งานบรูณาการชั้น ป.5/5 หมู่เสือ

หมู่เสือ กอง 5 ขอเสนองานบรูณาการ เรื่อง “การทำลาบหมูคั่ว” ประจำปี 2562   วีดีโอ การทำลาบหมูคั่ว  อุปกรณ์ ได้เเก่  1.หมูบด 2.เลือดหมู 3.เครื่องในหมู 4.ผักเครื่องเคียงลาบ 5.กระทะไฟฟ้า 6.กระทะ 7.ปลั๊กพ่วง 8.ตะหลิว 9.มีดเเละเขียงในการหั่นผัก 10.ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ตามสมาชิกในหมู่ 11.ขันโตก _____________________________   ชื่อสมาชิก – คณกรณ์       หอมยก เลขที่ 2 – ภารัชต์       อรุณมานะกุล เลขที่ 4 – ศุภกิตต์       เมฆโปธิ เลขที่ 7  – กฤตบุญ ศิรินันท์ เลขที่…

Spider-man:Far from Home review

Warning!: Spoiler alert! Review Spiderman: Far from home Spider-Man: Far From Home Is a 2019 American Superhero film. It is an action movie based on Marvel comic, main character Spider-man. Produced by Columbia picture and Marvel Studios and distributed by Sony pictures releasing. It is the next part from Spider-man: Homecoming(2017). It is the twenty-thirds film…

Top 5 web

Google LLC[5] is an American multinational technology company that specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, search engine, cloud computing, software, and hardware. Google was founded in 1998 by Larry Page and Sergey Brin while they were Ph.D. students at Stanford University in California. Together they own about 14 percent of its shares and control 56 percent of the…

5 tops browser in computer

5 tops browser   1.Google chrome Google Chrome browser is an open source program for accessing the World Wide Web and running Web-based applications. … Google released Chrome in 2008 and issues several updates a year. It is available for Windows, Mac OS X, Linux, Android and iOS operating systems.     2.Internet Explorer Internet…

Making a new lemon plant by cutting

This is how to make a  new lemon plant by cutting the  stem this is a required device Scissors Soil Lemon plant Water Bottol Step#1 Take as many  cutting as you feel like planting         Step#2 Put the  lemon in the bottle     step#3 Watering  lemonplan   step#4 cutting to take…

วิธีปักชำต้นสะระแหน่

วิธีปักชำต้นสะระแหน่ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.กรรไกร   2.ดินพร้อมปลูก 3.น้ำ 4.กระถางต้นไม้ ขั้นตอนการปลูกสะระแหน่ มีดังนี้ – เตรียมดิน หากปลูกสะระแหน่ในภาชนะ เช่น กระถาง ลังไม้ หรือแปลงเล็ก ๆ ที่มีเนื้อที่ไม่มาก ให้นำ ดินร่วน 2 ส่วน ,ทราย 1 ส่วน ,ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน และปูนขาวจำนวนไม่ต้องมาก มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปใช้ปลูก แต่หากมีเนื้อที่มากและต้องการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ ให้ขุดพลิกดินขึ้นมาตากแดด ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จนกระทั่งดินแตกร่วน จากนั้นนำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกโรยทับลงไปบนดิน นำปูนขาวโรยบาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน จึงกลับดิน คลุกเคล้าให้เข้ากัน – ปลูกสะระแหน่ ปักให้กิ่งเอนทาบกับดิน รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้ถึงกับแฉะแล้วโรยแกลบทับกลบดินเพื่อรักษาความชุ่ม ชื้นให้หน้าดิน และเมื่อแกลบผุก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไป ประมาณ 4-5 วันก็จะแตกใบ…

making a new peppermint By cutting

this is how to make a new peppermint by cutti อุปกรน์   1กรรไกร           2กระถาง     3ยาเเร่งราก 4ดิน 5ต้นที่จะปลูก ขั้นตอนที่่จะปลูก   1ตัดลำต้น 2ตัดให้ได้45องศา 3ใส่ยาเเร่งราก 4ปักลงในดิน 5ลดนำ้ 6ท้งไว้      

Making a new Pepermint plant by cutting

This is how to make a new Pepermint plant by cutting. Materials: Scissors Small jar Pepermint Plant   Step1:Take a cutting your Pepermint. Cr: https://sensiblesurvival.org/2011/02/13/propagating-plants-from-cuttings/ Step2:Remove the leves. Cr: https://www.hqorganics.com/lemon-mint-infused-water/ Step3:Place in a water until roots grow. Cr.https://www.youtube.com/watch?v=dqh3DH_JRKU

การปักชำต้นสะระแหน่

การปักชำต้นสะระแหน่ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1.กรรไกร   2.ดิน   3.ต้นสะระแหน่   4.กระถาง วิธีการทำ 1.เลือกกิ่งที่จะปักชำ 2เตรียมดิน 3.ตัดใบออกจากกิ่งเพียงเล็กน้อยเพื่อลดการคลายน้ำและตัดปลายของกิ่งเฉียง45องศา 4.ปักกิ่งลงดินและดูแลรดน้ำ

Making a new Rose plant by cutting

This is how to make a new rose plant By cutting 1. Scissors 2.Pot 3.Soil   4.Rose   5.Watering Step1: Cut  the  stem     CR:https://www.hunker.com/12129784/rooting-a-rose-from-a-cut Step2: Put soil and rose in pot CR:https://www.viriyakit.co.th/g008-g010-g012.html   Step3: Watering  roses   CR:https://www.dreamstime.com/care-houseplants-watering-roses-pot-watering-can-background-white-wall-care-houseplants-watering-roses-image111852177             CR:https://youtube.com/video/J6la_YikkQc        

Making a new Basil plant by cutting

This is how to make a new Basil plant by cutting It so easy to make a new Basil plant by cuttin 1.Basil 2.Scissors 3.Pot 4.Soil 5.Water 1.iCutting Basil leaves in garden         cr:http://howtoculinaryherbgarden.com/grow-basil-from-seed-indoors/ cr:https://www.youtube.com/watch?v=327VmqK7JxY

Making a new Basil plant by cutting

This is how to make a new Basil plant by cuttingุ  ^ -^ (It so easy ^-^) equipment 1. scissors 2. Basil 3. soil 4. Pots Step1: cutting the Basil -^- CR:https://www.onsuttonplace.com/growing-basil-propagate-chop-freeze/     step2:Put the pot to the ground ^.^ step3:Put the Basil in the pot prepared. step4:Normal watering Wait 1-2 weeks, we will get…