Do you know about Nontok history?

ท่านที่อ่านวรรณคดี “รามเกียรติ์” คงพอจะจำได้ถึงชาติกำเนิดของ ทศกัณฐ์ ว่าเดิมทีนั้นคือยักษ์ทวารบาล นนทก ที่ถูกพระนารายณ์สาปส่งให้ลงมาเกิดเป็นพญายักษ์ ก่อวีรเวรมากมายจนสุดท้ายก็ต้องตายด้วยศรของพระราม ซึ่งจะว่าไปการตายของนนทกก่อนที่จะมาเกิดใหม่เป็นทศพักตร์ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อย นนทก เป็นยักษ์รับใช้ของพระอิศวร มีหน้าที่คอยล้างเท้าให้บรรดาทวยเทพอยู่ที่ตีนเขาไกรลาส เวลาเทวดาจะมาเข้าเฝ้าพระอิศวรก็จะมาให้เจ้านนทกล้างเท้าให้ เทวดาพวกนี้ไม่ได้ยื่นตีนให้ล้างเปล่าๆ เห็นนนทกก้มหน้าล้างตีนให้ก็เกิดสนุกตบหัวบ้าง ถอนผมเล่นบ้าง จนเส้นผมบนกบาลของนนทกล้านโล่ง กลายเป็นยักษ์โป๊งเหน่ง เทวดาเห็นก็ยิ่งแกล้งหนักข้อขึ้นไปอีก จนที่สุดนนทกนึกน้อยใจทนไม่ได้ จึงไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเล่าเรื่องราวให้ฟัง แล้วก็ทูลขอนิ้วเพชร มีฤทธิ์ชี้ไปที่ใครคนนั้นก็จะต้องตาย พระอิศวรเป็นเทพใจดี ใครมาขออะไรท่านก็จะประทานให้ทุกอย่าง สุดท้ายนนทกก็ได้นิ้วเพชรมาครอบครอง google.co.th/imgres https://deadmanstation.wordpress.com/tag/นนทก/