังขยายกิจการใหญ่โตขึ้น จึงเป็นภาระหนัก ด้วยเหตุนี้ท่านจึงคิดว่าคณะนักบวชที่สอนเรียน (Teaching Congregation) มาช่วยรับภาระโรงเรียนแทนท่าน…

อารยธรรมโรมัน The Empire of Rome

ชื่อ ด.ญ.กฤตพร   ไชยลังกา ชั้น ป.5/2 เลขที่ 17 อารยธรรมโรมัน อารยธรรมโรมันมีศูนย์กลางอยู่ที่แหลมอิตาลี เป็นอารยธรรมของพวกอินโด-ยูโรเปียนเผ่าละติน (Latin) ซึ่งอพยพจากทางตอนเหนือมาตั้งถิ่นฐานในแหลมอิตาลีเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช และเรียกตัวเองว่า “โรมัน” พวกโรมันได้ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองดินแดนที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของอารยธรรมเฮลเลนิสติกซึ่งสลายเมื่อประมาณปี 146 ก่อนคริสต์ศักราช และดินแดนอื่นๆ ทั้งในยุโรปและแอฟริกาเหนือ ทำให้อารยธรรมของโลกตะวันออกซึ่งผสมผสานอยู่ในอารยธรรมกรีกได้ขยายเข้าไปในทวีปยุโรป และเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกในปัจจุบัน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโรมัน  มีที่ราบอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกได้เต็มที่ หุบเขาใกล้เคียงมีป่าไม้และเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ ที่ตั้งของกรุงโรมอยู่ห่างจากทะเล 15 ไมล์ เหมาะกับการทำการค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กรุงโรมตั้งอยู่ในทำเลที่ความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ คือ สามารถใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม มีภูเขาและหนองน้ำกีดขวางผู้บุกรุก ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล โรมันได้รวบรวมดินแดนโดยรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไว้ในอำนาจ ปัจจัยที่สนับสนุนการแพร่อำนาจของอาณาจักรโรมันคือ การสร้างถนนที่มั่นคงถาวรไปยังดินแดนที่ยึดครอง ทำให้เกิดความคล่องตัว การขยายกองทัพและการคมนาคมขนส่ง การสร้างถนนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายอำนาจและสร้างความมั่นคงให้กับจักรวรรดิโรมัน ปัจจัยส่งเสริมการขยายอำนาจของจักรวรรดิโรมัน  จักรวรรดิโรมันขยายอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือดินแดนต่างๆ นานหลายร้อยปี โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการขยายอำนาจของโรมันคือ สภาพภูมิศาสตร์ของแหลมอิตาลี ระบอบการปกครอง และกองทัพโรมัน   สาเหตุความเสื่อมของจักรวรรดิ ๑. หลังปี ค.ศ.…

ประวัติ อารยธรรมจีน

ด.ญ.ธนัชพร  ชัยอักษร  5/2   เลขที่ 20 ประวัตอารยธรรมจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรร5000ปีรากฐานที่สำ คัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า และการยึดครอง อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผาเป็นลายเขียนสี มักเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ต่างๆ และพบใบหน้ามนุษย์ สีที่ใช้เป็นสีดำหรือสีม่วงเข้ม นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลายเป็นรูปลายจักสาน ลายเชือกทาบ ลุ่มน้ำแยงซี ( Yangtze ) บริเวณมณฑลชานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน ( Lung Shan Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ…

เมโสโปเตเมีย

 เมโสโปเตเมีย อารยธรรมเมโสโปเตเมีย – กำเนิดในลุ่มแม่น้ำสองสาย คือ ไทกริสและยูเฟรติส เป็นแหล่งอารยธรรมแรกของโลก เมื่อประมาณ 3500 ปี ก่อนค.ศ. เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางดินแดนทะเลทรายและภูเขา (ปัจจุบันได้แก่ประเทศอิรัก) – บริเวณที่ราบที่แม่น้ำทั้งสองสายบรรจบกันและไหลลงสู่ทะเล อ่าวเปอร์เซีย เรียกว่า “บาบิโลเนีย” – โดยเหตุนี้ ทำให้มีชนหลายกลุ่มหลายเผ่าผลัดกันมาตั้งถิ่นฐาน และมีอำนาจในดินแดนแถบนี้ ชนเผ่าสุเมเรียน 3500 BC. (Sumerian) –  เป็นชนเผ่าแรกที่เข้าครอบครอง และทำการก่อสร้างระบบชลประทานเป็นชาติแรก – สังคมของสุเมเรียนยกย่อง เกรงกลัวเทพเจ้า นิยมก่อสร้างศาสนสถานเรียกว่า “ซิกกูแรต” สร้างด้วยอิฐตากแห้ง – ชาวสุเมเรียน เป็นกลุ่มแรกที่ประดิษฐ์อักษร ได้แก่ อักษรลิ่ม หรือ “คูนิฟอร์ม” cuneiform นักประวัติศาสตร์จึงนับเอาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ – “กิลกาเมซ” Epic of Gilgamesh เป็นมหากาพย์ ที่ถูกแต่งขึ้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมโลก – มีความเจริญทางด้านคณิตศาสตร์ ปฏิทิน และการชั่ง ตวง วัด  ชนเผ่าอามอไรต์ 2000 BC.(Amorite) – หลังจากสุเมเรียนเสื่อมอำนาจ ชาวอามอไรต์ Amorite ได้ตั้ง อาณาจักรบาบิโลเนีย Babylonia  ขึ้นมา…

History of Montfort

ด.ญ.จิรัชยา  ฤาชัย  ป.5/5  เลขที่19 ประวัติของโรงเรียนมงฟอร์ต   –ก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๗๕ โดยมี คุณพ่อ เรอเนเมอนีเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออนเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมโบรซิโอ เป็นรองอธิการ และมีภราดาหลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน บนเนื้อที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสาร สุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทางทิศใต้ราว ๒๐๐ เมตร –พ.ศ.๒๔๗๖ ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน ๒ ชั้น ยาว ๔๖ เมตร ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา ทิศตะวันออก ติดลำน้ำปิง ทิศตะวันตกติดถนน เจริญประเทศ มีสนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอำนวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียลอยู่ระหว่างอาคารทั้งสอง มีครูเริ่มแรกจำนวน ๙ คน และ นักเรียนเริ่มแรกจำนวน ๑๐๑ คน -พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับนักเรียนหญิง…

The Empire Of Egypt

Name Khunnaphatr   vangwan  Class 5/6 no.44 The Empire Of Egypt The history of ancient Egypt spans the period from the early prehistoric settlements of the northern Nile valley to the Roman conquest, in 30 BC. The Pharaonic Period is dated from the 32nd century BC, when Upper and Lower Egypt were unified, until the country fell under Macedonian rule, in 332 BC. Ancient Egypt was a civilization of ancient North Africa, concentrated…

China’s “Golden Age”

China’s “Golden Age”   This period of Chinese history, from roughly 600-1600 C.E., is a period of stunning development in China. From the Tang (discussed in the unit on the Tang Dynasty) through the “pre-modern” commercial and urban development of the Song, ca. 1000, to the Ming voyages of exploration (1405- 1433) with ships that…

History of Ptolemy dynasty of Egypt(English ver.)

Cleopatra was born in69B.C and committed suicide in the year 30B.C .Cleopatra belonged to the Ptolemy dynasty of Egypt and perhaps was one of the most powerful pharaohs of her time. She was not shy about using her power and always claimed that she was a Goddess Isis herself. Though she ruled Egypt she belonged…

ประวัติอารยธรรมจีน

ด.ช.กันตวัฒน์ คงอุทัยสกุล ชั้น ป.5/9 เลขที่20                             ประวัติอารยธรรมจีน ราชวงศ์เซี่ย (2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ราชวงศ์ เซี่ยถือเป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนที่เริ่มระบบการปกครองแบบพ่อสืบ ทอดให้ลูก จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของซือหม่าเชียน ทำให้นักประวัติศาสตร์จีนมักเริ่มนับยุคสมัยเซี่ยโดยเริ่มจากเซี่ยหวี่ ถึงลวี่กุ่ย หรือเซี่ยเจี๋ย ในระยะเวลา 400 กว่าปี มีกษัตริย์ครองบัลลังก์ 17 พระองค์ มีการสืบทอดอำนาจถึง 14 ชั่วคน   ราชวงศ์ซาง (1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ราชวงศ์ซางมีอำนาจอยู่ประมาณ 550 ปี คือ ตั้งแต่ 1600-1046 ปีก่อนคริสต์ศักราช…

ประวัติอียิปต์

ด.ญ.ธัญจิรา สิริบุณยเวช ป.5/9                          ประวัติอารยธรรมอียิปต์   กำเนิดแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ อาณาจักรอียิปต์ได้ถือกำเนิดขึ้นในราว 3200 ปีก่อนคริสตกาล โดยราชาแมงป่อง (Scorpion king) ผู้ครองนครธีส (This) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางแห่งลุ่มน้ำไนล์ พระองค์ได้กรีฑาทัพเข้ายึดครองนครรัฐต่างๆ ในอียิปต์บนและตั้งตนเป็นฟาโรห์แห่งอาณาจักรอียิปต์ทางตอนบน ราชาแมงป่องปรารถนาจะรวมอียิปต์เข้าด้วยกันแต่พระองค์สิ้นพระชนม์เสียก่อน ต่อมาโอรสของพระองค์ นามว่า นาเมอร์ (Namer) ได้สานต่อนโยบายและกรีฑาทัพเข้าโจมตีอียิปต์ตอนล่าง ในที่สุดเมื่อถึงสมัยของฟาโรห์เมเนส (Menese) พระองค์สามารถรวมทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันได้สำเร็จ และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของอียิปต์โดยตั้งเมืองหลวงที่ เมมฟิส (Memphis) ซึ่งอยู่ตอนกลางของลุ่มน้ำไนล์ ฟาโรห์เมเนสเป็นฟาโรห์องค์แรกแห่งราชวงศ์ที่หนึ่งของอียิปต์โบราณ ซึ่งยุคนี้เมืองหลวงของอียิปต์คือ นครเมมฟิส (Memphis) ซึ่งชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่า องค์ฟาโรห์คือร่างประทับของสุริยเทพ ที่ลงมาปกครองมนุษย์   การเมืองการปกครอง ในสังคมอียิปต์มีการแบ่งออกเป็นสามชนชั้น คือ ชนชั้นสูงได้แก่ เชื้อพระวงศ์,…

ประวัติอารยธรรมอียิปต์

ด.ญ.ธัญจิรา สิริบุณยเวช                              ประวัติอารยธรรมอียิปต์   กำเนิดแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ อาณาจักรอียิปต์ได้ถือกำเนิดขึ้นในราว 3200 ปีก่อนคริสตกาล โดยราชาแมงป่อง (Scorpion king) ผู้ครองนครธีส (This) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางแห่งลุ่มน้ำไนล์ พระองค์ได้กรีฑาทัพเข้ายึดครองนครรัฐต่างๆ ในอียิปต์บนและตั้งตนเป็นฟาโรห์แห่งอาณาจักรอียิปต์ทางตอนบน ราชาแมงป่องปรารถนาจะรวมอียิปต์เข้าด้วยกันแต่พระองค์สิ้นพระชนม์เสียก่อน ต่อมาโอรสของพระองค์ นามว่า นาเมอร์ (Namer) ได้สานต่อนโยบายและกรีฑาทัพเข้าโจมตีอียิปต์ตอนล่าง ในที่สุดเมื่อถึงสมัยของฟาโรห์เมเนส (Menese) พระองค์สามารถรวมทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันได้สำเร็จ และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของอียิปต์โดยตั้งเมืองหลวงที่ เมมฟิส (Memphis) ซึ่งอยู่ตอนกลางของลุ่มน้ำไนล์ ฟาโรห์เมเนสเป็นฟาโรห์องค์แรกแห่งราชวงศ์ที่หนึ่งของอียิปต์โบราณ ซึ่งยุคนี้เมืองหลวงของอียิปต์คือ นครเมมฟิส (Memphis) ซึ่งชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่า องค์ฟาโรห์คือร่างประทับของสุริยเทพ ที่ลงมาปกครองมนุษย์   การเมืองการปกครอง ในสังคมอียิปต์มีการแบ่งออกเป็นสามชนชั้น คือ ชนชั้นสูงได้แก่…

The empire of Indian.

Name Suthita mekpat N.O.23                       The Golden Age of India Most modern cultures have had their own ‘golden age,’ a term we use to refer to a time of great accomplishments that allowed the culture to prosper. The country of India had several of these golden…

The Kingdom of Thailand

Name Thananan Wanitlertthanasarn Class 5/9 No.4 His Majesty the King, Phra Buddha Lertlah Napalai (2352-2367), a son Grown up to the throne as the second reign. He is very interested in art and culture. In both the fine arts and literature, he is regarded as the king, the great artist. Built and renovated temples for a…

The Empire states of China

Name Supanan Wanitlertthanasarn Class 5/9 No.16 Ancient chinese civilization Which is considered one of the earliest civilizations of the world Thriving in the fertile yellow river basin Which flows through the North China Lowlands China seized millennium monarchy. China was first united in the Qin Dynasty in 221 BC. As for the last dynasty, the…

ประวัติมงฟอร์ต History of Montfort

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(Montfort College)เป็นโรงเรียนเอกชน ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ปัจจุบันโรงเรียนมงฟอร์ตได้แยกที่ตั้งในแผนกประถม และมัธยมคือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2475 แผนกประถม ตั้งอยู่ที่ ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ แผนกมัธยมตั้งอยู่ที่ ถนนมงฟอร์ต หมู่บ้านมงฟอร์ตวิลลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับใบอนุญาตจากสถาบันการทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จัดตั้งเป็น โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ โดยนักเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้น ม.1-6 จะได้รับการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ ร.ร. มงฟอร์ตเเผนกประถม ร.ร. มงฟอร์ตมัธยม

The Empire states of Mesopotamia/Persia

Name Lapasrada Thambancha Class 5/9 No.13 Mesopotamia is an ancient Greek word. Mean “Between the rivers” (meso = middle + potamia = river) with the implication meaning “The land between the Tigris River and the Euphrates.” The land is part of “Fertile Crescent”, a large semicircular land Curved up from the Mediterranean coast to the Persian…

The Empire States Mesopotamia/Persia

Name Pisinee Bureecam Class 5/9 No.12     Mesopotamia is an ancient Greek word. Mean  translated as “Between the rivers” (meso = middle + potamia = river) with the implication meaning “The land between the Tigris River and the Euphrates.” The land is part of “Fertile Crescent”, a large semicircular land Curved up from the…

ประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ

Name:Tagorn Nuntadusit No:10 Class:P.5/5 ความเป็นมาของประเทศกรีซ กรีซหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย และแอลเบเนีย มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศตุรกี อยู่ติดทะเลอีเจียนทางด้านตะวันออก ติดทะเลไอโอเนียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตะวันตกและใต้ กรีซนับว่าเป็นแหล่งอารยธรรมตะวันตกอันยิ่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งกรีซได้แผ่อิทธิพลไปยัง 3 ทวีป ชาวกรีกเรียกประเทศตัวเองว่า Hellas ซึ่งภาษากรีกในปัจจุบันออกเสียง ว่า Ellas โดยในการพูดทั่วไปจะใช้คำว่า Ellada และมักจะเรียกตัวเองว่า Hellenes แม้กระทั่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำภาษาอังกฤษ “Greece” มาจากชื่อละตินว่า Graecia หมายถึงพื้นที่ทางเหนือของกรีซในปัจจุบัน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เรียกว่า Graikos อาศัยอยู่ ข้อมูลมาจาก:https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B เมืองหลวงกรีซ   กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีระยะเวลาราว 3,400 ปี ในช่วง 508-322 ปีก่อนคริสต์ศักราช เอเธนส์เป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของศิลปะ การเรียนรู้ และปรัชญา เมืองเอเธนส์ยังถูกนำไปอ้างอิงอย่างกว้างขวางว่าเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก ปัจจุบันเอเธนส์เป็นเมืองนานาชาติที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม การเมือง และชีวิตทางวัฒนธรรมในกรีซ ประชากรในเมืองมีประมาณ 655,442 คน เอเธนส์ยังเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ยุโรป มรดกจากยุคคลาสสิกยังคงมีให้เห็นอยู่ในเมือง จากจำนวนโบราณสถานและงานศิลปะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของทั้งหมดคือวิหารพาร์เธนอน วัฒนธรรมกรีซ กรีซมีชื่อเสียงทางเรื่องศิลปะเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะเด่นและสง่างามของเสาหินแบบวิหารพาร์เธนอน ที่ตกแต่งตรงส่วนบนของหัวเสาด้วยศิลปะแบบ  กรีกมี 3 แบบ…

ประวัติอารยธรรมอียิปต์

ชื่อ กันตรัตน์ คงอุทัยสกุล ป5/9 เลขที่ 19                              ประวัติอารยธรรมอียิปต์ ประวัติศาสตร์อียิปต์ ตำนานศึกเทพเจ้าแห่งไอยคุปต์    เทพรา         ในสมัยโบราณเมื่อแรกที่ รา(RA) สุริยาเทพได้สร้าง โลกและมนุษย์ขึ้นพระองค์ได้ทรงครองรราชย์เป็นฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์ รามีโอรสและธิดาห้าพระองค์ คือ โอซิริส( Osiris) ฮามาคอสต์ (Harmakhis) เซ็ท (Seth) ไอซิส (Isis) และ เนพทิส (Nephtys) เมื่อเจริญวัยขึ้น โอรสและธิดาของพระองค์ได้อภิเษกกันเอง ตามประเพณีของไอยคุปต์ กล่าวคือ เทพโอซิริส อภิเษกกับ เทพีไอซิส ส่าวเทพเซ็ทอภิเษกกับเทพีเนพทิส มีเพียงเทพฮามาคิสเท่านั้นที่มิได้อภิเษกกับผู้ใด         กาลเวลาล่วงมาจนกระทั่งเมื่อรา สละราชสมบัติและเสด็จสู่สวรรค์ เทพโอซิริสในฐานะโอรสองค์โตจึงขึ้นครองราชย์…

history of greek

history of greek https://www.google.com/search?q=greek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwil6KH7ovvlAhXixDgGHZb9AKcQ_AUoAnoECA4QBA&biw=1600&bih=789#imgrc=QcgKYoYLJy7rjM: history of Greece encompasses the history of the territory of the modern nation state of Greece as well as that of the Greek people and the areas they inhabited and ruled historically. The scope of Greek habitation and rule has varied throughout the ages and as a result the history of Greece is similarly elastic in…

The golden age of Egyptian

Karnchiya  Mekkala P.5/8  No.22 There is evidence of rock carvings along the Nile terraces and in desert oases. In the 10th millennium BCE, a culture of hunter-gatherers and fishers was replaced by a grain-grinding culture. Climate changes or overgrazing around 8000 BCE began to desiccate the pastoral lands of Egypt, forming the Sahara. Early tribal peoples migrated to the Nile River where they developed a settled agricultural economy and more centralised society.[27]   A…

The Histories of Roman.

Name Sati Chokeananimit No.17 Class 5/8 ฟร  ฟกำ Do you known the histories of Roman? The Roman Empire (Latin: Imperium Rōmānum, Classical Latin: [ɪmˈpɛrɪ.ũː roːˈmaːnũː]; Koinē Greek: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων, romanized: Basileía tōn Rhōmaíōn) was the post-Republican period of ancient Rome, consisting of large territorial holdings around the Mediterranean sea in Europe, North Africa and West Asia ruled by emperors. From the accession of Caesar Augustus to the military anarchy of the third century, it was a principate with Italy as metropole of…

อารยะธรรม เมโสโปเตเมีย

ด.ช.ภูธิป   งานรุ่งโชติช่วง ป.5/8 No.34   เมโสโปเตเมีย                       เมโสโปเตเมีย เป็นคำภาษากรีก แปลว่า ที่ระหว่างแม่น้ำ ดินแดนที่ชาวกรีกเรียกว่า เมโสโปเตเมียนี้ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำไทกรีสและยูเฟรตีสเป็นส่วนหนึ่งของ”ดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” ซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนใหญ่ ที่ทอดโค้งขึ้นไปจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอ่าวเปอร์เซีย                     เมโสโปเตเมีย เป็นดินแดนที่อากาศร้อนและกันดารฝน น้ำที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นน้ำจากแม่น้ำที่มาจากหิมะละลาย ในฤดูร้อนบนเทือกเขาในอาร์เมเนีย น้ำจะพัดพา เอาโคลนตม ตะกอนมาทับถมชายฝั่งทั้งสอง ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก การเอ่อล้นของน้ำในแม่น้ำอันเกิดจากหิมะละลายไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและบางครั้งก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเมือง ไร่นา ทรัพย์สินและชีวิตผู้คน การกสิกรรมที่จะได้ผลดีในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ต้องอาศัยระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ                     ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเป็นเครื่องดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาทำมาหากินในบริเวณนี้ แต่ความร้อนของอากาศก็เป็นเครื่องบั่นทอนกำลังของผู้คนที่อาศัยอยู่ทำให้คนเหล่านั้นขาดความกระตือรือร้น เมื่อมีพวกอื่นเข้ารุกรานจึงต้องหลีกทางให้ผู้ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งเมื่ออยู่ไปนานๆเข้าก็ประสบภาวะเดียวกันต้องหลีกให้ผู้อื่นต่อไป พวกที่เข้ามารุกรานส่วนใหญ่มักจะมาจากบริเวณหุบเขาที่ราบสูงทางภาคเหนือและตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนไม่อุดมสมบูรณ์เท่าเขตลุ่มแม่น้ำ และยังมีพวกที่มาจากทะเลทรายซีเรียและอารเบีย เรื่องราวของดินแดนแห่งนี้จึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรมของคนกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มมิได้เป็นเรื่องราวของอารยธรรมที่สืบต่อกันเป็นเวลายาวนานดังเช่นอารยธรรมอียิปต์   ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์               …

The Empire of Persia

Name Chutisara Sittipeng No.39Class 5/3 Golden Age of Empire Persia ชาวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นชาวอินโดอารยันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีถิ่นกำเนิดใน ดินแดนที่ ปัจจุบันนี้คือ ประเทศอิหร่าน ซึ่งได้ก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นเป็นอาณาจักร โดยมีปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่า “อาเคมีเนส” (Achaemenes) แห่งราชวงศ์อาเคเมนิค(Achaemenid) ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไซรัส อาณาจักรเปอร์เซียได้ทำสงครามกับอาณาจักรลิเดียของพระเจ้าคริซุส ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่ง เข้มแข็ง และสามารถพิชิตอาณาจักรลิเดียลงได้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มของความยิ่งใหญ่ โดยหลังจากพิชิตลิเดียแล้ว พระเจ้าไซรัสได้ทรงแผ่ขยายแสนยานุภาพเข้าครอบครองดินแดนใกล้เคียง จนสามารถยึดครองกรุงบาบิโลนได้ในปีที่ 539 ก่อนคริสตกาล ทำให้ครอบครองดินแดนแถบเมโสโปเตเมียได้สำเร็จ ก่อนจะเข้ายึดครองดินแดนอียิปต์ได้ในเวลาต่อมา ทำให้อาณาจักรเปอร์เซียขึ้นสู่จุดสูงสุดและกลายเป็นจักรวรรดิในที่สุดและพระเจ้าไซรัสทรงได้รับพระนามเป็น มหาราช ศูนย์กลางของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ ตั้งอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือ ประเทศอิหร่าน โดยแต่เดิมเมืองหลวงของอาณาจักร คือ กรุง เอคบาทานา (Ecbatana) ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าไซรัสมหาราช ช่วงที่กลายเป็นจักรวรรดิ ได้ทรงสร้างเมืองใหม่ที่ เปอร์ซีโปลิส (persepolis) และกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่จนล่วงเข้าถึงรัชกาลของพระเจ้าดาริอุสที่หนึ่ง พระองค์ได้สร้างเมืองหลวงใหม่ ที่ นครสุสา(Susa)   ไซรัส…

อารยธรรมอียิปต์

Name Nuttapon Vongjenaphan  5/2  No 37 1.คลีโอพัตรา คลีโอพัตราที่ 7 ฟิโลพาเธอร์ (กรีก: Κλεοπάτρα θεά φιλοπάτωρ; หรือรู้จักทั่วไปในนาม คลีโอพัตรา) (มกราคม ปีที่ 69 ก่อนคริสตกาล – 12 สิงหาคม ปีที่ 30 ก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณและเชื้อพระวงศ์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ทอเลมีแห่งมาซิโดเนีย ดังนั้นจึงเป็นผู้ปกครองอียิปต์ที่มีเชื้อสายกรีกคนสุดท้าย บิดาของพระนางคือทอเลมีที่ 12 ออเลติส และคาดว่าพระมารดาเป็นเชษฐภคินีของโอเลเตส ทรงพระนามว่า คลีโอพัตราที่ 5 ทรีฟาเอนา ชื่อ “คลีโอพัตรา” เป็นภาษากรีก แปลว่า “ความเจริญรุ่งเรืองของบิดา” พระนามเต็มของพระนางคือ “คลีโอพัตรา เธอา ฟิโลปาตอร์” ซึ่งหมายถึง “เทพีคลีโอพัตรา ผู้เป็นที่รักของบิดา” พระนางมีพระปรีชาสามารถมาก ทรงแตกฉานถึง 14 ภาษา เช่น ฮิบรู, ละติน, มาเซดอนโบราณ, เอธิโอเปียน, ซีเรีย, เปอร์เซีย, และ อียิปต์ ซึ่งแม้แต่ในราชวงศ์ น้อยคนนักที่จะแตกฉานภาษานี้ ปัจจุบัน คลีโอพัตราที่…

อารยธรรมกรีก

อารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกเริ่มขึ้นประมาณ 750 ปีก่อนคริสต์ศักราชมีจำนวนมากที่กรุงกัวลาลัมเปอร์อารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีกที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกมาก กำเนิดอารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีก โบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีกโบราณอารยธรรมกรีก โบราณช่วงเวลาในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรีกขณะนี้ภายใต้หัวเรื่อง: การปก ของมหารองเศรษฐีมาซิโดเนียและมาซิโดเนียทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกโดยรวมคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ชาวกรีกโบราณและระบอบนครรัฐกรีก ที่ตั้งอารยธรรมกรีกเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนใต้ของเกาะทางตอนใต้ของเกาะใกล้เคียงกับทะเลแคริบเบียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงเกาะเตยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิโนอันประมาณปี 2000-1400 คริก่อนส์ศักราช) เกิดจากเนชั่ที่หัวเรื่อง: สผหัวเรื่อง: การมผสานอารยธรรมของที่คุณคุณคุณดินที่คุณคุณคุณแดนในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแถบรอบทะเลคุณเมดิเต ร์เรเนียนทำให้ชาวกรีกสมัยโบราณ มีโอกาสรับและความสามารถอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกเจริญด้านต่างๆของอารยธรรมคุณเมโสโปเตเมียและอียิปต์จากเนชั่เกาะครีต อนึ่งพื้นที่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สะสมมาหลายแห่งและหลายแห่งที่ได้รับความสามารถเสียหายจากเนชั่หัวเรื่อง: การโจมตีของชาวปาเลสไตน์และชาวปาเลสไตน์สงครามกลางเมืองฮังการียังมีพื้นที่ว่างสำหรับหัวเรื่อง: การเพาะปลูกไม่มากนักดีที่ได้รับ แต่สภาพที่ตั้งมีชายฝั่งทะเลและ ท่าเรือที่เหมาะสมจำนวนมาก ชาวกรีกจึงสามารถประกอบอาชีพประมงและการค้าขายกับดินแดนต่าง ๆ มากมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวกรีกโบราณเรียกว่าเฮ็ลลีนเฮลลี (เฮเลน) เป็นหนึ่งในบรรดาเศรษฐีเงินล้านที่ได้มาจากตอนปลายของชนเผ่าต่าง ๆ ในหมู่ชนเผ่าต่าง ๆ ในหมู่ชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีความสำคัญมากมาย อินเดียน) และพวกไมซีเนียน (Mycenaeans) โดยทั่วไปชาวกรีกโบราณได้รับการขยายอำนาจและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1600-1100 ก่อนคริสต์ศักราชโดยมีจำนวนม ากที่ขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองตอนใต้ของออกประเทศออสเตรเลียในห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจุบันพวกเขาเป็นวีรบุรุษที่มีความสามารถกล้าหาญด้านยึดครองคุณดินคุณแดนแห่งนครหลวงอื่น ๆ รวมทั้งเกาะครีตและรับอิทธิพลของอารยธรรมต่างออกประเทศโดยเฉพาะอารยธรรมไมหนังสือนวนของชาวเกาะ ครีต ก่อนสิ้นปี 1100 พวกกรีกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้เรียนรู้จากพวกเขาไปทางเหนือและขยายอำนาจออกไปจากพวกเขา พวกเขาเรียนรู้ที่จะมีความเจริญน้อยกว่าไมซีเนียนและไม่รู้หนังสือ แต่อย่างใดเพราะพวกเขาได้เรียนรู้ในช่วงปี 1100-750 ก่อนคริสต์ศักราช การประมาณปี 750…

Greece

followed by Thessaloniki.   Situated on the southern tip of the Balkan Peninsula, Greece is located at the crossroads of Europe, Asia, and Africa. It shares land borders with Albania to the northwest, North Macedonia and Bulgaria to the north, and Turkey to the northeast. The Aegean Sea lies to the east of the mainland,…

The Golden Age of Thailand

Name Dhammawit Haemanwichian No.6 Class 5/9   The Golden Age of Thailand               Thailand has progressed through a multitude of changes and numerous influences throughout its history. The existence of multiple, separate, distinguished and often co-existing Thai kingdoms has chiefly been responsible for the establishment of multifarious Thailand we…

The Empire of Persia

Name Sasipa    Kanjanakorn No.7Class 5/7 Golden Age of Empire Persia ชาวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นชาวอินโดอารยันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีถิ่นกำเนิดใน ดินแดนที่ ปัจจุบันนี้คือ ประเทศอิหร่าน ซึ่งได้ก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นเป็นอาณาจักร โดยมีปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่า “อาเคมีเนส” (Achaemenes) แห่งราชวงศ์อาเคเมนิค(Achaemenid) ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไซรัส อาณาจักรเปอร์เซียได้ทำสงครามกับอาณาจักรลิเดียของพระเจ้าคริซุส ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่ง เข้มแข็ง และสามารถพิชิตอาณาจักรลิเดียลงได้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มของความยิ่งใหญ่ โดยหลังจากพิชิตลิเดียแล้ว พระเจ้าไซรัสได้ทรงแผ่ขยายแสนยานุภาพเข้าครอบครองดินแดนใกล้เคียง จนสามารถยึดครองกรุงบาบิโลนได้ในปีที่ 539 ก่อนคริสตกาล ทำให้ครอบครองดินแดนแถบเมโสโปเตเมียได้สำเร็จ ก่อนจะเข้ายึดครองดินแดนอียิปต์ได้ในเวลาต่อมา ทำให้อาณาจักรเปอร์เซียขึ้นสู่จุดสูงสุดและกลายเป็นจักรวรรดิในที่สุดและพระเจ้าไซรัสทรงได้รับพระนามเป็น มหาราช ศูนย์กลางของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ ตั้งอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือ ประเทศอิหร่าน โดยแต่เดิมเมืองหลวงของอาณาจักร คือ กรุง เอคบาทานา (Ecbatana) ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าไซรัสมหาราช ช่วงที่กลายเป็นจักรวรรดิ ได้ทรงสร้างเมืองใหม่ที่ เปอร์ซีโปลิส (persepolis) และกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่จนล่วงเข้าถึงรัชกาลของพระเจ้าดาริอุสที่หนึ่ง พระองค์ได้สร้างเมืองหลวงใหม่ ที่ นครสุสา(Susa) ไซรัส มหาราช…