การอบอุ่นร่างกาย

การอบอุ่นร่างกาย (Warm up)            เมี่อร่างกายของเราพร้อมสำหรับการออกกำลังกายแล้ว สิ่งหนึ่งที่ห้ามมองข้ามคือการ Warm Up ร่างกาย สาเหตุหลักๆ ของการ Warm Up คือการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายสำหรับกิจกรรมที่จะมีความหนักต่อร่างกายมากขึ้น ทั้งกล้ามเนื้อ การทำงานของหัวใจ

การอบอุ่นร่างกาย (Warm up)

 

         เมี่อร่างกายของเราพร้อมสำหรับการออกกำลังกายแล้ว สิ่งหนึ่งที่ห้ามมองข้ามคือการ Warm Up ร่างกาย สาเหตุหลักๆ ของการ Warm Up คือการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายสำหรับกิจกรรมที่จะมีความหนักต่อร่างกายมากขึ้น ทั้งกล้ามเนื้อ การทำงานของหัวใจ อุณหภูมิที่สูงขึ้น และของเสียในร่างกายที่มากขึ้น โดยการ Warm up สามารถทำได้โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมที่มีความหนักระดับเบา เช่น การเดิน การย่ำเท้าอยู่กับที่ การวิ่งเหยาะๆ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่ใช้งาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที ให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากขณะพัก หัวใจเต้นสูงขึ้น กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น แล้วจึงค่อยเริ่มการออกกำลังกาย

อ้างอิง : เครือข่ายคนไทยไรพุง||http://healthy-org.com/content/about_health_tournament/115

แหล่งที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง http://www.raipoong.com

โพสต์โดย : แดน สุวรรณ

MCP กฤตภาคออนไลน์

Leave a Reply