ประวัติอารยธรรมกรีก

ด.ช.เจตนิพัทธ์ กุณาวงศ์ ป.5/4  เลขที่ 8 อารยธรรมกรีก ชาวกรีกโบราณเรียกตัวเองว่า  “เฮลลีน” (Hellene) เป็นพวกอินโด-ยูโรเปียนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของประเทศกรีซปัจจุบันเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในระยะแรก กระจายอยู่เป็นเผ่าต่างๆ ในคาบสมุทรบอลข่านและเขตทะเลอีเจียน ที่สำคัญได้แก่ พวกไอโอเนียน (Ionians) และพวกไมซีเนียน (Mycenaeans) โดยทั่วไปชาวกรีกโบราณประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเดินเรือ ต่อมาเผ่าที่มีความเจริญได้ขยายอำนาจและก่อตั้งเป็นนครรัฐ ที่สำคัญได้แก่นครรัฐของพวกไมซีเนียนซึ่งยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ และมีอำนาจสูงสุดประมาณปี 1600-1100 ก่อนคริสต์ศักราช โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไมซีเนทางตอนใต้ของประเทศกรีซในปัจจุบัน พวกไมซีเนียนเป็นนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถยึดครองดินแดนของนครรัฐอื่นๆ รวมทั้งเกาะครีต และรับอิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ โดยเฉพาะอารยธรรมไมนวนของชาวเกาะครีตต่อมาประมาณปี 1100 ก่อนคริสต์ศักราช พวกกรีกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ดอเรียน (Dorians) ซึ่งอพยพมาจากทางเหนือและขยายอำนาจครอบครองดินแดนของพวกไมซีเนียน พวกนี้ได้สร้างนครรัฐสปาร์ตาเป็นศูนย์กลางปกครองของตน พวกดอเรียนมีความเจริญน้อยกว่าไมซีเนียนและไม่รู้หนังสือ จึงไม่มีหลักฐานที่กล่าวถึงดินแดนกรีกภายใต้อิทธิพลของพวกดอเรียนในช่วงปี 1100-750 ก่อนคริสต์ศักราชมากนัก จนกระทั่งประมาณปี 750 ก่อนคริสต์ศักราช ได้มีการประดิษฐ์อักษรซึ่งรับรู)แบบมาจากอักษรและพยัญชนะของพวกฟีนิเชียนที่เข้ามาติดต่อค้าขายในช่วงนั้น อย่างไรก็ตามแม้พวกดอเรียนจะมีอำนาจเข้มแข็งแต่ก็ไม่สามารถรวมอำนาจปกครองนครรัฐกรีกได้ทั้งหมดหลักจากนครรัฐสปาร์ตาเสื่อมอำนาจ เมื่อปี 371 กาอนคริสต์ศักราช นครรัฐกีกอื่นๆ ก็พยายามรวมตัวกันโดยมีนาครรัฐทีบีส (Thebes) เป็นผู้นำ แต่ในที่สุดก็ถูกกษัตริย์ฟิลิปแห่งมาซิโดเนียซึ่งอยู่ในเขตเอเชียไมเนอร์รุกรานและครอบครองเมืื่อปี…

อารยธรรมกรีก

ด.ช.เจตนิพิฐ  กุณาวงศ์  ชั้น ป.5/1 เลขที่ 15 อารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 750 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซในปัจจุบัน เป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกมาก 1.กำเนิดอารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ประกอบด้วยอารยธรรมหลัก 2 ส่วน ได้แก่ อารยธรรมของชาวกรีกโบราณหรืออารยธรรมเฮลเลนิก (Hellenic Civilizaton, ปี 750-336 ก่อนคริสต์ศักราช) และ อารยธรรมเฮลเลนิสติก (Hellenistic Civilization, ปี 336-31 ก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กรีกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิมาซิโดเนีย (Macedonia) และเป็นอารยธรรมที่ผสมผสานกับความเจริญที่รับจากดินแดนรอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมกรีกโดยรวม คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชาวกรีกโบราณ และระบอบนครรัฐกรีก ที่ตั้ง อารยธรรมกรีกเกิดขึ้นในบริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านและชายฝั่งทะเลอีเจียน ซึ่งกั้นระหว่างคาบสมุทรบอลข่านและเอเชียไมเนอร์ บริเวณเหล่านี้อยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรายรอบด้วยอารยธรรมสำคัญของโลก คืออารยธรรมอียิปต์และเมโสโปเตเมีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้กับเกาะครีตซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมไมนวน (Minoan Civilization ประมาณปี 2000-1400 ก่อนคริสต์ศักราช) ที่เกิดจากการผสมผสานอารยธรรมของดินแดนในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำให้ชาวกรีกสมัยโบราณมีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนความเจริญด้านต่างๆ ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์จากเกาะครีต อนึ่ง…

การแสดง ป.5

ด.ญ.นับทอง  โสมะนันทน์   ป.5/8  เลขที่ 32 ชุดการแสดง    อินเดีย   เทศกาลสาดสี ต้อนรับฤดูร้อน อินเดีย เทศกาลสาดสี Holi festival ที่ฉลองกันทั่วประเทศอินเดีย เป็นเทศกาลของชาวฮินดู จัดเป็นประจำทุกปี ปีละสองวันในเดือนมีนาคม เทศกาลนี้เรียกอีกอย่างว่า “เทศกาลแห่งสีสัน” โดยทุกคนจะสาดผงสีใส่กันอย่างสนุกสนาน หรืออาจจะสาดน้ำด้วยเช่นกัน   เทศกาลเริ่มในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิ ในธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงจากหนาว ไปเป็นอากาศร้อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลต่อมนุษย์ต่อสุขภาพและต่อจิตใจของมนุษย์ เพราะเมื่ออากาศ เริ่มเปลี่ยนจากหนาวมาเป็นร้อน ผู้คนก็จะไม่สบายเป็นหวัดกันเพราะอากาศเป็นเหตุ โดยเบื้องหลังเทศกาลนี้มิใช่เพื่อโปรยสีกัน เพื่อสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้น แต่คนโบราณได้แฝงเอาธรรมชาติบำบัดโรค เอามาซ่อนไว้ในความสนุกสนานไว้ด้วย โดยใช้ผงสีจากพืชและพืชสมุนไพรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเหลือง สีคราม สีเขียว มาโปรยใส่กันทำนองกายบำบัดเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วย สนุกและสบายตัวด้วย คิดได้ไงนี่!   นอกจากนี้ การเปลี่ยนฤดูหนาว เข้าสู่หน้าร้อน ธรรมชาติเองก็เปลี่ยนแปลงสีสันอย่างมาก ดอกไม้สีสันสด บานสะพรั่งเต็มที่ คนอินเดียแต่โบราณ ก็ปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สีสันที่ใช้จึงเป็นสีที่เกิดตามธรรมชาติแท้ๆ ชาวอินเดียจะเปลี่ยนการแต่งตัวจากเสื้อผ้าหน้าหนาวเป็นหน้าร้อน ส่าหรีสีสันสดใสฉูดฉาด อาหารการกินก็เปลี่ยน…. ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เขาฉลองกัน จึงเป็นเทศกาลแห่งสีสันที่น่าทึ่งของมนุษย์ ที่แสดงถึงความใกล้ชิดธรรมชาติ คนอินเดียเหล่านั้นมองเห็นธรรมชาติ จึงปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติ และใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุด ส่วนที่มาของตำนานการเกิดเทศกาล Holi Festival  นั้นมีอยู่หลายเรื่อง เช่น เรื่องเจ้าแห่งอสูรนามว่า …

5 top browser in computer

This is blog that shows 5 top computer browsers!!     1.Google Chrome Info Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[12] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also…

Art and Architecture

Arts & Architecture (1929–1967) was an American design, architecture, landscape, and arts magazine. It was published and edited by John Entenza from 1938–1962[1] and David Travers 1962–1967. Arts & Architecture played a significant role both in Los Angeles‘s cultural history and in the development of West Coast modernism in general.[1] The magazine’s significant cultural contributions…

มารู้จักกับBT21เถอะ!!

  มารู้จักกับBT21กันเถอะ!! สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ฉันจะพาพวกคุณมาทำความรู้จักกับ”BT21”กันนะคะ ถ้าพร้อมเเล้วไปรับชมกันเลยค่ะ!! อย่างเเรกเราต้องรู้กันก่อนนะคะว่า”BT21”คืออะไร                                                        BT21ก็คือคาเเรคเตอร์ที่เหล่าบังทันของพวกเราเป็นคนครีเอตขึ้นเพื่อมาเป็นคาเเรคเตอร์ของตัวเอง!! เพราะฉะนั่นในเเต่ละคาเเรคเตอร์ก็จะมีความผสมผสานระหว่างความน่ารัก ความสนุกสนาน ผสมผสานกับ ความคิดสุดครีเอตของเหล่าบังทัน!! CR:https://m-laou.deviantart.com/art/bt21-706972899 เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปทำความรู้จักกับสมาชิกในBT21กันคะ!!   สมาชิกคนเเรกนั่นก็คือ”KOYA”คาเเรคเตอร์สุดขี้เซา ครีเอตโดย”Rap Monster” (คิม นัมจุน) เขาเลือกที่จะครีเอตเป็น”โคอาล่า”เพราะเขาคิดว่าคนอื่นคงจะครีเอตเป็นสัตว์ง่ายๆธรรมดาๆเช่น สุนัข ฯลฯ เขาจึงเลือกที่จะครีเอตเป็นหมีโคอาล่า             …

Drunken kung fu style หมัดเมาไร้เทียมทาน

อะไรคือหมัดเมา ค.ศ. 1861 ในยุคราชวงศ์ชิง ประเทศจีนถูกกองกำลังต่างชาติคุกคามอย่างหนัก จนเกือบสิ้นชาติ ซู ชาน (จ้าว เหวินจั๋ว) เป็นแม่ทัพที่กล้าหาญที่สุดของราชสำนัก ซู ชานได้นำกองกำลังไปช่วยองค์ชายที่ตกเป็นตัวประกันของพวกกบฏได้สำเร็จ และได้บำเหน็จความดีความชอบให้เป็นเจ้าเมือง แต่ซู ชานกลับปฏิเสธ เพราะต้องการไปใช้ชีวิตอย่างสงบและสร้างครอบครัวกับ เสี่ยวหยิง (โจว ซวิ่น) ขณะที่ หยวน ลี่ (อัน จื่อเจี๋ย) พี่ชายของเสี่ยวหยิงและเป็นเหมือนพี่ชายแท้ ๆ ของซู ชาน กลับโดนตำหนิ และได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองแทน 5 ปีผ่านไป ซู ชาน และเสี่ยวหยิงมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่ง และซู ชานกำลังจะเปิดโรงเรียนสอนวูซูขึ้นมา ขณะเดียวกัน หยวน ลี่ ที่ฝึกวิชาหมัด 5 อสรพิษได้สำเร็จ ก็กลับมาและฆ่าพ่อของซู ชาน เพื่อล้างแค้น และนำตัวเสี่ยว หยิง และลูกชายไป ซู ชานตามไปช่วย แต่ก็ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับเสี่ยวหยิง ทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือจาก หมอหยู (มิเชลล์ โหยว)…

มวยจีนที่มีชื่อเสียงมีอะไรบ่าง???

ที่จริงตอนที่ผมรู้จักbruce lee ผมก็ไม่รู้ว่ามวยจีนคืออะไรเห้นว่าสู้มวยไทยไม่ได้ จนมาถึงหนังจีนที่ผมรู้จักเรืองเเรงคือไอ้หนุ่หมัดฮา หนังของเฉินหลง เเละอย่างการต่อสู้แบบฮาฮากันไหม55555555555555555555555555555555 555555555555555555ฮากันเลืย มวยจีนมีไวออกกําลังกายต่อมาเป้นการต่อสู้เช่น………………… 1.ไท่เก๊ก วิชามวยไท่เก๊ก หรือ ไท่เก๊กคุ้ง (จีนตัวย่อ: 太极拳; จีนตัวเต็ม: 太極拳; พินอิน: Tàijíquán) เรียกชื่อภาษาจีนแต้จิ๋วตามชาวไทยเชื้อสายจีน อ่านแบบจีนกลางว่า ไท่จี๋เฉวียน เขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ Taijiquan หรือ Tai’chi Chuan แต่ในประเทศไทยเรียกกันหลายสำเนียงทั้ง ไท่เก๊ก ไทเก็ก ไท้เก๊ก ไท่จี๋ ไท้จี๋ ไทชิ ไทกิ๊บ วิชามวยไท่เก๊กเป็นศิลปยุทธ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน เชื่อกันว่าปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดมวยไท่เก๊กคือนักพรตชื่อ จางซานฟง (เตียซำฮงในภาษาแต้จิ๋ว) ซึ่งมีชีวิตอย่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-14 แต่วิชานี้มามีชื่อเสียงเอาในสมัยราชวงศ์ชิง โดยท่านหยางลู่ฉานซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดมวยไท่เก๊กตระกูลหยาง และภายหลังได้แพร่ขยายขจรขจายไปทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยอาจารย์ต่งอิงเจี๋ย (ตั่งเองเกี๊ยก) นำมวยไท่เก๊กมาเผยแพร่ในเมืองไทยเมื่อ พ.ศ. 2498 ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 อาจารย์ต่งส่งบุตรชายของท่านคืออาจารย์ต่งหูหลิ่ง (ตั่งโหวเนี่ย) มาเป็นครูมวยไท่เก๊กคนแรกในประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่ามวยไท่เก๊กในไทยนั้น สืบสายมาจากมวยไท่เก๊กตระกูลหยาง ในปัจจุบัน มวยไท่เก๊กที่แพร่หลายกันอยู่ทั่วไปมีอยู่มากมายหลายสาย หลายตระกูล ซึ่งสายมวยอันเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมีอยู่ 5 สายหลักคือ ไท่เก๊กตระกูลเฉิน, ตระกูลหยาง, ตระกูลอู่, ตระกูลอู๋ และตระกูลซุน…

ไปหัดJEET KUNE Do กัน

การใช้JEET KUNEDO จะต้องไปตามการการออกหมัดของผู้ที่เป็นรุก ใช้กําลังกระแทงเขาไป เเต่ห้ามขาดสติเด็ดขาดครับ cr http://www.jeetkunedopfs.com/ https://www.deviantart.com/tag/jeetkunedo  

มาทำความรู้จักกับ Mobile Bnk48 กันเถอะ!

บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต (BNK48) เป็นกลุ่มไอดอลหญิงของประเทศไทย และเป็นวงน้องสาวของกลุ่มไอดอลญี่ปุ่นเอเคบีโฟร์ตีเอต (AKB48) ภายใต้แนวคิดร่วมกันคือ “ไอดอลที่คุณสามารถไปพบได้”] ก่อตั้งโดย บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ออฟฟิศ โดยเริ่มเปิดออดิชันครั้งแรกเมื่อช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยสมาชิก 30 คน และเปิดตัวซิงเกิลแรกออกมาในชื่อ อยากจะได้พบเธอ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ 2560 มีสมาชิกสองคนจบการศึกษาออกจากวง ทำให้ปัจจุบันทางวงมีสมาชิกทั้งหมด 28 คน โมบายล์ 1 ในสมาชิกBNK เรามาทำความรู้จักกันเถอะ! ทุกๆ คน วันนี้น้องจะมาแนะนำ เมมเบอร์ที่ตอนนี้กำลังเฉิดฉายใต้แสงจันทร์ ละนั่นก็คือออออ “โมบาย” นั่นเอง เย้ ~ 😄 โมบาย – พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค   PIMRAPAT PHADUNGWATANACHOK…

bruce lee หมัดเร็ว และเเข็งเเรงมาก!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ครับ

bruce lee มีกล้ามได้เห็นชัดมาก!!!!เรามดูกล้ามของเขากันว่าเป้นอย่างไรกันเเละความแรงความเร้วของหมัดกันเเละผกอย่างไรกัน???? และเรามาดูรูปกล้ามของเขาก่อน   ชัดมาก!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ครับ เเละความแข็งแรงของนิ้วทั้งสอง กล้ามเนื้อไม่ใหญ่มากแต่แข็งแรงมาก วิดพื้นด้วย 2 นิ้ว ด้วยแขนข้างเดียว ถ้าจำไม่ผิดบรูซ ลีเป็นคนแรกๆที่กินอกไก่ปั่นกับไข่ดิบ พละกำลังสุดยอดมากๆ wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ดูคิปหนี้ก็จะรู็ว่าBRUCE LEE เก่งมาก!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! และการออกกําลังกายของเขาละ มีคิปให้ดูครับ และอย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยนะครับ ลาก่อครับ ออกกํากายด้วยนะหนูจาก BRUCE LEE cr https://pantip.com/topic/32641329

อะไรคือ jeet kune do ครับ งงง เเละใช้ได้จริงไหม ?

jeet kune do คือ เจี๋ยฉวนเต้า (อักษรจีน: 截拳道; อังกฤษ: Jeet Kune Do) เป็นศิลปะการป้องกันตัวชนิดหนึ่งที่เน้นการ เตะ ต่อย เป็นพื้นฐาน โดยผู้คิดค้นศิลปะการป้องกันตัวชนิดนี้คือ “บรูซ ลี” โดยมีพื้นฐานมาจากมวยหวิ่งชุน แต่มีการนำศิลปะการป้องกันตัวหลายชนิดมาผสมผสานกัน เช่น มวยเส้าหลิน มวยสากล เทควันโด มวยปล้ำ ยูโด ฯลฯ โดยก่อนที่บรูซ ลี จะเสียชีวิต เขาได้เขียนหนังสือ TAO OF JEET KUNE DO เอาไว้ ซึ่งมีการจัดพิมพ์ซ้ำอยู่หลายครั้ง หน้าตาหนังสือ tao of jeet kune do เเละการต่อสู้เเบบจริง เเละทั้งโลกอยากเป็นมวยทางหนี้กัน Emil Martirossian นักมวยที่เป็น JEET KUNE DO ได้ลงการต่อสู้เเบบ JEET KUNE DO เเละคนอืนด้วยนะครับ   เเละลาก่อนะครับ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2 https://www.amazon.com/Tao-Jeet-Kune-Do-Expanded/dp/0897502027

The Best K-POP Song of 2017

     Calling all K-pop fans! With so many catchy K-pop hits and new artists, ranking the best K-pop songs of 2017 is no easy task. In addition to the “Big Three” K-pop music agencies (JYP, YG, and S.M.), smaller agencies like DSP Media, LOEN, Starship, and Big Hit have been pumping out the best…

ประวัติของ got7 แต่ละคน

GOT7 ประวัติบอยแบนด์เกาหลีสุดฮอต จากค่าย JYP Entertainment มีหนุ่มไทยเป็นสมาชิก 1 คน คือ แบมแบม กันต์พิมุก ภูวกุล            เป็นบอยแบนด์สุดฮอตอีกวงของเกาหลีใต้ สำหรับ 7 หนุ่มวง GOT7 ศิลปินจากค่าย JYP Entertainment ต้นสังกัดเดียวกับ Wonder Girls, 2PM, 2AM และ miss A โดยวง GOT7 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ยังไม่เดบิวท์ เนื่องจากมี 2 หนุ่ม JB และ Jr. แห่ง JJ Project ซึ่งโด่งดังจากละครเรื่อง Dream High 2 และมีผลงานเพลงโปรเจคท์พิเศษกับทาง JYP ร่วมเป็นสมาชิก แถมยังมี แบมแบม กันต์พิมุก…

มารู้จักคนในวง BTS (บังทัน)

สวัดดี ชั้น ด.ญ.เพลงรัก      มารู้จักคนในวง BTS คนแรก 1.Rap monster ชื่อจริง คิมนัมจุน อายุ 23  เกิด 12/09/1994 2.จิน  (jin) ชื่อจริง คิมซอกจิน อายุ 24 เกิด 4/12/2535   3.ชูก้า (suga) ชื่อจริง มินยุนกิ อายุ 25   เกิด 9/3/2535 4.เจโฮป (j-hope) ชื่อจริง จองโฮซอก อายุ 24 เกิด 18/2/2537 5.จีมิน ( JIMIN ) ชื่อจริง พักจีมิน เกิด 13/10/2538 อายุ 23 6. วี ( V…

สอนทำหัวอนิเมะ

                สวัสดีคะเราชื่อสายน้ำนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำหัวอนิเมะคะมาดูกันเลิย 1วาดวงกลม                           2วาดเส่นตรงระหว่างวงกลม                           3วาดกรอบหน้า                                4ขีดเส่นละหว่างวงกลม 5ลดสีให้จางลง…

การเต้น เต้นเเล้วได้อะไร?

http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml?&searchfor=Dance&n=781bb03c&p2=%5EXP%5Exdm886%5ETTAB02%5Eth&ptb=0610A02C-422A-444E-98F4-68332C57624F&qs=&si=CLzJ3sCGkscCFQwrjgodT08ILQ&ss=sub&st=tab&trs=wtt&tpr=sbt&ts=1510468805994&imgs=1p&filter=on&imgDetail=true การเต้น พวกเราก็ไม่ใช่อยากเต้น เท่าไหร                       เเต่หารู้ไม่ว่า การเต้นมีประโยชน์มากมาย มีดังนี้ เป็นการออกกําลังกายไปในตัว ช่วยลดนํ้าหนัก มีเพื่อนใหม่<หรอ> ทําให้สมองดีขึ้น เกิดจากเเยกประสาท<หรอ>                  ข้อมูลhttps://www.dek-d.com/board/view/2237020/